ÖZEL HASTANE İLAVE ÜCRETLER
ÖZEL HASTANE İLAVE ÜCRETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
ÖZEL HASTANE İLAVE ÜCRETLER


 

 ÖZEL HASTANE İLAVE ÜCRETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Özel Hastanelerde alınan ilave ücret nedir?

Kanuna[1] göre; Kamu idaresi hastaneleri dışındaki vakıf üniversiteleri dâhil sözleşmeli hastanelerce, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden bu bedellerin iki katına kadar ilave ücret alınabilecektir.

 

Özel Hastaneler bizden en fazla ne kadar ilave ücret talep edebilir?

Vakıf Üniversiteleri dâhil tüm sözleşmeli özel hastanelere başvurduğumuzda bu kurumlar bizden en fazla SUT listesinde belirlenmiş ücretin en fazla %200’üne kadar ilave ücret talep edebilir[2].

Örneğin, özel hastaneye gittiğimizde almış olduğumuz tedavi için SUT 100,00 (yüz) Türk Lirası Özel Hastaneye ücret ödemekte ise, Özel Hastane bizden en fazla %200 olan 200,00 (iki yüz) Türk Lirası talep edebilir.

 

Kimlerden İlave Ücret Alınamaz?

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) 1.9.2.

 • 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 • 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 • Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 • Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen kişilerden,
 • 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin on üçüncü ve on dördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden.

   

Özel Hastaneler Başka Neler İçin İlave Ücret Alabilir?

 1. Otelcilik Hizmeti: SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan; odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için ilave ücret alabilir.

Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için de ilave ücret alınabilir.

 

 1. İstisnai Sağlık Hizmetleri: SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık kurumları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen ve SUT eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi’nde[3] yer alan istisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alabilir.
 

Hangi Hallerde İlave Ücret Alınamaz?

SUT kapsamında hastanın sosyal güvencesine ve başvurulan hastanenin SGK ile anlaşmasının olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki durumlarda sağlık hizmeti ücretsiz verilmektedir.

Acil servislerde verilen ve “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

 • Yoğun bakım hizmetleri,
 • Yanık tedavisi hizmetleri,
 • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
 • Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri,
 • Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
 • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
 • Hemodiyaliz tedavileri,
 • Kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç),
 • SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki işitsel implant işlemlerinden,
 • SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemlerden,
 • Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri.

 

NOT: Bu açıklamalar SGK ile anlaşmalı olan özel hastaneleri kapsar.

 

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gürkan Sert – Av. Çağrı  Şükrü Uluslu

Eklenme Tarihi:11-04-2020

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.