PANDEMİDE NORMALLEŞME SÜRECİNDEKİ İDARİ İZİNLER Cumhurbaşkanlığın ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ konulu 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı genelgeyle;
PANDEMİDE NORMALLEŞME SÜRECİNDEKİ İDARİ İZİNLER
PANDEMİDE NORMALLEŞME SÜRECİNDEKİ İDARİ İZİNLER

Cumhurbaşkanlığın ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ konulu 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı genelgeyle;


PANDEMİDE NORMALLEŞME SÜRECİNDEKİ İDARİ İZİNLER

Cumhurbaşkanlığın ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ konulu 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı genelgeyle; “önceki 2020/4 sayılı genelgenin 01.06.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına; Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı haricinde yönetici kadro ve pozisyonunda çalışanların dışında 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastaların idari izinli sayılmasına, idari izinli sayılanların görevlerini fiili yerine getirdiklerinin kabul edileceği, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı, amir izni dışında idari izinlilerin görev mahallinde ayrılmamaları ve hizmete ihtiyaç duyulması halinde çağrılmayla göreve dönüleceği” belirlenmiştir.

Covid-19 kapsamında normalleşmeyle birlikte idari izin kapsamında sayılanlar yeniden düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal çalışma düzenine dönülmesine karar verilmiş ve esnek çalışma yöntemi sonlandırılmıştır. Dezavantajlı grupların tamamının idari izinli sayılmasına ilişkin uygulamadan geri dönülmüştür. Pandemide yeni dönemle birlikte idari izinli personel sayılabilmek için gerekli şartlar değişmiş/güncellenmiştir. Güncel koşullar aşağıda belirtilmiştir:

  • Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı haricinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev alınması,
  • 60 yaş üstü olmak ve yönetici kadro ve pozisyonunda çalışmıyor olma,
  • Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hasta grubunda olma

halinde, kamu personeli idari izinli sayılacaktır.

Bilgi için bkz.  Cumhurbaşkanlığın 29.05.2020 tarihli, 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ konulu ve 2020/8 sayılı genelgesidir. 

COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi

 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-pandemisinde-normallesme-doneminde-saglik-kurumlarinda-calisma-rehberi.html

Eklenme Tarihi:31-05-2020

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.