İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNCE ALINAN VE TIBBİ KONULARDA BİLİMSEL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNCE ALINAN VE TIBBİ KONULARDA BİLİMSELİSTANBUL ÜNİVERSİTESİNCE ALINAN VE TIBBİ KONULARDA BİLİMSEL

Derneğimiz kurulduğu tarihten bu yana, hasta haklarının Türk toplumunda ve yetkili makamlarca ülkenin sağlık politikasının oluşturulması sırasında önemsenmesi, benimsenmesi ve uygulanması doğrultusunda çalışmaktadır.

Bu çalışmaların birinci ve öncelikli ayağını, hasta hakları ihlallerinin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, bilgilenme ve aydınlanma faaliyetleri oluşturmaktadır. Hasta hakları konulu ve geniş katılımlı onlarca toplantı düzenleyen derneğimiz, fırsat buldukça basın yolu ile ya da diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığı ortak çalışmalarla, bu konuda toplumun tüm kesimlerinde bir kamuoyu oluşturmayı başarmıştır.

Derneğimizin ikinci büyük hedefi ise, meydana gelen ihlalleri gerek idari gerekse yargısal yollarla takip etmek, sorumlularının tespit edilmesine yardımcı olmak, bu bağlamda söz konusu ihlallerin tekrarlanmasını önlemektir. Bünyesinde hukukçu ve hekim uzmanların da bulunduğu yönetim kurulumuz her hafta düzenli olarak toplanmakta ve dernek merkezine yapılan başvuruları değerlendirerek, ilgililere yardımcı olmaktadır. Bu anlamdaki başvurular her geçen gün artmakta, toplumdaki bilinç ve bilgi düzeyi yükseldikçe daha da artacak gibi görünmektedir. İstanbul merkezli çalışan ve şubesi olmayan
derneğimize haftada en az 10 başvuru yapılıyor olması önemsenmelidir.

Bilindiği üzere hasta hakları ihlallerinin büyük ve önemli bir bölümünü oluşturan tıbbı uygulama hataları, teknik bilgi ve tecrübeyi gerektiren bir konudur. Bu nedenle gerek yargılama sürecinde, gerekse bunun öncesinde konunun uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Teknik konularda bilgi verecek kurum ve kuruluşlar, hak ihlali olduğunu ileri süren kadar buna muhatap olan için de önemlidir. Kısacası gerçeğin ortaya çıkması noktasında tıbbi konularda bilirkişilik, vazgeçilemez konular arasındadır.

Durum bu iken, her ne kadar basına yansımadıysa da, İstanbul Üniversitesi genelinde, öğretim üye ve elemanlarının, tıbbi konularda bilimsel mütalaa vermelerinin yasaklandığı derneğimizce bilinmektedir. Zira üniversitenin çeşitli birimlerinden talep ettikleri bilimsel mütalaanın, alınan bir idari karar gereğince verilemediği konusunda bir çok kişi derneğimize başvurmuştur. Bunun üzerine, Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Avukat Süleyman Anıl vasıtası
ile, örnek bir olgu üzerinden İstanbul Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Adli Tıp Anabilim Dallarına başvurulmuş, başvurular neticesinde Fakülte Dekanlıklarının yasaklama kararlarının birer örneği temin edilmiştir.

Bunun üzerine söz konusu kararlar ile, İ.Ü. Rektörlüğü’nün bu kararlara dayanak oluşturabilecek işlemlerinin iptal edilmesi için idari yargı yoluna başvurulmuş, Avukat Süleyman Anıl Tarafından açılan bu davaya derneğimiz de müdahale talebinde bulunmuştur.

İdare hukukunun en temel kurallarına aykırı, Anayasal bazda korunan hak arama hürriyetini kısıtlayıcı ve Ulusalüstü normlarla güvence altına alınan adil yargılama ilkesini ihlal eder nitelikteki bu kararların, bağımsız yargının dikkatinden kaçmayacağını ve en kısa zamanda iptal edileceğini ummaktayız.

Başta bu ülkenin yöneticileri ve sağlık çalışanları olmak üzere sağlık hizmeti alan tüm bireyler ve onların oluşturduğu gönüllü örgütlenmeler, yaşama ve sağlıklı yaşama hakkına sahip çıkarak bu yeni duruma karşı tavır almak zorundadırlar. Biz Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği olarak tüzüğümüzde yer alan amaçlarımızın gereği olarak sağlık ve sağlıklı yaşama hakkına sahip çıkarak söz konusu uygulamanın yanlışlığını işaret ediyor, şimdiye kadar sahip
olduğumuz hakları savunacağımızı duyuruyor ve toplumu uyarma görevimizin gereği olarak bu açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği

10.4.2002

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.