hasta hakları
Hasta Hakkı İhlali ile İlgili HAYAD’ a yapılan başvuruHasta Hakkı İhlali ile İlgili HAYAD’ a yapılan başvuru

Başvuruda geçen hastanın ve temsil eden avukatının izniyle isimler silinmemiştir.

HASTA HAKLARI DERNEĞİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

KONU……..Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, akciğer kanseri teşhisi ile giriş katın 2 kat altındaki tutuklular için ayrılan odada yatmakta olan müvekkil sanığın durumunun Derneğinizce tespit edilmesi ve tedavisinin sağlıklı ve uygun şartlarda yapılabilmesi amacıyla Hastane bünyesinde özel bir odaya nakledilmesi için girişimde bulunularak,gereğinin yapılması talebidir.

AÇIKLAMALAR……..

1)Kartal Cezaevinde tutuklu iken rahatsızlığı nedeniyle 09.02.2005 tarihinde Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen müvekkil sanık Sadık KARAGÖZ’e, yapılan tetkikler sonucu, “..küçük hücreli dışı akciğer kanseri 4.evre ve vena kana superior sendromu” tanısı konmuş,hastalığın hayati tehlike arz ettiği,tedavisinin de tutukluluk şartlarında mümkün olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu verilmiştir. (15.02.2005 tarihli rapor örneği ektedir)

2) Söz konusu rapora istinaden , İnsan Hakları ve Hasta Hakları alanındaki uluslararası mevzuat ve yasalarımız doğrultusunda İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinden tutuklu sanığın tahliye edilmesi talep edilmişse de talebimiz, CMUK ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen,(olayın karmaşıklığı,davanın ekonomik boyutu gibi hiçbir mevzuatta yer almayan gerekçelerle) reddedilmiş,İst.1.Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz da aynı şekilde reddedilmiştir.

3) Tutuklu sanık , halen ,09.02.2005 tarihinde konduğu, hastanenin tutuklulara mahsus odasında yatmaktadır.Müvekkilin durumunun daha iyi anlaşılabilmesi için, içinde bulunduğu koşulları anlatmamız gerekmektedir:

Müvekkilin yattığı oda Hastanenin acil yardım ünitesi binasının 2.bodrum katında,morg biriminin yanında olup,yattığı yerin bulunduğu mahalde hastane jeneratörü ve hastanenin temizlik malzemeleri bulunmaktadır.Bodrum katında olmasının da etkisiyle son derece havasız olan oda,özellikle de kanser gibi uzun,titizlik,sabır ve moral gerektiren hastalığın tedavisi için gerekli şartları taşımamaktadır.Odasının kapısında devamlı surette jandarmalar beklemekte,müvekkilin yattığı odada lavabo olmadığından,hastalığının verdiği rahatsızlık ve tutukluluk şartlarından dolayı dışarıdaki lavaboya dahi rahat gidememekte,basit ihtiyaçları eziyet haline gelmektedir.

4) Tahliye taleplerimiz reddedildiği için şu an itibariyle hastanede tutukluluk şartlarında kalacak olan sanığın acilen ve etkin ,sağlıklı şekilde ,insan haysiyetine uygun bir tedavi görmesi gerekmektedir.

Temel insan haklarından olan yaşam hakkının tüm hak ve yararlardan üstün olduğu açıktır.Bu hak ve ilintili diğer temel haklar bilindiği üzere, AİHS de düzenlendiği gibi,Birleşmiş Milletler ve Avrupa nezdindeki ülkelerde uygulanması gereken temel Hasta Hakları da bilindiği üzere Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü (Roma Kasım

2002),Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgeleri ( Amsterdam ve Bali Bildirgeleri)ile düzenlenmiş,bu husus Türkiye’de de Hasta Hakları Yönetmeliği ile güvenceye alınmıştır.

Gerek ulusal gerekse uluslar arası hasta hakları mevzuatı gereğince HER İNSAN AYRIMCILIK YAPILMAKSIZIN YETERLİ , TIBBİ BAKIM GÖRME VE HASTA KİŞİLİK DEĞERLERİNE UYGUN ŞEKİLDE VE ORTAMDA SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA HAKKINA SAHİPTİR.SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN HAYSİYETİNE YAKIŞIR GEREKEN HER TÜRLÜ HİJYENİK ŞARTLARIN SAĞLANMASI,RAHATSIZ EDİCİ ETKENLERİN BERTARAF EDİLMESİ ESASTIR.HASTANIN UYGUN TEDAVİYİ , SAĞLIKLI ŞARTLAR VE ORTAMDA ALMASINI KISITLAYABİLECEK ENGELLER, HASTALAR ARASINDA AYRIM GÖZETMEKSİZİN KALDIRILMALIDIR.

5) Bu kurallar Hasta Hakları Yönetmeliğimiz ve Hasta Haklarına ilişkin uluslararası mevzuatta yer almış olmasına rağmen müvekkil hasta bu haklarını etkin şekilde kullanamamamış,bu haklarından faydalandırılmamıştır.Şöyle ki ;

Kaldığı odanın şartlarını yukarıda belirttiğimiz tutuklu hastanın öncelikle,Kanser hastalığının tedavisinde en son teknolojinin kullanıldığı ve başbakanımızın açılışını yaptığı Özel Anadolu Sağlık Hizmetleri Hastanesine , gerekli güvenlik tedbirleri de alınarak nakledilmesi talebinde bulunulduysa da henüz bir cevap verilmemiştir.Bunun üzerine, durumun aciliyeti gereği , hastanın tedavisinin Kartal Dr.Lütfi Kırdar Hastanesinde başlaması fakat en azından hastanenin uygun göreceği özel bir odaya nakledilmesi talebinde bulunulmuştur.Talebimiz Cumhuriyet Savcılığı tarafından onaylanmış,gereğinin yapılması istenmişse de Hastane Yönetimi halen talebi yerine getirmemiştir.

Hastanın günde 6 saatlik kemoterapi tedavisine 19.02.2005 tarihinde tutuklu odasında başlanmış, hasta halen de bu odada tedavi görmeye çalışmaktadır.Sayın doktor ve hemşireler özveriyle tedaviye çalışsalar da içinde bulunulan şartların tedaviyi zorlaştırdığını kendileri de ifade etmektedirler.

Kanser hastası müvekkilin tedavisinin en sağlıklı,insan haysiyetine uygun ortam ve şartlarda,insani talepleri de dikkate alınarak yapılması devletin pozitif yükümlülüğünün,hastaneninse Hasta Haklarına ilişkin uluslararası mevzuat ve Hasta Hakları Yönetmeliği uyarınca üzerine düşen yükümlülüğünün gereğidir.

6) Tarafınızca da bilinen bu gerçekler ve yukarıda belirttiğimiz şartlar dikkate alınarak, müvekkil hasta tutuklu Sadık KARAGÖZ’ÜN durumu ve içinde bulunduğu şartların mümkünse bir gözlemci vasıtasıyla tespit edilmesi,haklarını etkin şekilde kullanabilmesi ve daha donanımlı bir hastaneye ve ya yatırıldığı hastanenin tedavi için uygun olabilecek özel bir odasına nakledilmesi için derneğiniz tarafından girişimde bulunularak,gereğinin yapılmasını arz ederiz.22.02.2005

Tutuklu Hasta Sanık

Sadık KARAGÖZ

Vekili

Av. Ö.S

Av. İ.H.K

Av. S.B

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.