Bilgi Alma Hakkı
BİLGİ ALMA HAKKI

Her birey kendi sağlığına ilişkin kararlara aktif olarak katılabilmesini sağlayacak tüm bilgilere erişim hakkına sahiptir; bu bilgiler, bilimsel araştırmalara katılım dahil, tüm prosedür ve tedavilerin ön koşuludur. Sağlık bakım hizmet sağlayıcıları ve profesyonnellerin; hastaya geçireceği tedavi veya operasyona ilişkin, beraberindeki risk ve rahatsızlıklar, yan etkiler ve alternatifler dahil tüm bilgileri vermeleri gerekir. Bu bilgiler, hastanın kendi sağlık durumuyla ilgili tedavi seçimine aktif olarak katılımını sağlamak amacıyla yeterli zaman tanınarak (en azından 24 saatlik bildirim süresi tanınarak) verilmelidir. Sağlık bakım hizmet sağlayıcıları ve profesyonneller hastanın anlayabileceği bir dil kullanmalı ve hasta ile teknik altyapısı olmayan kişilerin anlayabileceği bir şekilde iletişim kurmalıdır.Bilgilendirilmiş onam verilmek üzere yasal bir temsilcinin sağlandığı her türlü koşulda hasta; ister çocuk ister anlama ve iradesini kullanma becerisinden yoksun yetişkin olsun, yine de kendini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca dahil olmalıdır.Hastanın bilgilendirilmiş onamı bu çerçevede alınmalıdır.

Bir hastanın tedaviyi veya tıbbi bir müdahaleyi reddetme ve tedavi sırasında fikrini değiştirerek tedavinin devamını reddetme hakkı vardır.Bir hastanın kendi sağlık durumu ile ilgili bilgi almayı reddetme hakkı vardır.

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.