HASTANIN ZAMANINA SAYGI HAKKI
HASTANIN ZAMANINA SAYGI HAKKI

Her bireyin hızlı ve önceden belirlenmiş bir zaman süecinde gerekli tedaviyi alma hakkı vardır. Bu hak, tedavinin her safhası için geçerlidir.Sağlık bakım hizmetlerinin, belirli standartlar çerçevesinde ve vakanın aciliyetine bağlı olarak, bazı hizmetlerin sağlanacağı bekleme sürelerini belirleme görevi vardır.Bekleme listesi olması durumunda sağlık bakım hizmetleri her bireyin anında kaydedilmesini sağlayarak hizmetlereerişimini güvence altına almalıdır. İsteyen her bireyin, gizlilik ölçütleri sınırları içinde, bekleme listelerini inceleme hakkı vardır.Önceden belirlenmiş maksimum süre içinde sağlık hizmetlerinin hizmet sunamadığı her durumda kıyas götürür kalitede alternatif hizmet arayışına girilmesi güvence altına alınmalıdır.  Bu durumda hasta tarafından yapılan tüm masraflar makul bir süre içinde geri iade edilmelidir.Doktorlar, bilgi vermeye ayıracakları zaman dahil, hastalarına yeterli zamanı ayırmalıdırlar.

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.