DAVA: DAVALININ BABAM/MÜVEKKİLLERİN BABALARI MÜTEVEFFA AVUKAT ……’I TABURCU EDERKEN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ’NİN
EPIKRIZ Davasi… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE,DAVACILAR:VEKİLİ:DAVALI:DAVA:  DAVALININ BABAM/MÜVEKKİLLERİN BABALARI MÜTEVEFFA AVUKAT ……’I TABURCU EDERKEN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ’NİN 52. MADDESİNDE YAZILI HUKUKSAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ’NE  AYKIRI OLARAK  EPİKRİZ VERMEMİŞ BULUNMASI VE TÜM TALEPLERE RAĞMEN VERMEMEKTE ISRARI NEDENİ İLE EPİKRİZ VERME EDASINA ZORLANMASI TALEBİ İLE EPİKRİZ VERMEME FİİLİNDE SOMUTLAŞAN HAKSIZ FİILDEN DOLAYI TARAFIMIZA 10.000 YTL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMESİDAVALININ, BABAMIN/MÜVEKKİLLERİN BABALARININ TEDAVİ ÜCRETİ KARŞILIĞINDA FATURA VERMEMİŞ BULUNMASI VE TÜM TALEPLERE RAĞMEN VERMEMEKTE ISRARI NEDENİ İLE ANILAN FATURAYI VERME EDASINA ZORLANMASI TALEBİ İLE HAKSIZ FİİL TEŞKİL EDEN BU EYLEMDEN DOLAYI TARAFIMIZA  3.000 MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMESİ DAVALININ BABAMI/MÜVEKKİLLERİN BABALARINI TABURCU ETTİKTEN SONRA EVDE UYGULANMASI YASAK OLAN TAZOZIN ADLI İLACI REÇETE ETMESİNDE SOMUTLAŞAN HAKSIZ FİİLİNDEN DOLAYI TARAFIMIZA 10.000 YTL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMESİ1. Babam/Müvekkillerin babaları müteveffa ….’a tedavi gördüğü davalı Hastanesi A.Ş.’nden taburcu edilirken herhangi bir nihai EPİKRİZ verilmemiştir. Bu İHMAL, yasalara, hasta hakları hukukuna ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ’NİN 52. MADDESİNDE YAZILI HUKUKSAL YÜKÜMLÜLÜĞE açık aykırılık teşkil etmektedir. Davalıdan defaatle nihai epikriz istenmesine karşın şu ana dek Babamın/Müvekkillerin babalarının epikrizi hala verilmemiştir. Davalı hastane, Hasta Hakları Hukukuna ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin amir hükümlerine aykırı olarak taburcu olduğu sırada Babama/Müvekkillerin babalarına ve kendisinin vefatından sonra da bizlere epikriz vermemekte ısrar etmiştir.2. -Tıbbi hatalı ameliyat ve müteakip ihmallere dayalı olarak babamızın/müvekkillerin babalarının ölümüne sebebiyet verdiğine inandığımız DAVALININ EPİKRİZ VERMEMEKTE ISRAR ETMESİNDE SOMUTLAŞAN FİİLİ AYNI ZAMANDA HAKSIZ BİR FİİL OLUŞTURMAKTADIR.                                                                               Nihai epikrizin elimizde olmaması yüzünden, babamıza/müvekkillerin babalarına uygulanan tedavi ile kendisinin taburcu edilmesi sırasındaki icrai ve ihmali davranışların tüm ayrıntılarını, taburculuk kararına katılan tüm hekimler ile epikrizi kaleme alacak olan hekimin kimliğini, babamızın tedavisi sırasındaki ve taburcu edildiği andaki ayrıntılı tahlillerini, somut tıbbi durumunu tamamen bilememekten ve inceleyememekten doğan kaygı, üzüntü, elem, ızdırap duyguları yaşamaktayız.3. Yine, nihai epikrizin verilmemesi, anılan belgenin davalıya karşı açacağımız diğer davalarda delil teşkil edecek bir belge olması nedeniyle hak arama özgürlüğümüzden yararlanmamızın gecikmesine yolaçması nedeni ile de HAKSIZ FİİL TEŞKİL teşkil etmektedir.4. Babam/Müvekkillerin babaları……., 1 Şubat-12 Mart 2007 tarihleri arasında Davalı ….. Hastanesi A.Ş.’nde tedavi görmüş bulunmaktadır. Bu tedavi ilk olarak abdominal aort anevrizması (AAA) tanısı ile açık cerrahi, daha sonra ilk cerrahi müdahaleden kaynaklanan komplikasyonlar nedeni ile üç ayrı cerrahi müdahale, yoğun bakım ve yoğun bakım sonrası servis işlemlerinden oluşmuş bulunmaktadır. Hastanede toplam kalış süresinin, 1 Şubat-7 Mart tarihleri arasındaki bölümü Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde geçirilmiştir. Babam/Müvekkillerin babaları …., daha sonra kısa bir süre servise alınmış ve “iyileştiği” gerekçesi ile herhangi bir epikriz verilmeden taburcu edilmiş, ancak adı geçen hastaneden taburcu edilmesinin akabinde (22 Mart 2007 tarihinde) vefat etmiş, vefatından iki gün önce davalı ….. Hastanesi A.Ş.’nin acil servisine kaldırılmasına karşın, durumu hakkında yeterli tetkik ve gözlemde bulunulmamış sadece iki saat kaldığı acil servisten “her şey yolunda” denilerek eve geri gönderilmiştir. Babam/Müvekkillerin babaları …….’ın vefatından bir saat önce “primer” doktoru ve ameliyatlari gerçekleştiren “cerrahı” …….. ile telefonda görüşülmüş, bu şahıs, Babamın/Müvekkillerin babalarının fenalaştığının kendisine bildirilmesine karşın “hiçbir şeyi yok, sıkıntıları psikolojik” deyip müdahalede bulunmamıştır. Babam/Müvekkillerin babaları, bu şahısla konuşmamızdan onbeş dakika sonra fenalaşmış ve beyin ölümü gerçekleşmiştir. Babam/Müvekkillerin babaları müteveffa , …..davalı ……n Hastanesi A.Ş.’nden taburcu edilmesinin akabinde vefat etmiştir. Hastanenin, suç teşkil eden bu davranışlarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.5. Babam/Müvekkillerin babaları ….’ı iyileşmediği halde taburcu etmekle kalmayıp, kendisine herhangi bir kontrol randevusu vermemiş ve hastayı takip etmemiş bulunan davalı hastanenin bu İHMALLERİ DE yasalara ve Hasta Hakları Yönetmeliği’ne açık aykırılık teşkil etmekte ve haksız fiil olarak tazminat yükümlülüğünü doğurmaktadır. Sayın Mahkemeniz önündeki dava neticelenip davalı hastanenin, vermemekte ısrar ettiği EPİKRİZ belgesini vermeye yükümlü kılınması bu fiillerinden dolayı açacağımız davalar bakımından da elzemdir. Ancak davalıya karşı herhangi başka bir dava açalım ya da açmayalım EPİKRİZ BELGESİNİ ALMAK ŞAHSIMIN VE MÜVEKKİLLERİN HASTA HAKLARI HUKUKUNDAN VE ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ’NDEN DOĞAN ASLİ BİR HAKKIDIR. TABURCU EDİLDİĞİ SIRADA MÜTEVEFFA BABAMIZA BU BELGENİN VERİLMEMİŞ OLMASI BAŞLIBAŞINA HAKSIZ BİR FİİLDİR. DAVALI ÖZEL HASTANE, AYNI HAKSIZ FİİLİ BU KEZ BİZLERE KARŞI DA İŞLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.6. Babamın/Müvekkillerin babalarının davalı ….. Hastanesi A.Ş.’nden “iyileşmediği halde” taburcu edildiği ve vefatından iki gün önce başvurduğu davalı hastanenin acil servisinde Babamı/Müvekkillerin babalarını muayene eden Dr. …… Dr. ….., Dr. …, Dr. ….. ve acil servis hekimleri tarafından tıbben gereken ihtimamın ve meslek becerisinin gösterilmediği ortadadır. Nihai epikriz de bu gerçeği kanıtlayacak olan belgelerden biridir. Davalı ……Hastanesi A.Ş.; Babamın/Müvekkillerin babalarının tedavisini önce tıbbi hatalı olarak yapmış, daha sonra da bu hatayı düzeltmek yerine Babamı/Müvekkillerin babalarını taburcu etmiştir. Bunun ötesinde, davalı ……Hastanesi A.Ş.’nde görevli Dr. ……..ile Babamın/Müvekkillerin babalarının vefatından bir saat önce telefonda görüşülmüş, kendisine Babamın/Müvekkillerin babalarının durumunun ağır olduğu söylenmiş, bu şahıs ısrarla müdahaleden kaçındığı gibi, “şikayetleri psikolojik” deyip bizleri yanıltmıştır. Davranışı tıp mesleğinin gerekleri ve meslek ahlakı kurallarına aykırı olmakla kalmayıp “ölümle sonuçlanan ihmal edilmiş yardım” suçunu oluşturmaktadır. Babamın/Müvekkillerin babalarının hastalığı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hekimin dahi çekinmeden yapabileceği böylesi hayati bir müdahaleyi, Babamın/Müvekkillerin babalarının “primer” doktoru ve cerrahı yapmamıştır. Tüm bu eylemlere ilişkin olarak da suç duyurusunda bulunduk. “Şikayetleri psikolojik idi ise babam/müvekkillerin babaları neden vefat etti?” sorusunun yanıtlanmasında ve babamızın ölüm nedeni konusunda davalı hastane tarafından bilgilendirilmemekten doğan elem ve ızdırabın bir nebze olsun giderilmesinde elzem olan bilgi ve kanıtları nihai EPİKRİZİN içerebileceğine inanıyoruz.7. Yine davalı ……Hastanesi A.Ş. Babamı/Müvekkillerin babalarını, hastanede verilmesi gereken ilaç uygulamaları sona ermeden taburcu etmiş, bununla da kalmayıp Babama/Müvekkillerin babalarına evde uygulanmasının kanunen yasak olduğunu öğrendiğimiz Tazozin adlı ilacı reçete etmiştir.  Bu davranış da haksız fiil sorumluluğuna vücud veren bir eylemdir.SONUÇ VE İSTEM:1. DAVALININ tarafımıza Babamın/Müvekkillerin babalarının davalı hastaneden taburcu edilmesi sırasında vermesi gereken nihai EPİKRİZİNİ HASTA HAKLARI HUKUKUNA VE ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ’NİN YÖNETMELİĞİ’NİN AMİR 52. MADDESİNE AYKIRI OLARAK VERMEDİĞİNİN TESPİTİ İLE, ANILAN EPİKRİZİ VERME EDASINDA BULUNMASINA YÖNELİK HÜKÜM VERİLMESİ,2. -Tıbbi hatalı ameliyat ve müteakip ihmallere dayalı olarak babamızın/müvekkillerin babalarının ölümüne sebebiyet verdiğine inandığımız DAVALININ; EPİKRİZ VERMEMEKTE ISRAR ETMESİNDE SOMUTLAŞAN FİİLİNİN                                                                               –nihai epikrizin elimizde olmaması yüzünden, babamıza uygulanan tedavi ile taburcu edilmesi sırasındaki icrai ve ihmali davranışların tüm ayrıntılarını, taburculuk kararına katılan tüm hekimler ile epikrizi kaleme alacak olan hekimin kimliğini, babamızın tedavisi sırasındaki ve taburcu edildiği andaki ayrıntılı tahlillerini, somut tıbbi durumunu tamamen bilememekten ve inceleyememekten doğan kaygı, üzüntü, elem, ızdırap duygularına garkolmamıza ve (açacağımız diğer davalarda delil teşkil edecek bir belge olması nedeniyle) hak arama özgürlüğümüzden yararlanmamızın gecikmesine yolaçması hasebiyle—                                                                     AYNI ZAMANDA HAKSIZ FİİL TEŞKİL ETMESİ NEDENIYLE TARAFIMIZA 10.000 YTL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMESİNİ3. DAVALININ, Babamın/Müvekkillerin babalarının tedavisi için ödenen 6500 YTL’nin FATURASINI VERMEDİĞİNİN TESPİTİ İLE ANILAN FATURAYI VERMESİ EDASINDA BULUNMASINA YÖNELİK HÜKÜM VERİLMESİNİ,4. DAVALININ yukarıda 2. maddede yazılı fiilinin aynı zamanda haksız bir fiil ve vergi kaçırma suçu ile vergi usulsüzlüğü teşkil etmesi nedeni ile tarafımıza 3.000 YTL manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesini5. DAVALININ evde uygulanması kanunen yasak olan Tazozin adlı ilacı evde uygulanmak üzere reçete etmesinde somutlaşan haksız fiilinden ve babamızın/müvekkillerin babalarının anılan ilacın evde uygulanmasından sonra vefat etmesinden doğan şiddetli üzüntü ve elem duygularımıza sebebiyet vermesi nedeniyle 10.000 YTL tazminata mahkum edilmesini ve her türlü muhakeme giderleri ve avukatlık ücretlerinin de davalı ……Hastanesi A.Ş.’nden alınmasına karar verilmesini asaleten şahsım ve müvekkillerim adına dilerim. Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. Davalı Hastanenin, Babamın/Müvekkillerin babalarının ölümüne sebebiyet vermesi fiilinden ve suç teşkil eden diğer tüm kusurlu davranışlarından dolayı ayrıca maddi ve manevi tazminat davası ikame etme hakkımızı saklı tutuyoruz.     SAYGILARIMLA,

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.