Özel hastanelerden sağlık hizmeti talep ederken öncelikle SGK ile anlaşmasının olup olmadığını öğrenmeliyiz.
SORU-CEVAP 2
Özel hastanelerden sağlık hizmeti talep ederken öncelikle SGK ile anlaşmasının olup olmadığını öğrenmeliyiz.


ÖZEL HASTANELERDEN HİZMET ALIRKEN  HANGİ KONULARDA BİLGİ ALMA HAKKIMIZ  VARDIR?

1. Özel hastanelerden sağlık hizmeti talep ederken öncelikle SGK ile anlaşmasının olup olmadığını öğrenmeliyiz. Tüm özel hastaneler SGK ile anlaşmalı değildir. Anlaşmalı olmayan özel hastanelerden hizmet alırken SGK’nın sağladığı güvencelerden yararlanamayız.

 

2.       Özel hastanenin SGK ile anlaşmalı bir hastane olması yapacağı işlemler ile ilgili ücret almayacağı anlamına gelmez. Güvence kapsamı dışında olan hizmetlerden ücret talep edebilir. Ayrıca ek ödemler de talep edebilir. Bu konularda da bilgi edinmemiz önemlidir.

 

3.     Hasta olarak özel hastanelerden hizmet alırken ödemeler konusunda bilgi alma hakkımız vardır. İşlemler ya da tedavi başlamadan önce bir ödeme olup olmayacağı, bunun ne kapsamda alındığı, miktarı konusunda bilgi talep edebiliriz.

 

4.    Özel hastaneler bize yapılan işlemlerin nasıl ücretlendirildiği ile ilgili ayrıntılı bilgi ve fatura vermek zorundadır. Bu belgelerde yaptığımız incelemelerde bir yanlışlık, eksiklik görürsek buna itiraz edebiliriz.


Özel hastanenin SGK ile yaptığı anlaşmaya aykırı olarak fazla ücret tahsil ettiğini tespit ettiğimizde ilk olarak hastaneden iadesini isteyebiliriz;


· Usulsüz ücret alan hastanenin denetlenmesini sağlamak amacıyla     şikâyetimizi   aynı zamanda SGK’ya da iletebiliriz.
 
·    Talebimize olumsuz yanıt aldığımız durumda, iade istediğimiz tutar (2020 yılı için) değeri 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirasının altında ise bir dilekçe ve hastaneden aldığımız belgelerle birlikte ikamet ettiğimiz yerin kaymakamlık uhdesindeki Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabiliriz.
 
·     Tüketici Hakem Heyeti’nin vereceği karar, hastaneye tebliğinden 15 gün sonra kesinleşir ve hüküm hastane tarafında yerine getirilmediğinde “İlamlı İcra” takip yoluna başvurabiliriz.


Uyarı1: Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirasıdır.


Uyarı2: 10.390-TL-6.920-TL ve 10.390-TL tutarı aşan iade taleplerimizi Tüketici Mahkemeleri’ne yapabiliriz.

 

 

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gürkan Sert, Av. O. Öncel Akbaş, 

Av. S. Biset Ekinci, Av. Volkan Yalçınkaya, Av. Çağrı Ş. Uluslu

Eklenme Tarihi:27-04-2020

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.