26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 200826 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Kamunun asli görevlerinden birisi olan sağlık hizmetleri alanına yeterli kaynak ve olanak ayrılmaması, gelir dağılımındaki eşitsizlik,  halkın sağlık hizmetine ulaşımındaki engellerden biri olmaya devam etmektedir. Sağlık harcamalarındaki artışa rağmen halkın  sağlıklı yaşaması, sağlığını koruması ve hasta haklarının korunması sağlanamamıştır.

Halkımız  sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanma hakkı başta olmak üzere hasta hakkı ihlalleriyle karşı karşıya kalmıştır.

Kurulduğumuz 1997 yılından beri  sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi,  insan onuruna yakışır bir hale getirilmesi için yaptığımız çağrılara karşın,  sağlık alanında en üst makamdan  başlayarak,  bu alanda çalışan herkesin  1998 yılında yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği”ne uygun  tutumlar geliştirdiğini, konuya gereken önemi gösterdiğini söyleyemeyiz.

2001 yılından beri yaşadığımız ekonomik krizler  halkımızı daha yoksul kılmakta ve yaşamına, sağlığına yönelik çözümler konusunda daha fazla sıkıntı yaşatmaktadır.

Bugün içinde bulunduğumuz  olumsuz koşullar, bu hakların da varolmasını sağlamak bir yana kullanılmasını engellemektedir. Kamunun sağlık hizmeti alanından giderek daha fazla çekilmesi, daha az kaynak ayrılması, yalnız hizmet sunumunda değil, denetim açısından da üzerine düsen görevleri yerine getirmemesi, özel hizmet ve finans kuruluşlarının daha fazla oranda bu alanda faaliyet göstermesinin teşvik edilerek sağlık hizmetinin bir hak olmaktan çıkarılıp alınıp satılan bir ürün haline dönüştürülmesi olumsuzlukların basında gelen durumlardır.

Sağlık hizmetini bir ‘ürün’ gibi gören yeni oluşum Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) isteğiyle, hastaların özel sağlık kurumlarında imzalanmaya zorlandığı ve imzalamazlarsa ‘sağlık hizmeti alamamakla’   tehdit edildikleri hiçbir yasal dayanağı olmayan  bir taahhütname,  SGK’nın sağlık hizmetleri sunumu  anlayışını sergilemektedir.

En yetkili ağızlardan ‘hastalar rehin kalmayacak’, ‘hastalara senet,çek imzalatılmayacak’ sözleri ne yazık ki gerçeği yansıtmamaktadır.  Ödenemeyen çekler ve senetler nedeniyle hastalar ve yakınları çaresiz kalmaktadırlar. Derneğimize bu alanda yapılan başvurular her geçen gün artmaktadır.

‘Acil Hastane Masrafı’ başlığıyla yapılan bir başvuruyu  sizlerle paylaşmak istiyoruz.

‘Merhaba

Emekli Sandığı sağlık güvencesi olan ablamı bayramın 2’nci günü  01.10.2008 tarihinde gece 3 de şeker komasına girmesi sonucu en yakın özel bir hastaneye ambulanslarıyla götürdük. Hemen benden 5000 YTL para istediler. Kredi kartından ödedim. Ablamı yoğun bakıma aldılar. Ölüm veya bacağının kesilmesi seçenekleri sonucunda,  doktorlar bacağının diz üstünden hemen kesilmesi kararını aldılar ve bacağını kestiler. Daha ilk günü benden masraf adı altında 17,000 YTL tekrar para istediler ama ben İki senedir  işsiz olduğum için parayı ödeyemedim. Hemen sağlık güvencesi olan  bir hastaneye hastayı çıkartmak istedim  ama hastane hastanın hayati tehlikesi nedeniyle  bana hastayı vermediler. Ama her gün benden masraflar için telefon edip para istediler. Beş gün sonra 46000 YTL hesap oluncaya kadar ben hastanede doktorlardan  yönetime kadar herkese ‘bu parayı ödeyemeyeceğimi’ söyledim.Beş gün sonra paranın ödenememesinden dolayı, bana hastayı da vermediler.  Ben ne olursa olsun ve borç daha büyümesin diye 35000 YTL’lik bir senet 5000 YTL kredi kartı ödemesi  ve hastanın yolda ölümü de olsa sorumluluğu alarak hastayı araştırmalarım sonunda bulduğum bir başka hastaneye götürdüm. Bu gün ayın 21.10.2008’ i ve hasta hala hastanede komada ve gözünü daha açamadı. Ben bu iki kart borcu olan  5000+5000 toplam 10000 YTL yi  iki gün önce günü geldiği halde ödeyemedim. 35,000 YTL’lik senet günü de ayın sonunda onu zaten ödeyemeyeceğim . Ne yapacağımı bilmiyorum. Sizin bu siteyi buldum. ACİL DURUMLARDA Hastanın  her türlü Üniversite ,devlet hastaneleri ve özel hastanelerden yararlanabileceği ve  hastadan masraf ve her hangi bir ücret farkı bile alamayacaklarını Sizin bu siteye koyduğunuz   Başbakanlık genelgesinden öğrendim. Şimdi ben bu paraları ödemediğim taktirde kanuni bir soruşturmaya maruz kalmayacak mıyım ?  Hastane masraflarını hastanın sosyal güvenlik,  kuruluşuna başvurarak mı alacaklar?  Ben bu kredi kartlarının ve senedin borçlarının iptali için ne yapmalıyım? lütfen yardımcı olur musunuz?’

“Hasta Hakları Günü” vesilesi ile sağlığımız üzerinden uygulanan yanlış politikalara, bir kez daha vurgu yapmak gereği duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza Hasta Hakları Günü’nü ve haklarını, bu haklarına sahip çıkmalarını hatırlatmayı kendimize görev biliyoruz.

Saygılarımızla,

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ
26.10.2008

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.