ÖZET: Özel hastaneler, yoğun bakım öncesi ve sonrası hizmetler de dahil olmak üzere pandemi olgularına yönelik olarak yapacağı her türlü işlem, tetkik, girişim, tahlil için ücret talep edemez.
ÖZEL HASTANELERDE COVİD-19 HİZMETLERİ İÇİN ÜCRET ÖDEYECEK MİYİZ?
 ÖZET: Özel hastaneler, yoğun bakım öncesi ve sonrası hizmetler de dahil olmak üzere pandemi olgularına yönelik olarak yapacağı her türlü işlem, tetkik, girişim, tahlil için ücret talep edemez.


 

ÖZEL PANDEMİ HASTANELERİNE PANDEMİ İLE İLGİLİ BAŞVURULAR

VE

ÜCRETLENDİRME

 Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gürkan Sert – Av. Öncel Onur Akbaş

 

 ÖZET: Özel hastaneler, yoğun bakım öncesi ve sonrası hizmetler de dahil olmak üzere pandemi olgularına yönelik olarak yapacağı her türlü işlem, tetkik, girişim, tahlil için ücret talep edemez.


COVID 19 ile ilgili özel hastanelere başvurularda özel hastanelerin ücret alıp almayacağı konusu önemli bir gündem yaratmıştır. Pandemi ile ilgili başvuru yapmalarına rağmen yüksek faturalar ile karşılaşan hastaların konu ile ilgili bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.

 

Aşağıdaki açıklamalarımızda yalnızca durumun yasal çerçevede tespiti yapılmıştır:

 

Pandemi hastaneleri ile ilgili çıkarılan Genelge’de[1] gerekli özellikleri taşıyan kamu hastanelerinin yanında özel hastanelerin de pandemi hastanesi olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Ancak aynı Genelge’de ödemeler ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu durumda özel hastaneler, COVID 19 ile ilgili yaptıkları işlemleri olağan hizmetlerinin bir parçası olarak değerlendirmiş, işlem ve yatışlardan ücret almaya devam etmiştir.

 

09.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de 31094 sayılı değişiklikle SUT’ta yeniden düzenlemeye gidilmiş[2], bu kapsamda “acil hal” tanımı değiştirilerek pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler de acil hal kapsamına alınmıştır[3].


Bunun yanında pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Aynı düzenlemeye göre günübirlik tedavilerin[4] kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar dahil edilmiştir.


Son olarak, Covid-19 hastası olup da iyileşen bireylerin kanından bu virüsü durduracak antikorların izole edilmesi ve diğer bireylerin tedavisinde kullanılması amacıyla “immün plazma tedarik ve uygulama tekniği” de yoğun bakım tedavisi kapsamında SUT’a dahil edilmiştir.

 

Yapılan son değişiklikle özel hastanelerden COVID 19 ile ilgili hizmet alan hastaların ödeme yapıp yapmayacağı konusuna gelince:

 

  • Söz konusu düzenlemelerle pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler de acil hal kapsamına alındığından ve pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamayacağından, olası/kesin tanılı hastaların yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem, tetkik, girişim, tahlil için ilave ücret alınmaz.

 

  • Bu nedenle hasta, özel hastaneye ayaktan başvurmuş da olsa, söz konusu başvuru pandemi olgusuna yönelik ise özel hastane yapacağı işlemler için ücret talep edemez.

 

  • Yine yoğun bakıma ilişkin tedavi ve hizmetlerin yanında yoğun bakım sonrası hizmetler de pandemi olgusuna yönelik tedavi kapsamı içerisinde yer aldığından bu kapsamda da özel hastaneler yapacağı işlemler için ücret talep edemeyecektir.

 

  • Sonuç olarak özel hastaneler, yoğun bakım öncesi ve sonrası hizmetler de dahil olmak üzere pandemi olgularına yönelik olarak yapacağı her türlü işlem, tetkik, girişim, tahlil için ücret talep edemeyecektir.


[1]T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14500235-403.99/ sayılı Pandemi Hastaneleri konulu 2003/2020 tarihli Genelge https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36907,pandemi-hastaneleripdf.pdf?0

[3] 09.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de 31094 sayılı değişiklikle SUT’taki acil hal tanımı;“Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir. (Değişik: RG- 09/04/2020- 31094/ 1 md. Yürürlük: 09/04/2020)

[4] Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen işlemlerdir. (SUT II. Bölüm, 2.1.2.B - Günübirlik tedavi  

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ

Eklenme Tarihi:11-04-2020

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.