Sadece hastalığımı tedavi eden değil, sağlığımı da koruyan basamaklı ve ulaşılabilir, eşit, nitelikli, etkin ve tek çatı altında toplanmış bir sağlık hizmetim olsun; beni sağlıklı olduğum zaman tanıyan bilen, güveneceğim ve kendi seçebileceğim bir doktorum olsun; genel sağlık sigortası değil genel bütçeden karşılanan bir sağlık sistemim olsun İSTİYORUM…
HASTAYIM AMA İNSANIM, BENİM DE HAKLARIM VAR!Sadece hastalığımı tedavi eden değil, sağlığımı da koruyan basamaklı ve ulaşılabilir, eşit, nitelikli, etkin ve tek çatı altında toplanmış bir sağlık hizmetim olsun; beni sağlıklı olduğum zaman tanıyan bilen, güveneceğim ve kendi seçebileceğim bir doktorum olsun; genel sağlık sigortası değil genel bütçeden karşılanan bir sağlık sistemim olsun İSTİYORUM…

YANİ SAĞLIK HAKKIMI  İSTİYORUM…
Sağlığımı koruyacak, geliştirecek, hastalandığımda tanı ve tedavi edecek, yitirdiğim yetilerimi bana kazandıracak, esenlendirecek sağlık hizmetlerine en kısa sürede ulaşabilmek ve ücretsiz olarak yararlanabilmek İSTİYORUM…
YANİ İYİ BİR SAĞLIK HİZMETİ VE BUNU EN İYİ ŞEKİLDE VEREN SAĞLIK OCAĞIMI İSTİYORUM


Sağlığımı yitirmeden sağlık hizmetine ulaşmak, ilaçlarıma katkı payı ödemediğim bir hizmet istiyorum, KDV siz bir hizmet,iyi yetiştirilmiş sağlık personeli ve hekimlerden hizmet almak İSTİYORUM…

YANİ BU ÜLKENİN VATANDAŞI OLDUĞUMU HİSSETMEK İSTİYORUM…
Sağlık hizmetinden yararlanırken her aşamada bilgilendirilmek, kendimle ilgili kararları kendim almak, sağlık ekibinin bir üyesi olmak, sağlık hizmeti sunumunu denetlemek, onurumu ve gizliliğimi korumak, güvenliği sağlanmış olmak, her koşulda hakkımı aramakİSTİYORUM… YANİ EVRENSEL İNSAN HAKLARIMI İSTİYORUM…
TÜM BUNLARI İSTİYORUM AMA VERMİYORLAR;
Son elli yıldır yaşadığımız ekonomik politikaların sağlık alanındaki uygulamaları beni bu haklarımdan mahrum ediyor. Çünkü IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar üstü güç merkezlerinin dikte ettiği politikaları uygulayan hükümetler, sağlık alanında da benzeri uygulamalar içine girerek sağlık hizmetlerinin sunumundan tümüyle çekilmek istiyorlar.
Son olarak iktidarda olan AKP’nın oluşturduğu 59. Hükümetin uygulamalarının da tümüyle bu doğrultuda olduğu anlaşılmıştır. Onlar da sağlık hizmetini devletin görevi olmaktan çıkaran ve bu hizmete vatandaşın ancak bedel ödeyerek ulaşabileceği bir sistem getiriyorlar…

Son elli yıldır yaşadığımız ekonomik politikaların sağlık alanındaki uygulamaları beni bu haklarımdan mahrum ediyor. Çünkü IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar üstü güç merkezlerinin dikte ettiği politikaları uygulayan hükümetler, sağlık alanında da benzeri uygulamalar içine girerek sağlık hizmetlerinin sunumundan tümüyle çekilmek istiyorlar.
Son olarak iktidarda olan AKP’nın oluşturduğu 59. Hükümetin uygulamalarının da tümüyle bu doğrultuda olduğu anlaşılmıştır. Onlar da sağlık hizmetini devletin görevi olmaktan çıkaran ve bu hizmete vatandaşın ancak bedel ödeyerek ulaşabileceği bir sistem getiriyorlar…

Sağlık, sosyal devlet anlayışının bir parçasıdır. Bu anlayış terk edilerek “ne kadar para, o kadar sağlık” anlayışı hızla yaygınlaşmaktadır. Şimdiye kadar cebimize göz dikmişlerdi, şimdi canımızı, kanımızı istiyorlar… Bunları kabul etmiyoruz…
HASTA OLDUĞUMDA DA İNSANIM VE HAKLARIM VAR.

Doğunca bu ülkenin nüfus kağıdını alıyorum, bu ülkenin okullarında eğitim görüyorum, yaşım geldiğinde bu ülkenin ordusunda askerlik hizmetini yapıyorum, kazancımdan üzerime düşen vergi borcumu yerine getiriyorum, bu ülkenin yasalarını kabul ediyor, herhangi bir suç işlersem, bu ülkenin adaletine güvenerek yargılanıyor ve ceza alırsam bu ülkenin cezaevlerinde yatıyorum. Kısacası ben de  BU ÜLKENİN VATANDAŞIYIM VE VATANDAŞ OLMAK NE DEMEK BİLİYORUM…

BİR İNSAN OLARAK, BİR VATANDAŞ OLARAK BENİM DE HAKLARIM VAR.
Şimdi olduğu gibi; yalnız hastalandığımda bana bakan özelleşmiş ve ticarileşmiş bir sağlık sistemi, prim toplamaktan başka bir düşüncesi olmayan bir genel sağlık sigortası, beni adam yerine koymayan, hastanede ayrı muayenehanesinde ayrı davranan, gereksiz tetkik, yanlış tedavi yapan, bıçak parası alan, eğitimi, bilgisi ve deneyimi eksik tüccar doktorlar, ilgisiz,  bilgisiz ve  yetersiz sağlık personeliİSTEMİYORUM

Şimdi olduğu gibi; yalnız hastalandığımda bana bakan özelleşmiş ve ticarileşmiş bir sağlık sistemi, prim toplamaktan başka bir düşüncesi olmayan bir genel sağlık sigortası, beni adam yerine koymayan, hastanede ayrı muayenehanesinde ayrı davranan, gereksiz tetkik, yanlış tedavi yapan, bıçak parası alan, eğitimi, bilgisi ve deneyimi eksik tüccar doktorlar, ilgisiz,  bilgisiz ve  yetersiz sağlık personeli İSTEMİYORUM

O sağlık kuruluşundan buna dolaşmak, bir numara veya müşteri olmak, sıra beklemek, itilmek, kakılmak, muayene edilmeden tetkik olmak, bir dakikada tanı konulmak, en sonunda kaz gibi yolunmak, kapı kapı dolaşıp hastanelerde boş yatak, polikliniklerde boş doktor aramak, pahalı ilaçları kullanıp, yanlış tedaviler uygulamak, günlerce operasyon sırası beklemek, karnımda makas, bez unutulmak, hastanelerde rehin kalmak, yok yere ölmek veya sakat kalmak İSTEMİYORUM
BEN DE BU ÜLKENİN VATANDAŞIYIM… BİR İNSAN OLARAK BİR VATANDAŞ OLARAK BENİM DE HAKLARIM VAR…

DOKTORUMU İSTİYORUM
İyi yetişmiş, Hipokrat yeminini unutmayan, tam gün çalışan, bilgisini tazeleyen, özenli ve dikkatli, hastasına saygılı, güler yüz gösteren, hasta haklarını bilen ve uygulayan, beni muayene ederken yeterince zaman ayıran, hastasıyla bilgisini ve deneyimini paylaşan, beni müşteri gibi görmeyen ve benim için uğraşırken kafasında cebindeki faturasını,evinin kirasını, çocuğunun okul masrafını düşünmeyen bir HEKİM İSTİYORUM.YANİ KENDİ DOKTORUMU İSTİYORUM…

NEDEN HEKİMLERLE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA ORTAK TAVIR ALIYORUZ?
ÇÜNKÜ
 hasta haklarının toplum tarafından bilinmesi ve talep edilmesinin yanı sıra hekimlerin de hasta haklarını uygulayan kesim olarak önemleri büyüktür.


ÇÜNKÜ
 hasta haklarının toplum tarafından bilinmesi ve talep edilmesinin yanı sıra hekimlerin de hasta haklarını uygulayan kesim olarak önemleri büyüktür.

ÇÜNKÜ iyi ve nitelikli sağlık hizmetinin temelinde, hizmeti verenler ile alanların birlikte hareket edeceği, bilgi ve sorunlarını paylaşacağı bir anlayışın oluşturulması yatmaktadır.

ÇÜNKÜ ÇIKARLARIMIZ BİRDİR VE ÇÖZÜMLERİMİZ BERABERCE GERÇEKLEŞECEKTİR:
Sağlığımızı kaybettiğimizde koştuğumuz sağlık kurumları ve buralarda bize şifa dağıtmaya yemin etmiş doktorlar ve sağlık çalışanları…

Sağlık sistemindeki eksikliklerden ve eğitimdeki yetersizliklerden kaynaklanan sağlık hakkı ihlallerinin karşısında çaresiz ve güçsüz kalan, bilgisiz hasta ve hasta yakınları…

Tüm bunlar karşısında duyarsız kalmadan, bir şeyler yapılması noktasında inançlarını paylaşarak bir araya gelen ve HAYAD’ıkuran bizler ve hasta hakları gönüllüleri….

Biz, siz, hepimiz; konuşmalı, tartışmalı ve çözüm yolları aramalıyız..

İyi ve nitelikli sağlık hizmetinin temelinde, hizmeti verenler ile alanların birlikte hareket edeceği, bilgi ve sorunlarını paylaşacağı, bir ekip oldukları anlayışının oluşturulması yatmaktadır.

Bu nedenlerle birlikteyiz ve haklarımız için beraber hareket edeceğiz.

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ
26 EKİM 2003

 
 
 

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.