SAĞLIKTA ŞİDDET HASTA HAKLARI İLE BAĞDAŞTIRILAMAZ!
SAĞLIKTA ŞİDDET HASTA HAKLARI İLE BAĞDAŞTIRILAMAZ!Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin neredeyse her aşamasında kendini göstererek, sağlık çalışanlarının ruh ve beden bütünlüklerini, hatta yaşamlarını hedef alan şiddet olayları; sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir sorun haline gelmiştir. Şiddete karşı neredeyse hiç ya da yeterli önlem alınmaması sağlık çalışanlarının, hastaları ile güvene dayalı ilişki ve hizmetin gerektirdiği sağlıklı iletişimi kurmalarını engellemektedir. Şiddet tehdidi; sağlık çalışanlarının işyerlerinde kendilerini güvende hissetmemelerine neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarının ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunması, çalışma güvenliğinin garanti altına alınması, hastalar ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurulması için ivedi önlemlerin alınması gereklidir. Sağlık çalışanlarının ve konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımı ile şiddetin önlenmesine yönelik bugüne kadar çıkarılan düzenlemeler kamuoyu, meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarınca yapılan eleştiriler çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. Artan şiddetin sağlık çalışanlarının ruhsal ve bedensel sağlıkları üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ve sağlık çalışanlarının temel haklarının ihlali, insan haklarını temel alan derneğimizce kaygı ile izlenmektedir. Derneğimiz sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi için her türlü tedbir ve çalışmayı destekleyecektir

Sağlıkta gerçekleşen her şiddetten sonra hasta haklarının gündeme getirilmesi hasta haklarının anlamı ve kapsamı dışında gündemde tutulmasına ve gerçek kapsamı ve içeriği dışında tartışılmasına neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinde kendini gösteren şiddetin hasta hakları veya hastaların haklarını kullanması ile ilişkilendirilmesi hasta haklarını gerçek anlamından uzaklaştırmaktadır. İnsan haklarının bir uzantısı olan hasta hakları başta şiddet olmak üzere insan hakları ile bağdaşmayan hiçbir tutum veya yaklaşım ile bağlantılandırılamaz. Bu yönde yaklaşım içeren açıklama ve tutumlar sağlıkta şiddetin önlenmesine katkı sağlamayacaktır. Hasta hakları, insan haklarına uygun sağlık hizmeti sunulabilmesi ve alınabilmesi temeline yasalara ve evrensel insan haklarına dayalıdır. Hasta hakları savunuculuğu sağlık politikalarının ve uygulamalarının getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçlar üzerinde eleştirel yaklaşım içerebilir. Bu savunuculuk adalete hakkaniyete uygun hizmetin sağlanması amacını taşır. Hasta haklarının hiçbir yönü ve içeriği şiddet yanlısı ve taraftarı olamaz.

Sağlıkta şiddet toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi artmaktadır. Bunun nedenleri toplumsal yaşayışın her alanına yayılmış şiddetin dışında aranmamalıdır. Toplumsal yaşamın neredeyse her alanına yayılmış şiddetin sosyal ekonomik ve kültürel nedenleri belirlenip doğru bir yaklaşım ile çözülmedikçe şiddet sağlık alanında da devam edecektir.

Hiçbir sekil ve koşulda hasta hakları ile bağdaşmayan sağlıkta şiddetin önlenmesi, insan hakları acısından önemli adımlardan birini oluşturacaktır.

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ 2012

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.