SAĞLIK BİR HAKTIR.
SAĞLIK BİR HAKTIR.Günümüzde sağlık hizmetleri yoksul halkın talebini karşılamaktan uzaktır. Sadece parası olanın satın alabileceği ticari bir ürün haline dönmüştür.. Çünkü sağlık hizmetleri artık hastaneye para kazandırma ve işletme mantığı ile hastaya verilmektedir. Hekimlerden, hastaneye daha çok para kazandırması istenmektedir.

Oysa sağlık hizmetleri ’’insan ’’ içindir. Bunun aksi düşünülemez. İnsanların sağlıklı halinin devam etmesi için hastalandığında gerekli tedaviye ulaşamaması ve sadece parası olmadığı için sağlık hizmeti alamamaları kabul edilemez. Sağlık politikaları daima’’ insan’’ öncelikli olmalıdır. İnsan sağlığının önüne finansman, kar kaygısı geçmemelidir.

Anayasamızın 17 ve 56 maddesi ‘’herkes yaşama maddi manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir’’ ve ‘’ Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.” demektedir.Her bireyin sağlık hizmetine kolayca ulaşması devlet tarafından sağlanmalıdır.

GSS, sosyal güvenlik kurumlarını (SSK,Bağkur,Emekli Sandığı gibi) tek elde toplamıştır.. Anayasada yer alan sağlık hizmetine kolayca ulaşma, maddi manevi varlığını koruma, sağlıklı yaşama hakları ise sağlanamamıştır. Var olan bir çok hak geri alınmıştır. Çalışmayan kadınların babanın veya annenin sosyal güvencesinden yararlanarak ulaşabildikleri sağlık hizmetleri 18 yaş, eğer okuyorsa 25 yaş, ile sınırlandırılmıştır. Bir çok hakkın geri alınmasına gerekçe olarak, yetersiz kaynaklar , ‘’bedelsiz sağlık hizmetinin olmayacağı, vatandaşında elini cebine atması gerektiği’’ söylenmiştir.

Toplumda, sağlığımızın birilerini zengin etme aracı olmadığı, sağlık hizmeti almanın bir hak olduğu, herkesin sosyal güvencesinin olması gerekliliği bilinci oluşmak zorundadır. Aldıkları sağlık hizmeti ile yetinmek zorunda kalan vatandaş, paralı hale gelen ve büyük paraların döndüğü sağlık sistemini, sorgulamaya başlamalıdır.

Bunun için hasta hakkı, sağlık hakkı savunucularının daha geniş örgütlenmeleri ve daha etkin mücadeleyi birlikte vermeleri gerekmektedir. Bu mücadelede sağlık çalışanları ve hekimlerde yerlerini almalıdırlar.

Ne zaman hastalanacağımızı hastalığımız için ne kadar para harcayacağımızı bilemeyiz. Paramız olmadığı zaman hastalığımızı erteleyemeyiz. Sağlık hizmeti tasarruf edilebilecek bir alan olmaktan çıkartılmalı, ulaşılabilir ve eşit olmalıdır. Aksi takdirde hastalar ortada kalacaktır.

Amaç edindiği konu nedeniyle önemli bir yere sahip olan HAYAD ‘’herkesin bir gün hasta olabileceği’’ ihtimalinden hareketle SGK’nın birinci yılına girdiği şu günlerde sağlık hizmetinde yaşadığımız değişiklikler nedeniyle daha da önem kazanmıştır.
“26 Ekim Hasta Hakları Günü’’ vesilesiyle sağlık sistemindeki bozukluklara bir kez daha dikkat çekmek istiyor, halkımızı gereken bilince ulaşarak haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ
 

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.