2011–2014 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU
2011–2014 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

HAYAD hasta haklarının bilinmesine, talep edilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan bir dernektir.

 Bu anlayış çerçevesinde yürütmeye çalıştığımız 2011–2014 yılı faaliyetlerimiz aşağıdaki sunulmuştur.

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Derneğimiz amacına daha iyi gerçekleştirebilmek için zaman zaman üniversite, sivil toplum örgütü gibi kurumların yapmış oldukları seminerler, konferanslara katılmakta, bilgilenmekte ve bilgi aktarmaktadır. Bu kapsamda:

 

KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR

 

 • 17-19 Haziran 2011 HİV+ Bireyler, Haklar, Ulusal ve  Uluslar arası Mevzuat  Dersi

 

 • 18-22 Mayıs 2011 Aile Hekimliği Kongresi Birinci Basamakta Nitelikli Dönüşüm için   “Hasta Hakları ve Aile Hekimliği”

 

 • 25 Eylül 2011 Kartal devlet Hastanesi Mesleki Eğitim toplantıları Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

 

 • 8 Ekim 2011 T. Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği “Aile Hekimliğinde Hukuki Sorunlar” Paneli

 

 • 10.6.2011 T.C.İstanbul Bilim Üniversitesi ‘’Ötenazi Sempozyumu ‘’

 

 • TurkMSIC Çapa -  Hasta Hakları ve dernek anlatıldı.

 

 • 2011 Dünya AiDS Günü etkinlikleri

 

 • 14.1.2012 İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi “Yaşayan Sağlık Hukuku” Paneli.

 

 • 26.3.2012 İstanbul Tip Fak. Klinik Araştırma Etik Kurulu Klinik Araştırmalarla ilgili İnisiyatif Toplantısına sağlık araştırmalarına katılan gönüllü hastaların beklentileri nedir, bunlar ne kadar karşılanıyor" baslıklı sunum.

 

 • 11 Mayıs 2012 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yapılacak ‘’Üreme Sağlığı hizmetlerinde Hasta Hakları ve Etik’’ Konulu panel

 

 • Edirne’de Günümüzde ‘’Hemşirelik uygulamalarının Yasal ve Etik Boyutu’’ Adlı panel

 

 • 1 Mayıs 2012 Yeni 100. Yıl Üniversitesinde ‘’Hasta Hakları ve Hemşirelik Uygulamaları’’

 

 • Aile Hekimliği Kongresi ‘’Birinci basamakta Nitelikli dönüşüm’’

 

 • 6-7 Haziran 2012 ‘’Hasta gözünden Eczaneye Bakış Paneli’’

 

 • Bilgi Üniversitesi ‘’Kamu Harcamaları İzleme Eğitim ve Kampına’’ katılım.

 

 • 12-14 Ekim Akdeniz Üniversitesi 1. Ulusal Paramedik Kongresine Katılım

 

 • 14 Ekim 2012 Bursa Tabip Odasının düzenlediği ‘’Reçete Düzenlemede Yaşanan Etik ve Hukuki Sorunlar’’ Çalıştayı

 

 • 15.1.2013 “Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti” gizliliği konulu panel

 

 • 8.11.2013 ‘’Sağlık Hukukunda Uzlaşma Ve Arabuluculuk’’

 

 • 29 Kasım 2013 Sivil Toplum örgütleri tarafından (kadınlar, gençler, cinsel haklar konusunda çalışan)oluşturulan Kahire+ 20 ve sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalışma Platformu

 

 • Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlıkta Mevzuatta Güncel Durum

 

 • 2012.2013 Kahire+ 20 ve sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalışma Platformu

 

 

DESTEKLEDİKLERİMİZ

1.12.2011 Pozitif Yaşam Derneği’nin Dünya AİDS Günü etkinliklerinin desteklenmesi,

 

8.Şubat 2012 Cetad -‘’Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 9. Ulusal Kongresi  düzenleme kuruluna katılım,

 

Hastanelerde çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinde çocuk istismarını tanıma ve yönlendirme becerilerini güçlendirme Projesi

 

6-7 Nisan 2012 2. Tıp hukuku Günleri İstanbul’da Prof. Dr. Zeki Soysal’ın anısına Adli Jinekoloji ve Obstetrik

 

Pozitif Yaşam Derneği tarafından yürütülen "“HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık yaratma” projesi kapsamında İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası HIV/AIDS Konferansı”

 

16.Ekim 2012 ‘’Kronik Hastalıklarla Mücadele Ortaklığı’’  Toplantısı

 

 Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu

 

Kamu Harcamaları İzleme Gurubu

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

 

23.12.2011—Çapa Tıp Etiği  Seçmeli dersinde Hasta Hakları anlatmak üzere katılım

 

29.3.2012 ‘’Hasta ve Hasta Yakını Hakları Türkiye Gerçeği Perspektifiyle Konusu anlatım’’ Çapa Tıp

 

9 Ekim 2012 ‘’Hasta Yakını ve Hastalık Deneyimi başlıklı’’ ders Çapa

 

20 Kasım 2013 ‘’Hasta Hakları ve Hayad’’ Çapa

 

MEDYA

6.1.2011 Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar

 

1 Ocak 2012 Açık Radyo

 

8.2.2012 NV Radyo Halkın Sesi terminal donemdeki hastalarla ilgili kanun taslağı hk.

 

14.2.2012 HTV Hasta Hakları Programı

 

26.2.2012 HTV   "Aydınlatılmış Onam"

 

"Hasta-Hekim İlişkileri

 

28.2.2012  (www.sagligimicinhersey.com) Yüz nakli ile ilgili görüş

 

20.3.2012 HTV Şulecan Dalbudak Tokgöz ile

 

14.3.2012 A haber –Satır Arası’na telefonla canlı yayın

.

19.2.2012 Bugün gazetesi

 

Hospital Manager Hasta  Hakları özel sayısı için

 

10.10.2012 Kanal24 TV programı

 

21.11.2012 art tv  ve Radyo 24 Ayşe Özgün ile Hasta Hakları

 

13 Şubat 2013 Radyo 24

 

14 Mart Tıp Bayramı – TRT 1 Radyosu

 

26.4.2013 e-plus tv Hasta ve Hasta Yakını Hakları konulu program

 

15.11.2013 TGRT Haber

 

BASIN ACIKLAMALARI

 

HASTA HAKLARI GÜNÜ 2011 ETKİNLİKLERİ

HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Leyla EZGİ ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Lale TIRTIL, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları İl Koordinatörü  Dr. Gülsüm ÖNAL, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Genel Sekreteri Av. Nesrin SAVAŞ’IN açılış konuşmalarından sonra"Tıp Hukuku" Semineri "Aile Hekimliği ve Hasta Hakları’’ Paneli İstanbul Tabip Odası Dt.Sevinç Özgüner Salonunda 22 Ekim 2011 günü gerçekleştirilmiştir

TIP HUKUKU" SEMINERI - Doc. Dr. F. Ilcin GONENC , "Hekim'in Hukuki Sorumluluğu" Prof. Dr. Nazmi ZENGIN, "Malpraktis Nasıl Önlenebilir?"

ILE HEKIMLIGI ve HASTA HAKLARI PANELI Kolaylaştırıcılığını Av. Ümit Erdem’in yaptığı panelde Uzm. Dr. Lale TIRTIL , Dr. Yusuf İzzettin GUVEN, Dr. Pemra UNALAN sunum gerçekleştirmişlerdir.

Bir hasta ya da hasta yakını,
Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi
Slikozis hastalarının yaşam hakları, hasta hakları konusunda verdikleri mücadele ve duyarlılık için,

Sağlık hizmeti, bir sağlık çalışanı ya da sağlık kurumu,
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Hasta haklarının uygulanabilir olması için aktif çaba harcamaları, hasta haklarına özel önem vermeleri nedeniyle,

Dr. Ayhan ULUDAĞ hasta hakları konusuna önem vermeleri, özen göstermeleri ve hasta haklarının uygulanabilmesi konusunda aktif çaba göstermeleri nedeniyle,

Bir hukuk mensubu ya da hukuk kurumu,
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Hasta hakları ve tıp hukukuna yaptığı bilimsel ve akademik katkılar nedeniyle,

Bir basın (medya) çalışanı ya da medya kurumu.
Health Tv Hasta Hakları Programı
''Hasta Hakları'' başlıklı programın sağlık haberciliğinde bir ilk olması nedeniyle

Jüri özel ödülü
Türk Tıp Öğrencileri Uluslar Arası Birliği (Turkmsıc) (TURKMSIC)
Geleceğin doktorları olarak hasta hakları konusuna duyarlı yaklaşımları nedeniyle, verilmiştir.

İNTERNET

 • web sayfasına gelen şikayetlerden toplumun bütününü ilgilendirenler metin sahiplerinden izin alınarak, hastane ve kişi isimleri çıkartılarak  www.hayad.org.tr sayfasına eklenerek ilgililerin dikkati çekilmeye çalışılmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
 •  
 • Web sayfası e-mail adresine yüzlerce başvuru ve şikâyet yazısı gelmiş, gelen yazılara mümkün olduğunca kısa sürede cevap verilmektedir.

 

 • Telefonla derneğimizi arayan veya görüşmek isteyenlere neler yapabilecekleri hakkında bilgi aktarılmaktadır.

 

 

 

 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25225823/

 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=9022

 

http://www.ozanbatigun.com/?p=48

 

http://www.ozyegin.edu.tr/Haberler-ve-Duyurular/Haberler/2011/Hukuk-Fakultesi-Dekani-Yener-Unver-odul-aldi?lang=Turkish

 

http://saglik.bugun.com.tr/doktorlar-greve-gitti-haberi/189969

 

http://www.hastahaklari.net/Doktorlar-Greve-Gitti-352-haberi.aspx

 

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/net-2-tartismalari-buyuyor-196050/

 

http://www.habercem.com/hasta-haklarini-biliyor-musunuz/192895/

 

http://www.sagligimicinhersey.com/Koseniz_Hak_Detay_10_Hasta_ve_Hasta_Yakini_Haklari_Nelerdir?.html

 

http://www.sinanogan.com/tr/makaledetay/mhp-igdir-milletvekili-drsinan-oganin-26-ekim-hasta-haklari-gunu-mesaji-449.html

 

http://www.istanbulbarosu.org.tr/detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=8687

 

http://www.ilk-kursun.com/haber/134765

 

http://www.ozanbatigun.com/?p=48

 

http://www.thelira.com/mobil/mobil_detail.php?catID=114245

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.