Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
HAYAD KONGRE İÇERİĞİ
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği


Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) 20. Yıl

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI KONGRESI
Hasta hakları, insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hasta hakları, sağlık politikaları ve sağlıktaki yeni uygulamalardan doğrudan etkilenir. Bu doğrultuda dünyada hasta haklarının korunması ve sağlanması tartışılmaya devam etmektedir. Ülkemizde de hasta hakları son yıllarda sağlık dünyasının önemli bir başlığı olarak tartışıImıştır.Hasta hakları konusu, Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmeti sunan kamu, özel, kurum ve kuruluşların, sağlık veya hukuk ile ilgili meslek örgütlerinin gündeminde tartışılmış, konu ile ilgili eğitimler, paneller, seminerler gerçekleştirilmiştir.

Hasta haklarının tartışıldığı bu toplantılarda, sivil toplum kuruluşlarının katılımı sınırlı kalmış, hastaların hasta haklarından beklentilerine yeterince yer verilmemiştir. HAYAD bu kapsamda farklı alanlarda uzmanlaşmış hasta ve sağlık hakkı derneklerinin de desteği ile ilgili kurumların aktif katılımının sağlandığı bir kongreyi düzenleme kararı almıştır.

Hasta haklarının ve özellikle hastaların bu konudaki beklentilerinin tartışılacağı Kongre 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında istanbul /ŞişIi Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecektir.

Hasta hakları ile ilgili çalışmaların iş birliği içinde yürütülmesi için ortak görüş ve yaklaşımları gündeme getirmeyi amaçlayan kongre, ülkemizde hasta haklarının uygulanmasına ve bu alandaki akademik çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.

ilgili tüm kişi ve kuruluşların katılımının ülkemizde hasta haklarının gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Yönetim Kurulu


KONGRENİN ANA TEMALARI:
Cinsel sağlık ve üreme sağlığında haklar

HIV’Ie yaşayanlar/ sağlık hakkı ve hasta hakları Mülteci ve sığınmacılar/ sağlık hakkı ve hasta hakları Kanserle yaşayan bireyler/sağlık hakkı ve hasta hakları Nadir hastalıklar/sağlık hakkı ve hasta hakları
Hasta Haklarındaki Gelişmeler Poster Sunumları

Düzenleme Kurulu

Onursal Başkan Kongre Başkanları

Kongre Sekreterleri 
Leyla Ezgi
Doç. Dr. Gürkan Sert Prof. Dr. F. İlçin Gönenç Duygu Güner
Av. A. Zerrin Güler Av. Çağrı Uluslu
Av. Funda Işık Özcan Av. İlker Burgaç
Av. 0. Öncel Akbaş
Av. Rojda Yıldız Kaplan Av. Biset Ekinci
Av. Volkan Yalçınkaya Burcu Arkan
Av. Ezgi Öztürk Canberk Harmancı Halime Kahveci Aslı Ortakmaç
Dr. Muhtar Çokar Ercan Zorlu

Bilimsel Kurul

Prof Dr. Şefik Görkey (MamaraÜniv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD) Prof Dr. F. İlçin Gönenç (MedipolÜniv. Hukuk Fak. Özel Hukuk AD) Prof. Dr. M. Akif İnanıcı (Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD) Prof. Dr. Sermet Koç (İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof. Dr. Yasemin Yalım (Ankara Üniv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD)
Prof. Dr. Mehveş Tarım (Marmara Üniv. Sağlık Bil. Fak. Sağlık Politikaları AD)
Prof. Dr. Nuran Yıldırım (Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD) Prof. Dr. Bihterin Vural Dinçkol (Marmara Üniv. Hukuk Fak. Kamu Hukuku AD) Prof. Dr. Nüket Örnek Büken (Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD)
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu (Gazi Üniv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD) Prof. Dr. Nermin Ersoy (Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD) Prof. Dr. Gülten Dinç (İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD) Prof. Dr. Seval Akgün (Başkent Üniv. Halk Sağlığı AD)
Prof. Dr. Murat Civaner (Uludağ Üniv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD) Prof. Dr. Nazmi Zengin (Necmettin Erbakan Üniv. Tıp Fak. Göz Hast. AD) Doç. Dr. Fulya Erlüle (Marmara Üniv. Hukuk Fak. Özel Hukuk AD)
Doç Dr. İpek Sağlam (Marmara Üniv. Hukuk Fak. Özel Hukuk AD Doç. Dr. Gürkan Sert (MamaraÜniv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD)
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Sezginer Huysal (MedipolÜniv. Hukuk Fak. Özel Hukuk AD) Yrd. Doç. Dr. Ayhan Uludağ (Necmettin Erbakan Üniv. Sağlık Yönetimi AD)Destek Veren Kurumlar

Şişli Belediyesi Kadıköy Kent Konseyi Kanser Savaşçıları Pembe İzler
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Pozitif Yaşam Derneği
Kifder
PKU Aile Derneği İBHDYD
ÖzofagusAtrezisi Aile Destek Derneği MPS-LH Derneği
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği KAHDEM

Eklenme Tarihi:10-10-2017

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.