2006–2008 ÇALIŞMA RAPORU
2006–2008 ÇALIŞMA RAPORU

Değerli üyeler

HAYAD, kuruluşunun  11. yılında 5. olağan genel kurulunu yapmaktadır. Derneğin kuruluşundan bugüne kadar görülen veya görülmeyen biçimde derneğe emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

HAYAD hasta haklarının bilinmesine, talep edilmesine  ve uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan bir dernektir.

 Bu anlayış çerçevesinde yürütmeye çalıştığımız 2006–2008 yılı faaliyetlerimizi aşağıdaki başlıklar altında bilgilerinize sunmak istiyoruz.

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Derneğimiz amacına daha iyi gerçekleştirebilmek için zaman zaman üniversite, sivil toplum örgütü gibi kurumların yapmış oldukları seminerler, konferanslara katılmakta  hem bilgilenmekte hem de bilgi aktarmaktadır. Bu kapsamda:

 

KATILDIĞIMIZTOPLANTILAR

 • Tıp etiği toplantı
 • 26.11.2006 İstanbul Tabip Odası soruşturmacı eğitimi ile ilgili toplantıda hasta hakları anlatıldı.
 • 15.11.2006 Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okuluna Hasta Hakları Eğitimi, 
 • 14.11.2006 Kartal SSK Hastanesi Hasta Hakları Eğitimi,
 • 13-14 OCAK 2007 Ankara Tabip Odası  Kentlerde Sağlık Örgütlenmesi Ve Sağlık Hizmetlerinin Entegrasyonu Atölye Çalışması Yeri ZGA
 • 11 Mayıs 2007 Klinik Araştırmalar Derneği Ankara Sherton Otelde Klinik Araştırmalarda Bütçe ve Sigorta Süreçlerinin Değerlendirilmesi Toplantısı

 

 • 15 Eylül 2007 tarihinde İnsan Hakları Ortak Platformu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Ekonomik Kültürel ve Sosyal Haklar Gölge Raporu'nun hazırlanması için gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Sağlık Hakkı Atölye  Çalışması birincisi Ankara'da gerçekleştirildi.  AZGA
 • 27 EYLÜL 2007  Ankara Barosu Hasta Hakları ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk AZGA
 • 8 Aralık 2007 günü İnsan Hakları Ortak Platformu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Ekonomik Kültürel ve Sosyal Haklar Gölge Raporu'nun hazırlanması için gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Sağlık Hakkı Atölye  Çalışması ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi.  AZGA
 • Toplantı çerçevesinde İnsan Hakları ve Demokratikleşme için Avrupa  Üniversitelerarası Ağı Genel Sekreteri Dr. George Ulrich tarafından Birleşmiş Milletler düzeyinde sağlık hakkı standardıyla ilgili bilgi aktarımında bulunuldu. Sağlık hakkı ile ilgili sivil toplum örgütleri de bir araya gelerek konu hakkında bilgi paylaşımında bulundular. AZGA
 • 11-12 Aralık 2007 tarihinde Pozitif Yaşam Derneğinin  Ankara’da gerçekleitirdiği  AİDS toplantısı. ÜE
 • tarihinde Herkese Sağlık Güvenli Gelecek platformunun başlayan toplantılarına  katılım

 

DESTEKLEDİKLERİMİZ

 • Kocaeli Hasta Hakları 2007 yılı için Kocaeli’nde çalışmakta olan hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru yani tüm sağlık çalışanları ile hasta ve yakınlarına açık olarak sekiz adet Kocaeli Hasta Hakları Konferansları (KOHAK)  düzenleme kurulunda yer alınarak destek verilmiştir.
 • 24 mart 2007 cumartesi Dünya Tüberküloz Günü’nde Heybeliada Sanatoryumu kapısında yapılması planlanan "Heybeliada Sanatoryum’umuzu ve Sağlığımızı Geri İstiyoruz"  Basın açıklamasına gidilerek destek verilmiştir.
 • 1.Uluslararası  Türk Tıp Tarihi  Kongresine Sunacağınız Hasta Hakları İçin Türkiye’deki İlk Sivil Organizasyon:Hasta Ve Hasta Yakını Hakları Derneği Adlı Bildiri Edirne Üniversitesi Esin Karlıkaya ve İnci Hot tarafından Sözlü Bildiri Olarak hazırlanmış 24-25 Mayıs tarihinde Konya’da yapılacak Kongre için  Kabul Edilmiştir.

 

DİNLEDİKLERİMİZ

 • 19.1.2008 Maçka Teknik Üniversitesinde yapılan Etik Toplantısı
 • 20.4.207 Organ Bağışı ve Organ Naklinde hukuksal Sorunlar Baro sağlık ileri komisyonu düzenledi 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

 • Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları Şubesi olarak “Bilgilendirilmiş Rıza”ya ilişkin olarak hazırlanan  yönetmelik taslağı  hakkında dernek görüşü  hazırlanarak gönderildi.

 

 YAZILI BASIN

 • Referans GAZETESİ Sağlıkta Performans Ölçümü ek çalışması hazırlığındayız. Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği tarafından 10 Nisan 2007
 • Güncel Hukuk mayıs sayısında Ashley tedavisini 19.4.2007
 • 15.oct.2007 Anadolu Ajansı Yeşim Sert Karaaslanın Hasta Hakları ve Hayad’ la  ilgili soruları cevaplandırılmıştır
 • 21 Eylül 2007 TERCİMAN GAZETESİ

 

İNTERNET RÖPÖRTAJ

 

www.kalemucu.com.tr

 •  
 • Bade gürleyen 5.8.2007
 • http://www.bizimsaglik.com/c/ho.asp?id=4229
 • Türkye Pasif Ötenazi Cenneti
 • http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/102537/hayad-saglik-uzerinden-politika-yapilmasin-dedi
 • 12.6.2006http://www.haberler.com/trabzon-trabzon-da-hasta-haklari-egitici-egitimi-haberi/
 • http://www.medimagazin.com.tr/mm-hayad-bakan-akdagdan-duzeltme-bekliyor-h-47745.html

 

KATILDIĞIMIZ RADYO  PROGRAMLARI

 

 • 12 Mayıs 2006  tarihinde ‘İthal İlaç’ konulu NTV Sorun Radyo Programı,
 • 19 Ocak 2007 Radyo  Barış'ta Yaşama Dair  (saat 22 ile 23.00 arasında) programında  derneğimiz tanıtıldı.
 • 6.3.2007 Cem Radyo 19.00 Haberleri ‘Doğum Parasını Ödeyemediği İçin Rehin Kalan Aile’ Mersin  ile ilgili görüş anlatıldı.
 • 26.4.2007 Barış Radyo saat 15.00 Hasta Hakları ile bilgi aktarıldı.
 • Saat 11.00-12.00 arası  Ankara Radyosu ZGA
 • NTV Radyo Sedat Küçük Ay NTV Ye Sorun Radyo Programı İstanbul Tabip Odası  Ali Çerkezoğlu ile birlikte  ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ tartışıldı.
 • 18 Mayıs 2007 Radyo Pink Ayşe Özgün’nün Programında Hasta Hakları Anlatıldı.

 

KATILDIĞIMIZ TV PROGRAMLARI

 

 • 26.10.2006 NTV Haberler Hasta Hakları Günü ,
 • 26.11.2006 Cem Tv.Ercan Köse Programında  ilaç konusu işlendi.İS
 • 24.4.2007 STV Hayatın Nevşesi programında Hekim Hataları konuşuldu.
 • 10 Mayıs 2007 NTV Biri Bana Anlatsın ‘Sağlık’ Başlıklı Programa katıldık.
 • 19 Mayıs 2007 Cnnturk... Tv Kanalının Secim'07 Programında Saat 11:00 (Onbır).de...Seçime Katılan Sıyası Partilerin "Sağlık Politikaları İle Hasta Ve Hekim Haklarına Bakış" Konuşuldu. 
 • Katılımcılar :TTB Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy ve Hayad Başkanı Leyla Ezgi
 • 11.09.2007 Kanal 24 Sabah Haber Programı ‘Hasta Hakları Kurulları’ konuşuldu.
 • 15.12.2007 tarihinde TRT 2 Yaşadıkça Programına,
 • 19.01.2008 tarihinde Showmax kanalında Duyguca programına katıldık. ÜE
 • 25.2.2008 Kanal T  Hasta Hakları konuşuldu.
 • 14.3.2008 Fox Tv Dobra Dobra
 • Fox Tv Dobra Dobra
 • CNNTürk   Telefonla Tam Gün Yasası Hakkında görüş bildirildi.

 

 

BASIN AÇIKLAMALARI

 • 26.10.2006 Hasta Hakları Günü  basın açıklaması,
 • 25.10.2007 ‘SAGLIKTA DÖNÜŞÜM HASTA HAKLARINI ENGELLİYOR.’ Başlığı ile 26 Ekim Hasta Hakları günü nedeniyle yapılan basın açıklaması.
 • 28.10.2007 Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın derneğimizle ilgili yanlış bilgi aktarması nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılmıştır.
 • Dr. Yenice'ye Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz.

 

ORTAK BASIN AÇIKLAMALARI

 • Şubat 2007 tarihinde“Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde hastalara uygulanan kötü muameleyi kınıyoruz ve acil reform talep ediyoruz!” başlıklı ,

 

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi,Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu,Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi,Türkiye Engelliler Konfederasyonu,İnsan Hakları Gündemi Derneği,Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği,Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği,Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği,Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği,Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği,Sağlık Hakkı Hareketi Derneği,Hasta Hakları Platformu,Tüberküloz Danışma ve Dayanışma Derneği,Özgür Haber

 

 • 26 Ekim 2007 Hasta Hakları Günü nedeniyle aşağıda imzası bulunan kuruluşlar Ortak Basın Açıklaması Yapmışlardır.yapmışlardır;

 

Hasta Hakları Aktivistleri,HASTADER Hasta Haklarını Koruma Derneği,HAYAD Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği,İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü,Mazlumder İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği,Tüketiciler Birliği

 

 

DERNEK TANITIM

 • Derneğimiz tanıtmak amacıyla ve hasta hakları ile ilgili bilgiler vermek amacıyla hazırlanan broşürlerimiz, Hasta Hakları Yönetmeliği dağıtılmaktadır.
 • Kadıköy Belediyesi tarafından Sanatçılar Sokağında Leyla Ezgi adına kayıtlı standa derneğin tanıtımı yapılmakta, ilgililere hasta hakları anlatılmakta, başta Leyla Ezgi ve dernek gönüllüleri tarafından üretilen ürünler satılarak derneğe gelir elde edilmektedir.

 

 

İNTERNET

 • web sayfasına gelen şikayetlerden toplumun bütününü ilgilendirenler metin sahiplerinden izin alınarak, hastane ve kişi isimleri çıkartılarak  www.hayad.org.tr sayfasına eklenerek ilgililerin dikkati çekilmeye çalışılmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
 • Web sayfası e-mail adresine 500 ‘e yakın başvuru ve şikâyet yazısı gelmiş, gelen yazılara mümkün olduğunca kısa sürede cevap verilmektedir.
 • Alınan cep telefonu numarasından derneğimizi arayan veya görüşmek isteyenlere neler yapabilecekleri hakkında bilgi aktarılmaktadır.

 

PROJELER

 • Türkiye Kimsesiz Çocukları Koruma Vakfı  talebi ile hasta ve yaşlı bakımı eğitimi için Avrupa Birliği Fonlarından faydalanmak için proje hazırlanmış. Henüz sonuçlanmamıştır.

 

etkin bir sivil toplum örgütü olmanın bilinci ve görev anlayışı ile, yukarıda özet olarak sunduğumuz çalışmalarımız, sizlerin destek ve önerileri ile ve aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızın sağlayacağı sinerji ile, bundan sonraki yıllarda devam edecektir, inancındayız

 

Gerek bu önemli toplantıya katılımınız ve gerekse sabrınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

HAYAD YÖNETİM KURULU                    

 

 

HASTA HAKLARI KURULLARI

Mayıs 2007 yılına kadar Bekir Sadi Konuk hastanesi kuruluna katılınmış tır.

Ayvalık Devlet Hastanesi ‘nde Hasta Hakları Kuruluna katılım devam etmektedir

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.