Erişim Hakkı
ERİŞİM HAKKI

Her bireyin, kendi sağlık durumuna, sağlık hizmetlerine ve bunları nasıl kullanacağına dair bilgilere ve bilimsel araştırma ve teknolojik yeniliklerin ortaya koyduğu bilgilere erişim hakkı vardır. Sağlık bakım hizmetleri, hizmet sağlayıcıları ve profesyonelleri; hastanın özellikle dinsel, etnik veya dilsel özelliklerini göz önünde bulundurarak her hastaya yönelik bilgi sunmalıdırlar.Sağlık bakım hizmetlerinin, bürokratik engelleri kaldırarak, sağlık bakım sağlayıcılarını eğiterek, bilgi sağlayıcı materyalleri hazırlayarak ve dağıtarak tüm bilgileri kolay erişilebilir kılma görevi vardır. Bir hastanın kendi klinik dosyasına ve tıbbi kayıtlarına direkt erişme, bunları fotokopi etme, içerikleri ile ilgili soru sorma ve bunların içerebilecekleri her türlü hatanın düzeltilmiş halini edinme hakkı vardır. Bir hastane hastasının devamlı ve kapsamlı olarak bilgi edinme hakkı vardır; bu durum bir “eğitici” aracılığıyla güvence altına alınabilir.Her bireyin bilimsel araştırmalar, farmakolojik bakım ve teknolojik yeniliklere ilişkin bilgilere direkt erişim hakkı vardır. Bu bilgiler; doğruluk, güvenilirlik ve şeffaflık kriterlerini karşılamak şartıyla kamu kaynakları veya özel kaynaklardan karşılanabilir. 

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.