2004-2006 Dönem Faaliyet Raporu
2004-2006 Dönem Faaliyet Raporu

2004-2006 Dönem Faaliyet Raporu

2004–2006 ÇALIŞMA RAPORU Değerli üyeler HAYAD, kuruluşunun 9. yılında 5. olağan genel kurulunu yapmaktadır. Derneğin kuruluşundan bugüne kadar görülen veya görülmeyen biçimde derneğe emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimiz HAYAD’ın temel amacının hasta haklarının, bilinmesi, model olması ve uygulanmasının sağlanması olduğunu biliyoruz HAYAD, kişisel çıkarlar için kullanılamayacak ve kişisel egoların tatmin edilemeyeceği tam tersine hasta haklarına katkı sağlamak amacıyla kurulan ve bugüne kadarda bu uğurda çalışılmış çok özel bir dernektir. Bu anlayış çerçevesinde yürütmeye çalıştığımız 2004–2006 yılı faaliyetlerimizi aşağıdaki başlıklar altında bilgilerinize sunmak istiyoruz. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ Derneğimiz amacına daha iyi gerçekleştirebilmek için zaman zaman üniversite, sivil toplum örgütü gibi kurumların yapmış oldukları seminerler, konferanslara katılmakta hem bilgilenmekte hem de bilgi aktarmaktadır. Bu çerçevede; EĞİTİM ALDIĞIMIZ SEMİNERLERİ Bilgi Üniversitesinde; Bilgi Edinme Hakkı Projesi / Eğitim Seminerleri 4-6 Haziran 2004 tarihinde yapılan toplantıya Av. Zerrin güler Aksaylı katılmıştır.

 

Bilgi Üniversitesi. Eğitim Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslar arası sözleşme ışığında sivil toplum kuruluşlarının raporlarının hazırlanmasına ilişkin hakları ve raporlama teknikleri 27–31 Ocak İstanbul ZGA

 

KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR

 

• STK’lar ve destek iletişim merkezleri:Deneyimler,Sorunlar,Gözlemler 10-11 Kasım 2004 • Türkiye Avrupa Birliği’nde: Ortak Bir Gelecek? Yeşiller/EFA grup toplantısına katılım 19–21 10,2004 (GK) • Aile Hekimliği Konferansı 9–10 Aralık 2004 • Hekim Hakları Derneği’nin hazırladığı “Değişen TCK ile hekimlikte yeni dönem” konulu panele katıldık. Söz alarak görüşlerimizi söyledik. 14.4.2005 • Herkese Sağlık Güvenli Gelecek 5.6.2005 • İst. Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Tıp Etiği Günleri kapsamında hazırladığı Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar 1.11.2005 • Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi 2 Şubat 2006 • Yeditepe Ün. “Türk-Alman Tıp Hukuku Uluslar arası Sempozyumu” 21.4.2006 • “Son Gelişmeler Işığında Türkiye’de Etik Kurulların Durumu” Tarih: 24 Mart 2006. • İst..Tıp Fakültesi Çapa “Etik Değerleri Yaşama Geçirmek” 28.4.2006 • İst. Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan panel “Tıp Eğitiminde Etik 14 Mart 2006 • SES’in düzenlediği Hemşirelik haftası ile ilgili sempozyum 16.5.2006

 

BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ TOPLANTILAR Derneğimiz alanında mevcut ilk ve İstanbul’da tek sivil örgütlenme olduğu için birçok eğitim etkinliğine katılımcı olarak çağrılmış ve yer almıştır. • Vakıf 2000 Ankara’da düzenlenen “Sağlıkta Dönüşüm” paneline bir sunumla 30.6.2004 • Ankara Mesa Hastanesinin talebi üzerine Hasta hakları ile ilgili tam günlük bir seminer verilmiştir. İstanbul Ünv. Deontoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Arın Namal’da bu anlatıma derneğimizle birlikte katılmıştır. • Amargi’nin de içinde yer aldığı İstanbul Toplumsal Ekoloji Platformu’nun Hukuk Komisyonu bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıların amacı, sivil toplum örgütleri olarak hukuki mücadele alanında deneyimlerimizi paylaşmaktı. LE-ZG 2.7.2004 • İst.T. O.düzenlediği “sağlıkta Neo-Liberal Dönüşüm ve Sağlkı Hakkı için Mücadele” 10.10.2004 • İst. Toplumsal Ekoloji Platformu (ITEP) “İstanbul Sivil Toplum Kuruluşları Kendini Sorguluyor” 6 Mart 2005 • 3.Şizofreni Günleri Sempozyumu 26-27 Mart 2005 • I. Uluslararası Katılımlı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu’nun açılış konuşmasında konuşulmuştur. 27.5.2005 • Türk Diş Hekimleri Birliği 12. Uluslararası Diş hekimleri kongresi Hasta Hakları ve Hekim Sorumluluğu çalışma grubuna HAYAD Yönetim kurulu Üyesi Av. Ümit Erdem Katıldı. 20-25 Haziran 2005 • Tıp Etiği ve Tıp Hukuk Derneğinin İst. Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Deontoloji AB Düzenlediği Etkinlikte “ HAYAD “anlatılmıştır. 22 Aralık 2005 • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi ABD Cerrahpaşa Deontoloji AB “Hasta hakları kavaramı içinde HAYAD” 20 Ocak 2006 • Yurtsever Cephe Yeni Sosyal Güven(siz)lik Yasaları" başlıklı sempozyum 21 Ocak 2006 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yeni Sahra Şubesinin düzenlediği toplantıda bir grup ev hanımı katılmıştır. 27.2.2006 • Hastane Enfeksiyonları Kongresi 6-9 Nisan 2006 . ZGA • Yedi Tepe Üniversitesinde tıp doktoru, diş hekimliği ve halkla ilişkiler öğrencilerine hasta hakları ve derneğimizi anlatmaktayız. 20 Ekim 2004 9.3.2005, 7 Aralık 2005 -9.3.2006–13.4.2006

 

Yazılı kaynakla destek verdiklerimiz

 

• Kırklareli sağlık meslek yüksek okulu öğrencilerine HAYAD’ın faaliyetleri ile bilgi gönderildi 16 Aralık 2004. • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin “Kahvehanelerde İnsan Hakları” projesi için görüşme yapılarak broşür ve yönetmelik gönderildi. • Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerine dernekle ilgili bilgi verilmiştir.

 

RADYO TV PROGRAMLARI-YAZILI BASIN

 

Derneğimizi ve çalışmalarını anlatmaya, toplumu hasta hakları konusunda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik olarak çok sayıda yayın kuruluşuyla ilişkiye geçilmiş ve bu konularda değişik yayınların gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.

 

RADYO PROĞRAMI

 

• Moral FM 112 ambulansların parası olmayana ücretsiz hizmet vermesi ile ilgili radyo programına telefonla katıldı. 20.6.2004 • Marmara radyosu ZG telefonla konu hasta hakları birimleri 15.8.2004 • Bodrum’da yerel bir radyo’ya, telefonla bağlanılarak, Hasta Haklarını anlatılmıştır. 2 Kasım 2004, 23.Kasım 2004 • TRT İzmir Radyosu Öğle Üzeri Programına telefonla katıldık. (Diğer konuk Prof. Dr. Hamit Hancı)11.2.2005 • Yaşam Radyo Hasta Hakları Günü nedeni ile telefonla katıldık. 26.10 2005 • Best FM Hasta Hakları Günü nedeni ile telefonla katıldık. 26.10.2005 • Yaşam Radyo SSK ve Bağ kur’un kamu hastanelerine olan borçlarının silinmesi ile telefonla katıldık.2.1.2006

 

TV PROĞRAMLARI

 

• Tatlıses TV Av. Hasan Çankaya, Ahmet Köse ile birlikte canlı yayında Esin Köse’nin davası konuşulmuştur. • TRT 1 de kardelen programı Hasta hakları konuşuldu 6.9.2004 • TRT 1 de Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı ile birlikte canlı yayında Genel Sağlık Sigortasının Sağlığımız üstüne etkileri konuşuldu • 14.10.2004 TRT 1 ‘ de Hasta hakları ile ilgili Canlı yayın. Arayanlara cevap vermek için GK dernekte bulundu • NTV Hasta Hakları Günü nedeniyle Canlı yayında hasta hakları kurulları anlatıldı. 29.10.2004 • NTV Yakın Plan; Sağlık Kom. Bşk ve TTB Başkanı Füsun Seyek’in katıldığı programa derneğimiz telefonla katılarak GSS üzerin görüş bildirmiştir. 21.4.2005 • NTV sağlık dosyası için çekim yapıldı 25.8.2005 • NTV SSk ve hasta hakları ile ilgili konuşuldu. 4.1.2005 • TRT 2 Neler Oluyor programına konuk olarak sağlıkta yaşananlar konuşulmuştur. • Kanal 7 çekim yapmış ve hasta hakkı ihlalleri konuşulmuştur. 6.2.2005 • CNNTÜRK GSS sigortası ile ilgili görüş 4.12.2005 • TRT 2 Sağlıklı Yaşam Şirin Sümer’in sunduğu programa Hekim-hasta ilişkisi konusunda telefonla görüş bildirilmiştir. • NTV Yakın Plan; Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet Domaç ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılıktan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Dr. Orhan Gümrükçüoğlu’nun bulunduğu programa telefonla katılarak İlaç Yokluğu ile ilgili görüş bildirilmiştir. • CNN Türk Farkında mısınız; TEB Bşk Mehmet Domaç’ın katıldığı program da İlaç yokluğu ile ilgili telefonla görüş bildirilmiştir 23.5.2006

 

YAZILI BASIN DERGİ GAZETE

 

• Farmaskop Dergisinin “Kronik Hastalıklar” ile ilgili sorularının cevaplanması • Anadolu Ajansı; HAYAD ve yaşanan mağduriyetler ile ilgili görüş verildi. 1.7.2004 • Sabah Gazetesi Hasta Hakları Birimi ile ilgili röportaj • Aksiyon dergisi ile hastaneler ile ilgili röportaj 4.7.2004 • İstanbul Dergisi’ne hasta hakları başlıkları ile ilgili metin gönderildi. 30.7.2004 • Aktüel Dergisi “ucuz ilaç ve biyoeşderlilik” ile ilgili soruları 18.8.2004 • TTB’nin çıkardığı Tıp Dünyası Gazetesi ile 13 örgüt hakkında açılan dava konuşuldu 7.9.2004 • İdealist Gazetesi 18.9.2004 • Hürriyet Gazetesi Hasta Haklarının hukuksal boyutu hk.26 Kasım 2004 • Bursa Tabip Odası Hekimce Bakış Dergisi için röportaj • Sağlık Bakanlığı Diyalog Dergisi için sorulara cevap • Sabah Gazetesi Esin Yasası 23.7.2004 • Sabah Gazetesi Umur Talu Köşe yazısı 19.7.2004 • Sabah Gazetesi Hasta Hakkı Birimleri 19.7.2004 • Tempo Dergisi. Hasta Hakkı İhlallerindeki artış ile ilgili görüş 4.9.2004 • Aksiyon Dergisi Özel Hastaneler 4.10.2004 • Hürriyet Yalçın Doğan’ın yazısı (Dernek Hk. Açılan dava)12.10.2004 • Sabah Gazetesi Umur Talu’nun yazısı (Dava)13.10 2004 • Radikal Gazetesi (Dava)13 Ekim 2004 • Emep (Dava) 27 Ekim 2004 • Medimagazin 9.8.2004–27.9.2004–18.10.2004–31.1.2005–25.4.2005 (Dava) • Medimagazin hekimini seçme hakkı 27.11.2004 • Cumhuriyet Hasta Hakları Kurulları 2.12.2004 • Medimagazin Sağlık çalışanına şiddet 10.1.2005 • Sabah dava açma hakkı ÜE • İstanbul Kültür Vakfı Şubat 2005 • Sabah Savaş Ay Köşesi 1.2.2005 • Bursa Haber Gazetesi Aysın Komitgan 3.2.2005 • Radikal ssk ların serbest ecz ilaç alması 17.2.2005 • Cumhuriyet 22.3.2005 • Yeni Şafak Hasta Hakları Mart 2005 • Radikal Reçeteye tanı yazılması14.4.2005 • Sabah Gazetesi Hasta Hakları 26.4.2005 • Evrensel Yara bantları ile ilgili 12.7.2005 • Sabah AİHM davası Leyla ezgi 13.8.2005 • Açık gazete net 19 Ekim 2005 • Evrensel hasta hakları paneli 23.10.2005 • Sağlığın sesi Hasta Hakları panel 21.10.2005 • Klinik Dergisi Ekim Sayısı Hasta Hakları ile ilgili röportaj • Medimagazin Yeni TCK 21.11.2005 • Medimagazin 29.11.2005 • Referans Gazetesi 26.12.2005 • Kadmer dergisi • Evrensel Gazetesi SSK Devrinin birinci yılı Şubat 2006 • Nokta Dergisi HAYAD ve hasta hakları 24 Şubat 2006 • Anadolu Ajansı Gaziantep 20.2.2006 • Güncel Hukuk Dergisi röportaj Mart 2006 • Artı Haber Sosyal Güvenlik Yasası 14.4.2006 • Birgün Gazetesi Ankara 14.4.2006 22.4.2006 • Manşet Gazetesi Özel hastaneler 22.4.2006 • Beşiktaş Gazetesi HAYAD ile ilgili röpörtaj

 

DİĞER KURUMLAR İLE İLİŞKİLER

 

• İstanbul Tabip Odası’ nın yeni seçilen yönetim kurulu, ziyaret edilerek başarılar dilenmiş, ilişki ve işbirliğinin sürmesi dilenmiştir.

 

• İstanbul Tabip Odasının “Hekimliğe ilk adım toplantısı” na davet edilmiş ve dernek başkanı bir grup öğrenciye diploma vermiştir.13.7.2004

 

• Hekimlerin iş bırakma eylemi nedeniyle, diğer kurumlar ve derneğimiz adına acılan dava hakkında hukukçular ve yöneticiler tarafından dava sonuçlanana kadar toplantılar yapılmış ve bu toplantılara katılarak durum değerlendirmesi yapılmıştır. Eylemin nedenlerini anlatan halka yönelik broşürler hazırlanmış ve dağıtılmıştır.

 

• Türk Tabipleri Birliğinin Ankara’da yaptığı toplantılara Av. Zerrin Güler Aksaylı katılmıştır.

 

• İlaç Firması Marcks sharp dohme “ birlikte ne gibi projeler yapılabilir” konuşma teklifi kabul edildi. Yurtdışı merkezleri Türkiye’deki hastalık ve hasta hakları derneklerinin durumu hakkında değerlendirme yapılıp, oluşturulacak bir havuzda toplanan fonları Türkiye’de ki STK ları için kullanmayı düşündüklerini anlattılar. 8.9.2004

 

• 2004 yılı 26 Ekim Hasta Hakları Günü için derneğimize 1000 USD para yardımı teklifinde bulunuldu. Dernek adına bu parayı, Derneğin HSBC Karaköy Şubesindeki hesabına yatırıldı..

 

• Oftalmoloji Derneği’nin uyarısı üstüne Yeni TCK, ölüden kornea alınmasının izne bağlı olması şartı getirdiği için ve Optisyenlik Hakkında Kanunda, doktor reçetesi olmadan kontak lens satışına izin verilmesi konusu ile ilgili olarak, Milletvekilleri Sn. Hüseyin Güler, Sn. Mehmet Neşşar, Sn Ali Aslan telefonla bilgi verilmiş ve yazı fakslanmıştır.

 

• Böbrek hastaları sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği 3 ekim 2004 de “ Organ nakli sorunları ve çözüm önerileri” ile ilgili bir toplantıya Oftalmoloji derneğini çağırmaları önerildi. Hazırladıkları kitapçığın Web sayfasına koyabileceğimizi belirttik. Kitapçık gelmedi.

 

• Dünya Sağlık Örgütü (Who) derneğimizden “e-işe alma “ sistemi için web sayfamıza link koymayı önermiştir.

 

• Devrimci İş Sendikası yeni binasının açılış davetine katıldık. 15.2.2005

 

• İstanbul Diş Hekimleri Odası Bşk Rıfat Yüzbaşıoğlu ile Sağlık politikaları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. 1.3.2005 • İstanbul Valiliğinin İnsan Hakları Kuruluna katılarak Sn Vali Muammer Güler ve kurul üyelerine hastanelerde yaşanan sorunlar aktarılmıştır 15.3.2005

 

• Kapalı Kapılar Ardında Türkiye’nin psikiyatri Kurumları Rehabilitasyon Merkezlerinde ve Yetimhanelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri Raporu ile ilgili Sn ŞL ve Sn P A ile görüşülmüş

 

• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Koordinatörlüğü ile ortak Hasta Hakları Günü etkinliği yapmak için görüşmeler yapılmıştır. Ancak İl Sağlık Müdürünün bazı katılımcıları istememesi nedeniyle birlikte toplantı yapmak mümkün olmamıştır.

 

• Dünya Kardeşlik Vakfı Ayşe Ertekin ile dernek merkezine gelmişler ve görüşme talebinde bulunmuşlardır.

 

• Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI Ulusal Kongre ön toplantılarına katılarak görüş ve düşüncelerimizi belirttik.

 

• Şişli Belediyesi ile derneğin yer sorununa çözüm bulabilmek için konuşulmuş ancak bir sonuç alınamamıştır.

 

DİĞER HASTA HAKLARI DERNEKLERİ

 

• İzmir HASAD dan gelen sevil Hanım ile görüşüldü. 8.9.2004 • Hasta Hakları Günü Etkinliği ile ilgili olarak Antalya ve Adana‘daki derneklere faks gönderildi. Antalya’nın önerisi sağlık hakkının ön plana çıkması 2004 • Erzincan Dr. Hilmi Sevinç Dernek kurmak için aradı Tüzük gönderildi. 24.8.2005 • Diyarbakır, Metin Karadaban dernek oluşumu için bizden destek istedi. Tüzük Broşür, yönetmelik gönderildi. • Batman il sağlık müdürlüğü dernek kurmak istiyor. Tüzük, broşür. Yönetmelik gönderildi. • Adıyaman HAYAD’ ı kurmak isteyenlere tüzük,broşür gönderildi.

 

HASTANEDEKİ HASTA HAKLARI KURULLARI

 

• Bakırköy Sadi Konuk Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birim toplantısı düzenli olarak katılmaktayız. GK • İstanbul Lepra Hastanesi hasta hakları kuruluna Av. Mehmet Erkan Pekmezci katılmıştır. • Küçükçekmece İl sağlık Müdürlüğü kurula çağırmışlardır. Ancak henüz katılım gerçekleşmemiştir. • İstanbul dışındaki illerden hasta hakları kurulları için gönüllü istenmiş ancak masraflar karşılanmadığı için gidilememiştir. • Kurucu Üyelerimizden Sabah Güner’in Ayvalık Devlet Hastanesi Hasta Hakları Kuruluna katılmak için karar alınmıştır.

 

DESTEK VERDİĞİMİZ DAVALAR • Ahmet Köse’nin lösemi hastası kızı Esin Köse için SSK aleyhine açtığı davaya katılmak için İzmit Adliyesine gidilmiş. Müdahil olmak için davaya talepte bulunulmuş ancak mahkemece kabul edilmemiştir. 2.Kasım 2004 • Eylem Erdem’in ölümü ile ilgili ailesinin savcılığa suç duyurusunda bulunmak için Kartal Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasına gidilerek destek verilmiştir. • Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, akciğer kanseri teşhisi ile yatan Sadık Karagöz’ün durumu ile ilgili hastane başhekimliği ile görüşülmüştür. Sadık Karagöz’ün Sultanahmet Adliyesindeki duruşmasına gidilerek destek verilmiştir. • Derneğimizi telefonla arayan, internet üzerinden (forum ve web sayfası adresine) bize ulaşarak, mağdur olan ve mağdur olduğunu iddia eden başvurulara cevap verilmiştir.

 

HASTA HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 2004 YILI

 

Bu yıl altıncısı yapılan 26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle, dört dalda teşekkür plaketleri, 23 Ekim 2004 tarihinde İstanbul Tabip Odasında saat 10.30’ “Sağlıkta dönüşüm programı” ile ilgili yapılacak toplantıda verilmiştir. Hasta Hakları Hizmet Plaketlerini verecek olan jüride bu yıl HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Ezgi, HAYAD Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Erdem ve Dr. Celalettin Cengiz, NTV Sağlık Habercisi Sibel Güneş, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk yer almıştır. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda bu seneki plaketleri; “Bir hasta ya da hasta yakını” dalında, hasta yakını olarak, kızı Esin Köse’nin tedavisi için SSK’ya açtığı dava ve yaptığı onurlu hukuksal mücadele, kızının sağlığına kavuşabilmesi için harcadığı caba ve bu amaçla yaptığı hukuksal mücadeleyi kazanmaları durumunda, kendileri ile aynı durumda olan diğer SSK’lı hastalarında yararlanacağı bir emsal teşkil etmesi nedeniyle Ahmet Hikmet Köse’ye “Bir sağlık çalışanı ya da sağlık kurumu” dalında Halk sağlığına yönelik, içinde bulunduğumuz sağlık sistemi ile ilgili aydınlatıcı bilgiler içermesi ve bilinçlendirmesi, nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ata Soyer’e “Bir basın çalışanı ya da medya kurumu” dalında NTV televizyonunda “Hayatın Ritmi” adlı programla sivil toplum örgütlerinin tanıtılması ve toplumda bu konuda duyarlılık, bilgi ve bilinçlendirme yaratmaya çalışılmasından dolayı Ayzen Atalay’a “Bir hukuk mensubu ya da hukuk kurumu” dalında jürinin değerlendirdiği iki öneri üzerine oy çokluğu sağlanamamış ve bu yıl bu alanda bir plaket verilmemesine karar verilmiştir. 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ SEMPOZYUM ETKİNLİĞİ

 

“26 Ekim HASTA HAKLARI GÜNÜ” nedeniyle “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NIN ele alındığı bir İstanbul Tabip Odası Dt Sevinç Özgüner Salonunda 23 Ekim 2004 günü konferans ve sempozyum gerçekleştirilmiştir.

 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’ nun , “Sağlıkta Dönüşüm Programının Halka ve Hekimlere Yansıması” başlıklı konferansın ardından

 

Moderatörlüğünü Dr. Osman Öztürk’ün yaptığı Dr. Gökhan Yıldırımkaya “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”,

 

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı “Sağlıkta dönüşüm Programı ve Etik İlkeler”, Dr. Erkan Kapaklı “Sağlıkta Dönüşüm Programında Aile Hekimliği”,

 

İsmail Hakkı Tombul “Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Çalışanlarına Etkisi ve Ne Yapılmalı” Başlıklı birer konuşma gerçekleştirmişlerdir.

 

OKMEYDANI SSK HASTANESİ 26 Ekim 2004 Hasta Hakları Gününde Yargılandığımız Diğer Örgütlerle birlikte Genel Sağlık Sigortası ile ilgili basın açıklaması yapılmış ve hastane bahçesindeki hastalara çiçek dağıtılmıştır

 

2005 YILI

 

HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Ezgi, Spiker-oyuncu Gülsüm Gökalp, Yapımcı-Yönetmen Mehmet Kızıltaş ve HAYAD Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Keskin’den oluşan jüri teşekkür plaketlerini;

 

“Bir hasta ya da hasta yakını” Toplum tarafından tanınan bir sanatçı olarak, tiyatro sahnesinde bir kaza sonucu ölen oğlunun tüm organlarını bağışlayarak örnek bir davranış sergilediği için Selçuk Uluergüven’e

 

Bir hastayı, yüreklendirici, yönlendirici, sahiplenici rol üstlendiği için AİDS Savaşım Derneği’ne

 

Eylem Erdem’in ölümünden sadece sağlık çalışanları değil, devleti de sorumlu görmeleri ve kızlarının organlarını bağışlamaları nedeni ile Erdem Ailesi’ne

 

Sağlık hizmeti, bir sağlık çalışanı ya da sağlık kurumu, Yıllardır, binlerce yoksul insana, sembolik rakamlarla hizmet verdikleri için, Lokman hekim Sağlık Vakfı’na “Bir hukuk mensubu ya da hukuk kurumu,”Deontoloji kürsülerinde ilk kez bir hukukçu olarak yer alması ve hasta haklarını geliştirmek için araştırmalar yaptığı için; Gürkan Sert’e

 

“Bir basın (medya) çalışanı ya da medya kurumu ”Bugün Gazetesindeki Engellenmeyen Köşe yazarı olarak zor bir meslek olmasına rağmen, mücadelesini gazeteye taşıyıp, mücadelesine yazılarıyla devam etmesi nedeni ile Serkan Erol’a verilmesini kararlaştırdı.

 

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ SEMPOZYUM ETKİNLİĞİ Derneğimiz tarafından İstanbul Tabip Odası Dt. Sevinç Özgüner Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin “TÜRKİYE’DE HASTA HAKLARI UYGULAMALARI “

 

Kolaylaştırıcı Prof. Dr. Öztan Öncel Doç. Dr. Kayıhan Pala ,“Sağlıkta Dönüşüm Projesi Toplumu Nasıl Etkileyecek” Doç. Dr. Nükhet Örnek Büken“Tıp Etiği Acısından Uluslararası Bildirgelerde Hekim Sorumluluğunun Sınırlılıkları ve Hasta Hakları “ Çetin Aşçıoğlu “Yeni TCK ve Hekim Sorumluluğu”

 

Dr. Celalettin Cengiz “Tabip Odası ve Hasta Hakları”

 

FİLM GÖSTERİMİ Bu sene ilk defa etkinliklerimiz arasına film gösterimini ekledik. 26 Ekim 2005 Saat: 20.00’de Nazım Hikmet Kültür Merkezinde “Deliler Evi” adlı bir sinema gösterisi gerçekleştirdik.

 

BASIN AÇIKLAMALARI

 

• Esin Köse için açılan davanın etkisi ile SSK lı hastaların yurt dışında tedavisi mümkün kılan yasa çıkartılmış olmasına rağmen Esin Köse yurt dışına gönderilmek için bekletilmiştir. Bu nedenle bir basın açıklaması yapılmıştır. Sn. Sağlık Bakanın İst. Dedeman Otelde yapılan toplantısında gazetecilere dağıtılmıştır.9.12.2004 • Eylem Erdem’in ölümü ile ilgili bir basın açıklaması; Eylem Erdem’in ölümünden sonra, ailesi sadece hekimlerin değil, Sağlık Bakanlığının da sorumlu olduğunu açıklamıştır. 17.12.2004

 

 

• Sağlık Sistemine getirilmeye çalışılanlar, sağlığımızı olumsuz etkileyeceği ve hasta haklarının ihlal edilmesine neden olacağı için kamuoyunu aydınlatmak amacı ile basın açıklaması yapılmıştır.23.3.2005 • Genel Sağlık Sigortası ile sağlık sistemine getirilenler kısıtlamalar halkın sağlık hizmetine ulaşamamasına ve bazı kısıtlamalara neden olacağı için basın açıklaması yapılmıştır. 19.4.2005 • Yara Derneği’nin başvurusu üzerine Bağ-kur’un yara bantlarını ödemek için hastalardan yaranın bulunduğu yerin fotoğrafını istemesi üzerine ortak bir basın açıklaması yapılmıştır. 28.7.2005 • Ankara’da kolera salgınlarının artması üzerine SES’in çağrısı üzerine, 5 örgüt ortak basın açıklaması yapmıştır. SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası),TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği),HAYAD (Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği),TÜM BEL SEN (Tüm Belediye Çalışanları Sendikası),BİYOLOGLAR DERNEĞİ 9.eylül 2005 • İst. Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Göksel KALAYCI, 11 KASIM 2005 tarihinde görev yaptığı hastane bahçesinde uğradığı çirkin ve hain bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle olayı kınayan bir açıklama yapılmıştır • 2004 ve 2005 yıllarında 26 Ekim Hasta Hakları Günü için basın açıklamaları yapılmıştır.

 

RTÜK

 

İzmir Central Hospital Hastanesinin, ölü yediz bebeği hastanenin ismi yazılı beyaz örtüde medyaya sergilemesini nedeniyle RTÜK’e yazı

 

TV programlarında bir estetik cerrahın “Eşinize yılbaşı, bayram hediyesi olarak …. Hekimden sana randevu aldım” açıklaması halkı gereksiz estetik ameliyatlarına yönlendirici olduğu düşünüldüğünden RTÜK’ e yazı yazılmıştır.

 

İNTERNET • Mayıs 2004 yılında Dr. Mustafa Sütlaş’ın web sayfasını güncellemeyi bırakması nedeniyle yeni gönüllüler aranmış ve web sayfası güncellenmiştir. Ancak gönüllünün bir öğrenci olması ve İstanbul dışına çıkması nedeniyle bir süre sonra güncellenememiştir. Bir tıp öğrencisi yeniden yapmayı ve güncellenmeyi üstlenmiştir. • Güncellenen web sayfasına forum sayfaları eklenmiş ve buraya yapılan başvurulara cevaplar verilmiştir. Dernek kurulduğundan beri basında çıkan haberler burada toplanılmaya başlanmıştır. • Web sayfası e-mail adresine çok sayıda başvuru ve şikâyet yazısı gelmekte, gelen yazılara mümkün olduğunca kısa sürede bilgi verilmektedir. • Hasta_hakları yahoogroups e-mail listesi Dr. Mustafa Sütlaş tarafından HAYAD bağlantılı olarak açılmışsa da 2004 yılının mayıs ayından sonra Hasta Hakları Platformunun e-mail grubuna dönüştürülmüştür. Bu nedenle hasta-hakları yahoogroups adresi alınarak yeni bir e-mail grubu oluşturulmuştur. • Medya Takip Merkezi hasta hakkı ihlalleri konusunda yazılı basında çıkan haberlerin birer kopyasını elektronik ortamdan göndermeyi 2004 yılı mayıs ayında bırakmıştır.

 

PROJELER Dünya Bankası Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması çerçevesinde 3 proje hazırlanarak gönderilmiş ancak proje kabul edilmemiştir.

 

DERNEK TANITIM • Derneğimiz tanıtmak amacıyla ve hasta hakları ile ilgili bilgiler vermek amacıyla hazırlanan broşürlerimiz yenilenmiştir. • Hasta Hakları Yönetmeliği Tekrar çoğaltılarak dağıtılmaktadır. • Kadıköy Belediyesi tarafından Sanatçılar Sokağında Leyla Ezgi adına kayıtlı standa derneğin tanıtımı yapılmakta, ilgililere hasta hakları anlatılmakta, başta Leyla Ezgi ve dernek gönüllüleri tarafından üretilen ürünler satılarak derneğe gelir elde edilmektedir.

 

HAYAD YÖNETİM KURULU

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.