OMURİLİK FELÇLİLERİNİN TİBBİ BAKİM, TEDAVİ VE REHABİLİTASYONLA İLGİLİ TALEPLERİ, GEREKSİNİMLERİ VE HAKLARİ
OMURİLİK FELÇLİLERİNİN TİBBİ BAKİM, TEDAVİ VE REHABİLİTASYONLA İLGİLİ TALEPLERİ, GEREKSİNİMLERİ VE HAKLARİDerneğimiz sağlık ve hastalıkla ilgili tüm konularda insanımızın haklarını ortaya koyma, bunların her hastalık ve alandaki somut şekil ve uzantılarını, başta o alanları uzmanları ve mağdurları olmak üzere ilgili tüm kesimlerle işbirliği yaparak ve bilimsel bilgilerin ışığında belirleme, ve böylelikle uygulamada esas alınabilecek rehberler oluşturma görevini sürdürmektedir.

Son toplantımızda ülkemizde önemli bir grubu oluşturan omurilik felçlilerinin tedavi, bakim ve rehabilitasyonlarıyla ilgili, hizmet ihtiyaç ve istemleriyle, yerine getirilmesi gerekli haklar ele alınmıştır.

Bu konu özellikle kazaların yoğun yaşandığı ülkemizde çok sayıda insan ve yakınını ilgilendirmektedir. Önemli mağduriyet ve sıkıntıların yaşandığını yakından gözlediğimiz, bu önemli sağlık sorunuyla ilgili olarak ülkemizde mevcut hizmet yapılanmasının her aşamadaki eksiklik ve yetersizliği herkesçe kabul edilmektedir. Diğer yandan mevcut sağlık kurumlarının da ülkenin diğer sağlık kurumlarında olduğu gibi önemli sorunları vardır ve bu sorunlar çözümlenmeden gereken hizmetin en iyi biçimde verilemeyeceği ortadadır. Sonuçta tüm bunlar bu durumda olan hasta ve hasta yakınlarının hizmete ulaşma, yeterli ve etkin bir biçimde alma ve yararlanmasını önlemektedir. İste bu toplantı bunların ortaya konulması amacıyla düzenlenmiştir.

Kısıtlı olanaklarına karsın bu konuda önemli ve etkin çabaları olduğunu yakından bildiğimiz, alanında önemli bir boşluğu dolduran kurumlardan birisi de İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi`dır. Bu merkez verdiği önemli hizmet yanında, bu konuda basta bu alandaki gönüllü örgütlenmeler olmak üzere toplumla, hastalar ve yakınlarıyla olumlu bir işbirliği içindedir. Benzer biçimde derneğimiz tarafından getirilen öneriye de sıcak bakılarak bu toplantı birlikte düzenlenmiş ve ayrıca ev sahipliği yaparak samimiyetini ortaya koymuştur. Diğer yandan toplantı sonunda oluşturmayı hedeflediğimiz rehbere Merkezin başhekimliği görevini basarıyla sürdüren değerli arkadaşımız Doç. Dr. Hürriyet Yılmaz bizzat yaptığı sunuyla da çok önemli bir katkıda bulunmuştur.

Konunun bir diğer muhatabı hatta mağduru da omurilik felçlileridir. Onlar ülkemizin zor koşullarına karsın; gelişmiş teknolojinin olanaklarından da yararlanıp, bir araya gelerek, yasadıklarından çıkardıkları bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmak suretiyle, omurilik felçlilerini evlerine ve yataklarına çakılı kalmaktan kurtarmaya çalışmaktadırlar. İnsanüstü bir çabayı elbirliğiyle gösteren, basta kurucuları Hakan Dülger olmak üzere QUADTÜRKIYE grubu toplantımızın bir diğer önemli paylaşıcısı olmuşlardır. Onlar, kendilerinin kısmen başardıkları; "haklarını bilme ve isteme" tavrını başkaları için de ortaya koyma amacıyla bu etkinliğin bir diğer ortağı olmuşlardır.

Toplantıya katılan, gerek hizmet vereni, gerek gönüllüsü, gerekse hastalar ve yakınlarıyla, bunu topluma duyurma görevini yapan değerli basın mensupları da amacımıza ulaşmak için attığımız adımlarda bizi güçlendirmişlerdir. Hepsine gönül dolusu teşekkür ediyoruz.

Biz bugün burada omurilik felçlilerinin gerek bu duruma ilk maruz kaldıkları anda, gerek bu maruziyet sonrasında yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle, kalıcı kayıplar oluştuktan sonra bu durumun yasamla bağdaşır hale getirilmesi çabalarını kapsayan rehabilitasyon ya da esenlendirme hizmetlerini, bu kişilerde durumlarıyla doğrudan ilgili olmayan diğer sağlık sorunları ve almaları gereken hizmetler sırasında kullanma durumunda oldukları haklarını ele aldık.

Tüm bu baslıklarda ortaya konulan bilgiler, tartışmalar sonucu yapılan katkı ve katılımlarla zenginleştirilmiş ve ilerde hazırlanacak bir rehbere önemli temel oluşturmuştur. Derneğimiz oluşacak bu rehberi her türlü yolla yakın gelecekte tüm topluma sunacak, belirtilen hizmetler ve talepler doğrultusunda gerekli organizasyonların yapılması için de uyarma ve izleme görevini yerine getirecektir.

Katkı ve katilimi nedeniyle herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz.

HASTA VEHASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ 7 Nisan 2001

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.