SAĞLIKTA REFORMU KINIYORUZ!
SAĞLIKTA REFORMU KINIYORUZ!
Hükümet sağlıkta reform yapıyorum diyor ama bu reform altında ezilen halkımız oluyor.

SSK hastanelerinin devri ile hizmete ulaşmada iyileşme gerçekleşti mi? Sağlık hizmetindeki adaletsiz dağılım ortadan kalktı mı?. O zaman neden devredildi? Neden reform yapıyoruz deniliyor?

Çünkü reform: Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme ıslahat demektir.

Bu devirle Bağ-kur’lu, SSKlı, Yeşil kartlı, emekli, çalışan insan onuruyla bağdaşır bir sağlık hizmetine ulaşabilmiş midir ki, yapılanların adı reformudur?

SSK hastanelerinin devriyle, yurttaşlar arasındaki sağlık hizmetleri sunumu farkı ortadan kalkmış mıdır? Örneğin Bağ-Kur’lunun aldığı sağlık hizmeti ile Emekli Sandığı iştirakçisinin aldığı sağlık hizmeti aynı mıdır?

Milletvekilleri ile vatandaşın aldığı sağlık hizmeti aynı mıdır?

Tüm vatandaşların kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinden ücret ödemeden yararlanabilmeleri sağlanmış mıdır ki yapılanlara reform denmektedir?

Birçok ildeki hekim, uzman hekim, sağlık çalışanı açığı tamamlanabilmiş midir? Bu mudur reform?

Hastanede tedavi olabilmek için, önce muayenehaneye, sonra hastaneye gidilen düzen değiştirilebilmiş midir? Bıçak parası engellenebilmiş midir?

Bunların cevabına kocaman bir HAYIR.

SSK devrinden önce bize “SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredilecek, böylece sağlıktaki kuyrukların tümü sona erecek. SSK’lılar da insan onuruyla bağdaşır sağlık hizmeti alacak” mesajı veren Sağlık Bakanı ve Başbakan’ın, devirden sonra “Bu sıkıntıları öngörmüştük” ve “Bu bir geçiş sürecidir” gibi cümlelerle açıklamalar yapmaya hakları yoktur.

Yangından mal kaçırırcasına altyapı hazırlanmadan SSK hastanelerinin devredilmesi çözüm değil çözümsüzlük olmuştur.
Halkımız hizmete ve ilaca ulaşamamıştır ve bir kez daha hasta haklarının daha ilk maddesi olan hizmete ulaşma hakkı, bizleri yönetenler tarafından ihlal edilmiştir.

İlaca ulaşılamamasının sorumlusu sanki eczacılarmış gibi gösterilmiştir. Oysa bu durumdan çalışmayan bilgisayarlar ve kilitlenen sistemleri düşünerek zamanında alt yapıyı hazırlamayanlar sorumludur.

Devletin sosyal yükümlülüklerini yerine getirmesi, sağlığa bütçeden kaynak ayırması Anayasanın temel hükümlerinden olan“sosyal devlet” ilkesinin gereğidir. Sağlıkta reformla, sağlık hizmetlerine yaklaşım ve uygulama Anayasanın “sosyal devlet”anlayışına aykırıdır. Namus ve onurları üzerine ant içenlerin “sosyal devlet” üzerinde duyarlı olması gerekmektedir.

Sağlık hakkının kısıtlanmasına, sağlığın herkesin parası kadar tüketebileceği bir mala dönüştürülmesine HAYIR diyoruz!

Alım gücümüzle sınırlanmış bir sağlık hizmetine HAYIR diyoruz!

Sosyal güvenlik reformu yapılmalıdır, ancak sosyal güvenliğin kamusal yükümlülük olmaktan çıkartılıp özel sektöre devredilmesineHAYIR diyoruz!

Hizmette eşitsizliği HAYIR diyoruz!

Hastanelerde kırtasiye işlemlerine, fotokopilere, oradan oraya koşuşturmaya, gece yarılarından sonra kuyruk beklemeye, cebimizden para ödemeye HAYIR diyoruz!

Hastanelerdeki tıbbi donanım yetersizliğine HAYIR diyoruz!

Hasta haklarının gereği olan alt yapı hazırlanmadan hasta haklarının var olacağına inanmıyoruz. Hekimlerin hastalara güler yüzlü davranması, çiçek dağıtması ile hasta hakları var olmuyor, sağlık hizmetine ulaşılmıyor, hastalar iyileşmiyor, kuyruklar bitmiyor, eşitsizlik ortadan kalkmıyor.

Yapılanlar reform değil, sağlığımızın tahrip edilmesidir.

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ
23,3.2005

 
 
 

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.