Biz hastalar ve hasta yakınları “Sağlık Hakkı”mızı istiyoruz. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu, hastalar ve hasta yakınlarının da sağlık ekibinin üyesi olduğunu şimdiye kadar hep savunduk, şimdi de savunuyoruz.
HEKİMLERİ VE SAĞLIKÇILARI DESTEKLİYORUZBiz hastalar ve hasta yakınları “Sağlık Hakkı”mızı istiyoruz. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu, hastalar ve hasta yakınlarının da sağlık ekibinin üyesi olduğunu şimdiye kadar hep savunduk, şimdi de savunuyoruz.

Çünkü bu ekibin her hangi bir üyesinin yaşadığı sorunlar doğrudan yine bizleri ve özelde bizlerin sağlık hakkından yararlanmamızı olumsuz etkileyecektir.

BİZ BU EYLEMİ DESTELİYORUZ. Şimdiye kadarki tüm uygulamalarda bizlerin haklarını gözetecek bir sağlık hizmeti anlayışı yerine, sağlık hizmetini bedelini ödeyebilenlerin alabilecekleri bir anlayış egemen hale getirilerek sağlık hizmetleri  ticarileştirmek ve özelleştirmek istemektedirler. Sağlığımız satılık değildir.

BİZ BU EYLEMİ DESTEKLİYORUZ. Çünkü biz de hekimler gibi “ücretsiz, eşit, ulaşılabilir bir sağlık hizmetinin mümkün olduğunu” biliyoruz ve nüfus cüzdanımızın bu hizmeti almak için yeterli olduğunu düşünüyor ve bunu talep ediyoruz.

BİZ BU EYLEMİ DESTEKLİYORUZ. Çünkü basamaklı sağlık hizmetinin ve bunun ilk basamağı olan sağlık ocaklarının bize gerekli olan doğru hizmeti verebileceğini biliyoruz.

BİZ BU EYLEMİ DESTEKLİYORUZ. Çünkü; “size güvenlik, adalet, eğitim ve sağlık hizmeti sağlayacağız” diyerek bizden toplanan vergilerle  nitelikli sağlık hizmetinin sağlanabileceğini, bunun için sağlığa bütçeden ayrılan payın büyütülmesinin ve akılcı kullanılmasının yeterli olacağını biliyoruz. Bu oranın arttırılmasını talep ediyoruz.

BİZ BU EYLEMİ DESTEKLİYORUZ. Çünkü sağlığın “Anayasal bir hak” olduğunu biliyoruz. Hak olanı sağlamak ise sosyal devlet anlayışının görevi ve sorumluluğudur. Sağlık hizmetini “devletin sırtında yük görüp” artık onun dümenine geçmek isteyenlere, dümende olanlara “biz ve bizim sağlık hakkımız olmalıdır” talebini yüksek sesle dile getiriyoruz.

BİZ BU EYLEMİ DESTEKLİYORUZ. Çünkü hekimlerin dile getirdikleri hizmet sunumundaki yetersizlikleri ve olumsuzlukları yıllardır yaşayanlar, acısını çekenler ve en çok mağdur olanlar, canı yananlar ve yaşamını yitirenler bizleriz. Artık mağdur olmak istemiyoruz. Tüm sorunların çözümü için karar verme, hizmet ve denetim süreçlerine katılmak ve sağlık hizmetinin her noktasında“ekibin değişmez bir üyesi” olmak istiyoruz.

Bu taleplerin gerçekleşebilir talepler olduğunun bilincinde olarak bunları istiyor ve bu talepler doğrultusundaki her türlü eylem ve etkinliğe hasta ve yakınları olarak destek veriyoruz. Bugün yaşadığımız mağduriyetlerimizin gelecekte daha büyümesinin önüne böyle bir dayanışma ve işbirliği ile geçilebileceğini düşünüyoruz.

Dolayısıyla biz de ekibin temel üyeleri olan hekimler ve sağlıkçıların hem sağlık hakkı, hem de iş güvencesi ve ücretleri için yaptıkları “grev” eylemini destekliyoruz.

Acil ve zorunlu hizmetler dışında sağlık hizmeti talebinde bulunmayacağımızı dile getiriyor, 5 Kasımda hekimler ve sağlıkçıların yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
3.11.2003

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.