GÜVENLİK HAKKI
GÜVENLİK HAKKI


Her bireyin, sağlık hizmetlerinin kötü işlemesinden, tıbbi malpraktisten ve hatalardan uzak olma ve yüksek güvenlik standartlarına uyan sağlık hizmetleri ve tedavilere erişim hakkı vardır.Bu hakkı güvence altına almak üzere, hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin sürekli olarak risk faktörlerini gözlemeleri ve elektronik tıbbi cihazların doğru olarak bakımlarının yapılmasını ve operatörlerin doğru şekilde eğitilmesini sağlamaları gerekir.Tüm sağlık profesyonelleri tüm safhaların ve bir tıbbi tedavinin unsurlarının güvenliğinden tamamen sorumlu olmalıdırlar. Tıp doktorları geçmişteki örnekleri izleyerek ve sürekli eğitim alarak hata riskini önleyebilmelidirler. Var olan riskleri üstlerine ve/veya meslektaşlarına rapor eden sağlık bakım çalışanları olası olumsuz sonuçlardan korunmalıdır.

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.