2002-2004 Dönem Faaliyet Raporu
2002-2004 Dönem Faaliyet Raporu

2002-2004 Dönem Faaliyet Raporu

25.5.2002 tarihinde Dernek Merkezi'nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulu'nda; Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine Leyla Ezgi,Ayşe Zerrin Güler, Süleyman Anıl, Leyla Hacıosmanoğlu, Gönül Keskin, Mehmet Erkan Pekmezci, Celalettin Cengiz Yedek üyeliklere de: Ümit Erdem, Mustafa Sütlaş, Mustafa Yücel Güner, Fulya İlçin Gönenç, Sabah Güner, Ece Heper, Huriser Şen Çakır getirilmiş, Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine ise Necla Uygan, Ebru Erdem, Ruhiye Özlem Aydemir Yedek üyeliklerine de Özlem Gündoğan,Gülten Kara, Selma Hacıosmanoğlu getirilmiştir.

Genel Kurulu izleyerek yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında tüzük gereği görev bölümü yapılmış ve Başkanlığa Leyla Ezgi, İkinci Başkanlığa Ayşe Zerrin Güler,YK sekreterliğine Leyla Hacıosmanoğlu saymanlığa Gönül Keskin getirilmiştir. Dönem içinde derneğe üye olmak için başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilerek üyelikleri yapılmıştır. YK'nun görev süresi içinde derneğin kayıtları ile ilgili defterler düzenli olarak tutulmuştur. Dernek merkezinin çalışılır halde tutulması sağlanmış ve giderleri karşılanmıştır.

Dernekler Yasası değişikliği kapsamında yıllık olarak verilen çalışma raporları düzenli olarak her yılın Nisan ayı içinde hazırlanarak gönderilmiştir.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Yönetim Kurulu faaliyetleri arasında bu dönem de önceki dönemde olduğu gibi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu amaçla bilgisayara ortamında değişik eğitim materyalleri hazırlanmış ve eğitim etkinlikleri sırasında video projeksiyon ile gösterilmiştir.

Bu dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşme ve valilikten alınan onayla Şişli bölgesinde bulunan ilköğretim okulu öğretmenlerine 25 Haziran, 19 Kasım, 17 Aralık, 11 Mart, 1 Nisan tarihlerinde "Hasta Hakları" seminerleri düzenlenmiştir. Seminerlere MS, LH; LE; TD, GK konuşmacı olarak katılmışlardır.

2002 -2004 döneminde yapılan sağlık kurumlarındaki eğitim çalışmaları, toplantılar ve konuşmacıları şöyledir:

11.12.2002:İstanbul Lepra Hastanesi "Hemşirelere hizmet içi eğitimi" Lepralı Hastaların hakları (MS)

20.12.2002: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Etkinliği: "Hasta hakları ve Hemşirelerin Sorumluluğu" (MS, LH)

18.3.2003: Bayrampaşa Devlet Hastanesi hekim ve hemşirelerine "Hasta hakları" konusunda bir sunum yapıldı. (MS)

17.6.2003: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarla hemşirelere "hasta hakları" konusunda bir sunum yapıldı.(MS)

21.10.2003: SSK Bakırköy Doğumevinde Hemşirelere "Hasta Hakları" konusunda bir konferans verildi. (MS)

Yedi Tepe Üniversitesi Diş Hekimliği’nde Lisansüstü eğitim yapan bir grup öğrenciye Leyla Ezgi Diş Hekimliği ve Hasta Hakları eğitimi anlatmıştır.

AYLIK BULUŞMALAR:

Daha önceki yıllarda yapılan aylık hasta hakları buluşmaları 2003'ün sonunda başlayarak dernek merkezinde yeniden her ayın 3. Cumartesi yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.

20.12.2003: Üçü ilk kez derneğimize gelen 7 kişinin katıldığı bir etkinlik oldu. Hasta Hakları üzerine konuşuldu.

17.1.2004 : Toplam beş kişi katıldı, ilk kez gelen ikisine hasta hakları konusunda bilgi verildi.

21.2.2004: Bu ay ki buluşmaya DİHA'dan ve Öteki İstanbul gazetesi'nden muhabirler geldi. Kendilerine dernek ve hasta hakları konusunda bilgi verildi.

22.3.2004: Bu ay yapılan toplantıya herhangi bir katılım olmamıştır.

KATILDIĞIMIZ EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Derneğimiz alanında mevcut tek sivil örgütlenme olduğu için birçok eğitim etkinliğine katılımcı olarak çağrılmış ve yer almıştır.

• İstanbul Tabip Odası ve SMOK tarafından "Malpraktis ve hazırlanan yasa taslağı" konusunda düzenlenen panele Av.Tunç Demircan katılmıştır. (16.9.2002)

• ONKODAY'ın "Hasta hakları" başlıklı toplantıda derneğimiz adına Av. Süleyman Ezgi konuşmacı olarak; dernek YK Başkanı Leyla Ezgi, Genel Sekreteri Leyla Hacıosmanoğlu ve YK yedek üyesi Mustafa Sütlaş da izleyici olarak katılmışlardır. (19.10.2002)

• TİHV, İHD ve Mazlum-Der tarafından ortaklaşa düzenlenen İnsan Hakları Konferansları'nın "Yoksulluk ve İnsan Hakları" başlığıyla gerçekleştirilen 3'süne Dernek adına Mustafa Sütlaş Katılmış ve "Yoksulluk ve hasta Hakları" başlıklı bir sunuş gerçekleştirmiştir. (14-16.11.2002)

• Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen İnsan Hakları Konulu lisans üstü eğitim programında Tıp ve İnsan Hakları başlığı çerçevesinde TİHV adına Dr. Önder Özkalıpçı'nın gerçekleştirdiği bir organizasyonla, Mustafa Sütlaş "Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları" başlığıyla bir seminer gerçekleştirmiştir. (18.11. 2002) Aynı etkinlik 2003 yılında da aynı şekilde yinelenmiştir. (20.10.2003)

• AIDS Kongresi "AIDS'lilerin Sağlıkla ilgili hakları" Süleyman Anıl (1.12.2002)

• İnsan Hakları Haftası Açılış Etkinliği AKM (9.12.2002) (MS; LE; LH)

• Engelliler Günü Etkinliği Şişli Belediyesi, Elif Özen ve arkadaşlarının Şişli Maya Binası (15.12.2002) (MS, LH)

• Bolu'da gerçekleştirilen "İlacın Geleceği" başlıklı iki günlük toplantıya derneği temsilen başkan Leyla Ezgi katıldı.( 8-9.3.2003)

• 14 Mart Sağlık Haftası Etkinlikleri kapsamında Edirne Tabip Odası'nca düzenlenen "Hasta Hakları" başlıklı Konferans Mustafa Sütlaş tarafından verildi, ayrıca derneğin tanıtımı yapıldı. YK genel sekreteri Leyla Hacıosmanoğlu da toplantı sırasında bir dernek standı açtı ve derneğin broşür ü ve hasta hakları kitabını dağıttı.(10.3. 2003)

• İstanbul Erkek Lisesii mezunları tarafından kurulan 1984 Vakfı'nın Kadıköy grubu sorumlusu Prof.Dr. nevzat Doğan tarafından Fenerbahçe Yelken Klübünde düzenlenen aylık eğitim etkinliğine Mustafa Sütlaş katılarak "Hasta Hakları" konusunda bir konferans vermiştir. (25.3.2003)

• Eczacılar Günü Etkinlikleri kapsamında İstanbul Eczacı Odası tarafından Hilton Otelinde yapılan panele "İlaç ve hasta hakları" başlıklı bir konuşma yapan Mustafa Sütlaş panelist olarak katılmıştır. Panele dernek adına YK Genel Sekreteri Leyla Hacıosmanoğlu da izlemiştir. (14.5.2003)

• Bursa'da düzenlenen "Tıbbi Etik Kongresi"ne derneğimizi temsilen Tunç Demircan katılmıştır. (26-28.6.2003)

• Özürlüler Vakfı tarafından 13-15 Haziran tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzede düzenlenen "I.Uluslararası Özürlüler Kongresi-Özürlüler'03"nde derneğe tahsis edilen bir standda derneğin tanıtımı yapılmış, ayrıca kongre kapsamında, 14 Haziran günü derneğimizin koordinasyonuyla "Özürlüler ve hasta Hakları" başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir. Söz konusu panelde Dernek Başkanı Leyla Ezgi, Tunç Demircan, Bülent Tokdemir, Mustafa Sütlaş ve Bahar Coşkun konuşmacı olarak katılmışlardır.

• Yıldız Üniversitesi'nde düzenlenen STK sempozyumuna dernek adına, Mustafa Sütlaş, Bülent Tokdemir ve Celalettin Cengiz katılmıştır. (27-28.6.2003)

• Kadıköy Belediyesi Sağlık Dairesi tarafından belediye meclis salonunda dernek adına Süleyman Anıl ve Mustafa Sütlaş'ın panelist, Leyla Ezgi'in de derneği tanıtarak katıldığı bir "Hasta Hakları Paneli" gerçekleştirildi. (27.10.2003)

• Ankara Tabip Odası ve Ankara Tıp fakültesi tarafından düzenlenen "Sağlık Çalışanlarının Hakları" konulu sempozyumunda "hekimlerin hakları" konulu panelde dernek YK yedek üyesi Mustafa Sütlaş "Hastalar sağlık çalışanlarının haklarını ihlâl eder mi?"başlıklı bir sunuş gerçekleştirmiş, ayrıca 2 gün süren panele dernek YK genel sekreteriyle birlikte izleyerek katılmışlardır. (8-9.11.2003) Söz konusu panelde yapılan konuşmanın metni basılmak üzere toplantıyı düzenleyen Prof.Dr.Hamit Hancı'ya gönderilmiştir.(14.11.2003)

• AIDS'le Savaşım Derneği tarafından Pera Palas'ta düzenlenen AIDS Kongresi'nde dernek olarak stand açıldı ve derneğin tanıtımı yapıldı. Aynı kapsamda düzenlenen bir panelde AIDS'li hastaların hakları konusunda dernek YK eski üyesi Av. Tunç Demircan bir sunuş gerçekleştirdi.(2-5.11.2003)

• Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AIDS Toplantısı"nda Dernek YK üyesi Av. Süleyman Anıl "HIV ve Hasta Hakları" başlıklı bir konuşma yapmıştır. (6.12.2004)

• STK Sempozyumu'na katılındı ve derneği tanıtan stand açıldı. İstanbul Teknik Ün. Maçka Sosyal Tesisleri (LH, BT) (12-13.12.2004)

• İstanbul Barosu Hasta Haklarının Savunulması Komisyonu tarafından düzenlenen "Malparktice" konulu toplantıya dernek olarak katılındı. (LE, ZGA, FS)

• Dernek YK başkanı Leyla Ezgi "STK Destek merkezi" tarafından düzenlenen "Projecilik" konulu eğitime katılmıştır. (16-19.3.2004)

• Dernek YK Genel Sekreteri Leyla Haxıosmanoğlu Bilgi Ün.de düzenlenen 3 ay süreli "STK eğitimi"ne katılmıştır. (17.3.2004-18.6.2004)

• Dernek YK yedek üyesi Mustafa Sütlaş Konya Tabip Odası'nın çağrısı üzerine Konya'ya giderek oda üyeleri ve hekimlere "Sağlık Hizmeti, Hasta Hekim ilişkiler" konulu bir konferans vermiştir. (25.3.2004)

• Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen "Adli yardım" konulu yuvarlak masa toplantısına derneğimizi temsilen AV. Tunç Demircan katılmıştır (16.4.2004)

• İTO'nun Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlediği “Tıp Etiği-Sağlık ve Etik” konulu toplantıya LE, CC katılmış ve LE bir konuşma yapmıştır.

• Moda Gönüllüleri tarafından düzenlenen bir toplantıya Dernek Başkanı Leyla Ezgi katılmış ve Hasta Hakları ile ilgili bilgi aktarmıştır. Dernek üyesi Av. Sevinç Mutlu dinleyici olarak katılmıştır.

HASTA HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

2002 YILI

Hizmet Plaketleri: Leyla Ezgi, Gönül Keskin, Celalettin Cengiz, Şebnem Korur Fincancı ve Mesude Erşan'dan oluşan Hasta Hakları Hizmet Plaketleri Jürisi Toplantısı 17.10.2002 tarihinde toplanarak plaket verilecek kişileri belirlemiştir.

• Kas Hastalıkları Derneği : Hasta ve yakınlarının da eşit olarak katıldığı bir işbirliği ve dayanışmayı gerçekleştirmek suretiyle; sürdürdüğü uzun soluklu mücadele ve etkinlikleri nedeniyle

• Prof. Dr. Tevfik Özlü (KTÜ Tıp Fak. Öğr. Üyesi): Bir öğretim üyesi olarak yerine getirdiği hizmet, eğitim ve araştırma çalışmaları sırasında hasta haklarına özel önem vermesi, kamuoyunu bilgilendirici faaliyetlerde bulunması nedeniyle

• İ.Ü. İst. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı: Hasta hakları konusuna özel bir önem vererek özen göstermeleri, hastalar ve yakınlarıyla yakın bir ilişki ve işbirliği içinde bulunmaları, hastaların kurum hizmet ve çalışmalarının denetlenmesinde aktif olarak yer alması konusunda çaba göstermeleri nedeniyle

• Yargıtay 13. Dairesi : Son dönemlerde vardığı bazı kararlarda; eskiden beri gelenekleşmiş uygulamalar içinde yeni bir yol açması bakımından hasta haklarıyla ilgili hukuksal süreçlerde hasta ve yakınlarının yararına görülmesi nedeniyle

• İ.Ü. İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AB Dalları ve Adli Tıp Enstitüsü: Hasta Haklarıyla ilgili hukuksal süreçlerin işlemesinde resmi bir bilirkişi kurumu olarak resmi talepler dışında kişisel başvurulara da yanıt verecek şekilde düzenlemeler yapmaları ve hasta haklarıyla ilgili hukuksal süreçlere bilimsel katkı sağlamaları nedeniyle

• Gülay Demirtaş (CNN-Türk Haber Kanalı Sağlık habercisi): Uzman habercilik ilkelerinden ödün vermeden gerçekleştirdiği sağlıkla ilgili haberlerde hasta haklarını gözetip halkın doğru haber alma hakkına yönelik çalışmaları nedeniyle

26 Ekim 2002 Türkiye hasta Hakları Günü Bilimsel Etkinliği,

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Biyoetik Derneği, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) ve Ankara Hasta Hakları Gönüllüleri Grubu tarafından Hacettepe Tıp Fakültesi Kongre Merkezi Yeşil Salon'da gerçekleşmiştir. Program Leyla Ezgi (HAYAD Genel Başkanı); Dr. Selim Kadıoğlu (Türkiye Biyoetik Derneği Genel Sekreteri); Doç Dr. Hülya Uçar (Ankara Hasta Hakları Gönüllüleri Grubu Üyesi); Prof. Dr. Ahmet Göğüş (Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı) ve Prof. Dr. Abidin Kumbasar (ÖDP Milletvekili Adayı)In konuşmalarıyla başlamıştır. Ardından HAYAD tarafından verilen Geleneksel Hizmet Plaketleri sunulmuştur. Etkinliğin ilk bölümünde Yargıtay Onursal Üyesi Çetin Aşçıoğlu "Malpraktis ve Hekim Sorumluluğu" başlıklı bir konferans vermiştir. Öğleden sonra gerçekleştirilen "Tüm Boyutlarıyla Tıpta Malpraktis" başlıklı paneli Prof. Dr. Hamit Hancı (AÜ. Tıp Fak. Öğretim Üyesi) yönetmiş ve Dr. Füsun Sayek (TTB Genel Başkanı), Av. Özdemir Özok(TBB Genel Başkanı), Doç.Dr. Hülya Uçar( HÜ.H.Y.O. Öğr. Üyesi), Dr. Ümit Giray (Sağlık Bakanlığı AB Koordinasyon Daire Başkanı) konuşmacı olarak katılmışlardır.

Son bölümde gerçekleştirilen "Farklı Açılardan Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı" başlıklı forumu Dr. Mustafa Sütlaş (HAYAD) yönetmiş ve forumda; Dr. Nüket Örnek Büken

(Türkiye Biyoetik Derneği); Dr. Müge Yetener (Ankara Tabip Odası Temsilcisi), Sibel Güneş (Sağlık Muhabirleri Derneği Genel Başkanı); Av. Tunç Demircan (HAYAD Temsilcisi); Hasan Altaner (Güneş Sigorta Şirketi), Dr. İsmail Hakkı Tombul (Sağ. ve Sos. Hiz. Em. Sen. Başkanı) söz alarak görüşlerini ifade etmişlerdir. Verilen kokteylle etkinlik sona ermiştir.

2003 YILI

Hizmet Plaketleri: Leyla Ezgi, Gönül Keskin, Celalettin Cengiz, Şebnem Korur Fincancı ve Mesude Erşan'dan oluşan Hasta Hakları Hizmet Plaketleri Jürisi Toplantısı tabip odasında bu yıl yeniden toplanarak Hasta Hakları Hizmet Plaketleri-2003 için değerlendirme yaptı ve karar verdi. (6.10.2003)

• Spina Bifida'lı bir çocuk annesi Emine Kaygan: "Bir hasta ya da hasta yakını" dalında bu alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle

• Omurilik Felçlileri Derneği (OFD):Hasta ve hasta yakınlarının el birliğiyle kurulmuş ve faaliyet gösteren bu dernek gerçekleştirdiği çalışmalarla, hem bu durumdaki kişilerin sağlık sorunları, hem de toplum içinde ve yaşamla bağdaşır bir durumda olmalarına yönelik faaliyetleri nedeniyle

• Türk Diabet Vakfı: "Bir sağlık çalışanı ya da sağlık kurumu" dalında bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle

• BRT'de yayınlanan Mehmet Kızıltaş'ın yönetmenliğini yaptığı "Yaşadıkça" Programı: "Bir basın çalışanı ya da medya kurumu" dalında yapılan değerlendirme sonucunda çeşitli televizyonlardan sonra en son adlı programın yapımcı ve hazırlayanlarına, özürlülere yönelik olarak toplumun bilgi ve bilinçlendirmelerinden dolayı

25 Ekim 2003 Türkiye Hasta Hakları Günü Etkinliği

Derneğimiz tarafından İstanbul Tabip Odası Dt. Sevinç Özgüner Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin üst başlığı "Özel Sağlık Kuruluşlarında hasta Hakları ve Uygulamaları" olarak belirlenmiştir. Etkinliğe dernek Başkanı Leyla Ezgi, İstanbul tabip odası YTK üyesi Dr. Güray Kılıç, Antalya Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkanı Ecz.Nuri Özkul, İstanbul Barosu Hast Haklarının Savunulması Komisyonu Başkanı A. Hilal Göktepe'in açış konuşmalarıyla başlanmıştır. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Demirel Hasta Hakları Birimleri konusunda bakanlığın uygulamaları hakkında bir sunum yapmıştır.

HAYAD'ın Geleneksel Hizmet Plaketlerinin Sunulmasından sonra verilen arayı izleyerek "Özel Sağlık Kuruluşlarında hasta Hakları ve Uygulamaları" konulu panele geçilmiştir. Dr. Mustafa SÜTLAŞ (HAYAD YK Üyesi) tarafından yönetilen panelde Uz. Dr. Yeşim İşlegen (İstanbul Tabip Odası)" Özel sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin hasta hakları konusundaki yaklaşım, tutum ve davranışları"; Yrd. Doç. Dr. Abidin Özçelik (Sağlık Kuruluşları Derneği YK Üyesi ve Özel Dünya Hastanesi Yöneticisi) "Özel sağlık kurumu ve sahiplerinin hasta hakları konusundaki yaklaşım ve öncelikleri"; Dr. Onur Yarar (Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı) "Özel sağlık kurumu yöneticilerinin hasta hakları konusundaki yaklaşım ve çalışmaları"; Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal (KTÜ İİBF Tic.Hukuku ABDalı Öğr. Üyesi) "Özel Sağlık İşletmelerinde hasta hakları ve hukuki Sorumluluklar" başlıklı sunuşlar gerçekleştirmişlerdir.

Etkinliğin son bölümünde "Özel Sağlık Kuruluşlarında Hasta Hakları Uygulamaları"ndan örnekler verilmiş; bu bölümde de International Hospital adına Dr. Nur Kaşkır (İnternational Hospital Başhekim Yardımcısı) ; V.K.V. Amerikan Hastanesi adına Psikolog Şebnem Sünnetçioğlu (Hasta Hakları Sorumlusu); Acıbadem Hastanesi

Adına Dr. Hasan Kuş; Ankara Bayındır Hastanesi adına Uz.Dr. Ersin Özdemir (Genel Cerrahi Uzmanı-HİDK Sorumlusu) kendi kurumlarındaki örnekleri anlatmışlardır.

Etkinliğin akşamında Sultanahmet Arcadia Otel&Horizon Restaurant'da bir akşam yemeği gerçekleştirilmiştir.

DERNEK TANITIMLARI

• Kadıköy belediyesi tarafından Sanatçılar Sokağı'nda dernek başkanı Leyla Ezgi'ye tahsis edilen stand ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış, haziran sonundan başlayarak başta dernek başkanı LE olmak üzere zaman zaman derneğin diğer YK üyeleri ve gönüllüleri tarafından açılarak derneğin tanıtımı yapılmış ve üretilen hediyeliklerden sağlanan gelirle derneğin çeşitli gereksinimleri karşılanmıştır.

• 13-15 Haziran 2003 Tarihinde Harbiye Ordu Evi Kongre salonunda gerçekleştirilen “Özürlüler 03” Kongresinde derneği tanıtan stand açıldı. Özürlülerin sportif faaliyetleri ile ilgili Slayt gösterisi sunuldu.

• Vosvoscular Derneği'nin bu yıl gerçekleştirdiği Akşehir-Nasrettin Hoca Şenliği etkinliğinin Taksim ve İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği açılış etkinliğine LE'nin vosvosuyla katılıp halka derneği tanıtıcı broşür dağıtılmıştır. (LE, MS) (29.6.2003) Etkinliğin devamında dernek Başkanı Leyla Ezgi aracıyla Akşehir'e giderek orada da dernek standı açmış, Antalya HAYAD’dan Akşehir’e gelen YK Başkanı Nuri Özkul ile tanıtım gerçekleştirmişlerdir. (1-5.7.2003)

• Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte Dernek Başkanı Leyla Ezgi katılımcılara dernekle ilgili bilgi vermiştir. (23.12.2003)

• Özürlülere Yönelik üretimlerin sergilendiği Hilton Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Uluslararası REHA 2004 Fuar ve Etkinliğinde dernek adına bir stand açılmıştır. (LE, GK, MS) (1-3.4.2004)

• 3. Uluslar arası İlaç ve Eczacılık Fuarında dernek adına bir stand açılmış ve LE, GK tarafından dernek tanıtımı yapılmıştır.

TV PROGRAMLARI VE ÇEKİMLERİ:

25.10. 2002: CNN; Gülay Demirtaş: Hasta Hakları Günüyle ilgili çekim yapmıştır (MS).

21.11.2002: Habertürk; Esra Kazancıbaşı(Medikal) Hasta Hakları ve HAYAD (TD, MS)

25.11.2002: TRT-1; Pınar Altuğ; Hasta Hakları ve HAYAD çalışmaları (SA)

22.2.2003: TRT 2; " Çözüme Doğru" Programının bant çekimine derneği temsilen Mustafa Sütlaş konuşmacı, Leyla Ezgi, Gönül Keskin de stüdyodan izleyici olarak katıldı(8.2.2003). Programın diğer konuşmacıları İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Gençay Gürsoy ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman İnce'ydi. "Sağlık hizmetleri ve etik" konusunun konuşuldu.

2.7. 2003: TRT 2'de yayınlanan ve yapımcılığını Puna Endem'in gerçekleştirdiği "Satır Arası" isimli programın çekimine dernek olarak katıldık, Mustafa Sütlaş, , Leyla Ezgi, Süleyman Anıl konuşmacı olarak programda yer alırken, GK, LH, ve bazı mağdurlar stüdyodan programa katıldılar. Program 5.8.2003 tarihinde banttan yayınlandı.

5.8.2003 tarihinde NTV “Gölge Kabine” Sağlık Bakanı’nın yer aldığı Canlı yayına Dernek Başkanı Leyla Ezgi katıldı.

28.8.2003: NTV, Sağlık Dosyası, Sibel Güneş; "Obezite cerrahisi ve sorunları" başlıklı programda HAYAD adına Tunç Demircan sorulara yanıt verdi.

17.10. 2003: TRT-1' "Sabah Haberleri"; "Hasta Hakları" (SA-Telefonla)

26.10.2003: NTV; Hayatın Ritmi, Ayzen Atalay; hasta hakları ve HAYAD'la ilgili program LE ve Dernek YK üyeleri tümüyle katıldı. Çekimler 15.10.2003'de yapıldı.

5.11.2003 Tv8 Derin Haber programına HAYAD adına Leyla Ezgi, Tabip Odası adına Fusun Sayek katılmıştır.

6.11.2003: ATV; Siyaset Meydanı, Ali Kırca: TTB ve diğer örgüt temsilcileri ve kuruluşlarla birlikte HAYAD olarak programa (MS) katıldı. (LE, LH, CC dinleyici olarak ):

9.11.2003: Ulusal Kanal, Rıfat Yücel "Hasta Hakları ve HAYAD" (CC)

SkyTürk Haber programı (LE-telefonla)

10.12.2003: NTV-İnsan hakları Özel programı; Ayzen Atalay; Hasta Hakları, Hasta hekim İlişkileri(MS)

İstanbul Tabip Odası adına Prof.Dr. Gençay Gürsoy, Ayazağa Mah. den Osman Kuru da yer aldı.

4.5.2004: Sky Türk-Haber Programı-(ZGA)

RADYO PROGRAMLARI

25.6.2002: Yön FM; Merhaba Acil: "Malpractice yasası Taslağı"Tunç Demircan(HAYAD), Ferhan Özay (İsviçre Sigorta)

25.8.2002: Moral FM; Haber program:"SSK'da yaşanan sorunlar ve hasta hakları" Mustafa Sütlaş (HAYAD) Osman Öztürk (İTO)

28.11.2002: Açık Radyo; Açık Gazete; "HAYAD ve Çalışmaları" Süleyman Anıl

14.1.2003: TRT Trabzon Bölge radyosu; Karadeniz'den programı: Hasta hakları konusunda canlı söyleşi (MS)

21.2.2003: Açık Radyo; Önce Sağlık; Selim Badur ve Ahmet Meriç; "Hasta hakları konusunda canlı söyleşi (MS)

20.5.2003: Yön FM, Merhaba Acil; "Hasta Hakları birimleri ve bakanlık uygulamaları"(MS)

19.8.2003: Yön FM, Merhaba Acil; "Sağlık Bakanı'nın uygulamalarının hasta hakları yönünden değerlendirilmesi" (MS)

14.10.2003: NTV Radyo; Halkın sesi; Barbaros Devecioğlu-Dt.Sedat Küçükay, "Sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarına hasta hakları" (MS)

15.10.2003: BBC-World-Türkiye; "AIDS ve hasta hakları"(SA, MS)

5.11.2003: Özgür FM-haber: Tabip Odası tarafından düzenlenen sağlık hakkı ile ilgili etkinlik sırasında hastalar açısında değerlendirmede bulunuldu ve HAYAD adına görüş ifade edildi. (MS)

Marmara FM

5.12.2003: Açık Radyo, Önce Sağlık; Selim Badur ve Ahmet Meriç; "AIDS ve Hasta hakları canlı söyleşi (SA)

22.12. 2003: Özgür FM-Haber: "Hasta Hakları birimleriyle ilgili açıklama"(MS)

30.12.2003: Özgür FM- Haber: "Erzurum'da saptanan HIV(+) yabanccının teşhiri konusunda dernek görüşü bildirildi.(MS)

6.1. 2004: Yön FM, Merhaba Acil; "Hasta haklarıyla ilgili tazminat davaları" (LE)

16.3.2004: Açık radyo; Açık Gazete "Tıp haftası, ilaç ve hasta hakları "(MS)

YAZILI BASINDA DERNEĞİMİZ

Sabah Gazetesi; Yıldız Ateş; HAYAD ve etkinlikleri (LE,SA)

Star Gazetesi; Birsel Sancar; HAYAD kuruluşu ve etkinlikleri (LE)

Akşam Gazetesi Öğrenci Dergi Eki; HAYAD ve Çalışmaları (LE)

Tempo Dergisi; HAYAD ve Hasta Hakları (MS)

MİHA; Türkan Doğan; HAYAD ve Hasta Hakları (LE, SA, MS)

Beşinci Duyu adıyla çıkan özürlülere yönelik gazete; Hasan Barış; HAYAD ve Hasta Hakları (LE)

Evrensel, "Hasta Hakları" (MS)

Milliyet; Meral Tamer; "Hasta Hakları" (MS)

Farmaskop Dergisi: "Hasta Hakları ve HAYAD" Röportaj (LE) (Aralık 2003)

Sabah, Ankara Meclis Muhabiri: "Sağlık bakanı ve HAYAD'a ilişkin yanlış değerlendirmeler" (MS) (23.12.2003)

Evrensel, Haber Merkezi; "Eczanelerde yapılan araştırma" konusunda görüş (LE) (16.2.2004)

Milliyet; Ayşegül Aydoğan; "Ülkemide hasta hakları ve sorunlar" Yönetim Kurulu, LE, MS

Güncel Hukuk dergisi Leyla Ezgi ile ropörtaj (2.2.2004)

Evrensel, Yeşil kartla ilgili röportaj (LE)

İNTERNET SAYFASI

Bu arada derneğin adlı internet Web sayfası Mayıs 2001'den başlayarak yayına girmiş ve Dr. Mustafa Sütlaş tarafından sürekli güncellenmeye başlanmıştır. Bu sayfa içinde 7 adet elektronik bülten yayınlanmıştır. Ankara Tabip odası tarafından servis sağlayıcı desteği verilen web sayfası ODTÜ ile kurulan bağlantı sonucu dernek üyesi Ersin Kılıç'ın yönettiği servere taşınmış, sayfa düzeni değiştirilmiş ve Mustafa Sütlaş tarafından belirli aralıklarla güncelleştirilip, derneğin etkinlik ve duyuruları yayınlanmıştır. Derneğin sitesi halen http://www.hayad.org.tr adresinden yayınını sürdürmektedir.

Derneğin internet sayfasında; yapılan görüşmeler sonucu varılan mutabakat (29.12.2003)çerçevesinde "Medya Takip Merkezi" adlı medya izleme kurumunun linki yer almaya başlamış, bunun karşılığında söz konusu kuruluş derneğe düzenli olarak hasta hakkı ihlâlleri konusunda yazılı basında çıkan haberlerin birer kopyalarını elektronik ortamdan göndererek bizleri bilgilendirmeye başlamıştır. (11.2.2004)

Yahoo içinde oluşturulan Hasta Hakları iletişim listesiyle dernek ve hasta hakları konularında yaklaşık 150 kişinin izlediği bir iletişim listesi oluşturulmuş ve Mustafa Sütlaş'ın moderatörlüğünde etkin olarak kullanılmıştır.

Ayrıca derneğin internet web sayfasına bağlı e-posta adresine çok sayıda mesaj ve başvuru yapılarak, bilgi, görüş, destek ve katkı talebinde bulunulmuştur.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Dernek gerek kamu gerekse özel aynı alanla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki ve işbirliğini sürdürmüştür.

TBMM:

Dernek adına LH, TD, BT, ve MS tarafından Ankara'da Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na bağlı Sağlık Hakkı Alt Komisyonuyla bir görüşme yapıldı; hasta hakları ve ülkemizdeki durum hakkında bilgi verildi. Komisyon Başkanı Gökhan Sarıçam'la Meclis lokantasında yenilen yemek sırasında görüşme sürdürüldü.(23.12.2003)

SAĞLIK BAKANLIĞI:

Genel Kurul'dan sonra başlayan 2002 Hasta Hakları Günü Etkinliği hazırlıkları kapsamında AB Dairesi Başkanı Dr. Ümit Aslan Giray'la ilişki kurulmuş ve kendisi söz konusu etkinliğe katılmıştır (25.10.2002).

Genel seçimlerden sonra yeni oluşan hükümetin Sağlık Bakanı'na bilgilenmesi için dernek çalışmalarıyla ilgili olarak bir bilgi notu hazırlanarak gönderilmiştir. (24.12. 2002) Bakanın kamuoyu önünde yaptığı çağrı üzerine dernek adına Leyla Ezgi, Zerrin Güler, Tunç Demircan ve Süleyman Anıl Ankara'ya giderek makamında bakanla bir görüşme gerçekleştirmiştir. (3.1.2003)

Sağlık Bakanı Danışmanı ve bazı bürokratlarla, İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı'nın katıldığı ve hasta hakları konusunda yapılacak işbirliği ve ortak çalışmaların görüşüldüğü bir toplantı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Makamında gerçekleştirildi. Önceden yapılan hazırlık çalışması doğrultusunda toplantıya Leyla Ezgi, Süleyman Anıl, Mustafa Sütlaş ve Zerrin Güler katıldı, daha önce belirlenen konular dile getirildi (23.1.12003)

Sağlık Bakanlığının yaptığı Hasta hakları Yönetmeliği’nin değiştirilmesi ile çalışma yapılarak gönderildi. (MS,SA)

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlaç araştırmalarıyla ilgili Yönetmelik Taslağı" derneğimize iletişmiş ve dernek YK yedek üyesi Mustafa Sütlaş tarafından değerlendirilip öneriler eklenerek bakanlığa iletilmiştir. (5.1.2004)

RESMİ KURULUŞLAR:

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı:

2002 Yılı Hasta Hakları Hizmet Plaketi bilim dalı Başkanı Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Bilim dalı öğretim üyeleri ve görevlilerine Dernek Başkanı Leyla Ezgi Tarafından verilmiştir. (12.11.2002)

Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı:

Derneğimize başvuran Cafer Çakmak isimli hastanın dosyası alternatif değerlendirme raporu için Kocaeli Tıp Fak. Adli Tıp Ana Bilim Dalı'na gönderilmiştir. (7.6.2003)

Yargıtay:

Jüri 2002 Yılı Hasta Hakları Hizmet Plaketlerinden birisinin de Yargıtay'a verilmesine karar vermişti. Yargıtay'a plaketi 3.1.2003 günü Ankara'ya giden Dernek YK üyeleri tarafından götürülmüştür. Yapılan görüşmede plaketin kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

Sağlık Müdürlüğü:

İstanbul'daki sağlık kurumlarında kurulacak hasta hakları birimleriyle ilgili olarak Sağlık Müdür yardımcısı Dr. Mehmet Bakar'la görüşüldü. (LE, SA, BT, MS) (13.8.2003)

Hasta Hakları Birimleriyle ilgili sorumlu Dr. Gülsüm Önal'la yapılacak Hasta Hakları Eğitimi üzerinde konuşuldu. (MS) (10.12.2003)

Sağlık Müdürlüğü'nde hasta hakları birimleriyle ilgili eğitim konusu konuşuldu. Toplantıya Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Gülsüm Önal, HAYAD adına Mustafa Sütlaş, Marmara Hukuk Fak.'den Av. Gürkan ve Amerikan Hast'den Şebnem Sünnetçioğlu katıldı. (15.12.2003)

Şişli Etfal Hastanesi:

Hastanede yeni oluşturulan "Hasta Hakları Danışma Birimi"nin çalışmaları izlendikten sonra birimde çalışan personelle görüşüldü ve ardından ilgili başhekim muavini Dr. Özgür Yiğit'le birimin çalışmaları ve yapılacak ortak etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. (20.3.2003)

Zeynep Kamil Hastanesi:

Hastanenin Hasta Hakları Birimi sorumlusu Av. Doğan Durna ile görüşüldü, birimin çalışmaları konusunda bilgi alındı ve yapılması gerekenler anlatıldı. (MS; LE)(15.4.2003)

Tüketiciler Derneği tarafından bir hastayla ilgili yapılan basın açıklaması sonrasında hastane başhekimi dernek başkanı Leyla Ezgi ve YK. Üyesi Celalettin Cengiz tarafından ziyaret edilerek, hasta hakları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. (6.5.2003)

Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

Hastanenin Hasta Hakları Birimi sorumlusu ile görüşüldü, birimin çalışmaları konusunda bilgi alındı ve yapılması gerekenler anlatıldı. (LH)(5.5.2003) Daha sonra Birimle ilgili olarak Başhekim Yardımcısı Dr. Celal Yola ve Birimin görevlisi Tülay Kaçar'la bir görüşme daha gerçekleştirilmiştir. (MS) (11.6.2003)

Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar hastalıkları Hastanesi

Hastane bünyesinde oluşturulan "Hasta Hakları Birimi" sorumlusu arayarak bilgi aldı ve neler yapılabileceği konusunda görüşüldü. (23.2.2004)

SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü:

Göreve yeni atanan Dr. Akif Feyizoğlu'na bir nezaket ziyareti yapıldı. Kendisi acil olarak kurum dışına çıkmak zorunda olduğu için yardımcısıyla görüşüldü. Görüşmeye Celalettin Cengiz ve Mustafa Sütlaş katıldı. (18.3.2003)

HASTA HAKLARI DERNEKLERİYLE İLİŞKİLER:

Antalya HAYAD:

Kurulan Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (Antalya-HAYAD) kurucularından Dernek Kurucu Başkanı Ecz.Nuri Özkul ile çeşitli defalar görüşüldü ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. (MS, LE) (12.6.2003)

Ayrıca Akşehir Festivali sırasında Akşehir'de derneği tanıtan stand açmak üzere Akşehir'e giden dernek başkanıyla LE buluşarak görüş alışverişini sürdürmüştür. (1-5.7.2003)

Özel gezi amacıyla Antalya'da bulunan Dernek YK Genel Sekreteri Leyla Hacıosmanoğlu dernek başkanı Nuri Özkul'la bir görüşme gerçekleştirdi.(11.8.2003)

Antalya Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği'nin düzenlediği "Hasta Hakları" toplantısına derneği temsilen LE ve MS katıldı. Düzenlenen panelde MS bir sunuş yaptı. Toplantıdan sonra Antalya Barosu'nun lokalinde dernek üyeleriyle bir akşam yemeği yenildi ve ardından İstanbul'a dönüldü.(15.11.2003)

Adana HAYAD:

Yeni kurulan Adana-HAYAD 26 Ekim gününde yerle yayın organlarına bir Basın Açıklaması yaptı.(26.10.2003)

Derneğin Hasta hakları konulu ilk etkinliği için İstanbul'dan dernek YK üyeleri LE, LH, SA ve MS Adana'ya gitmişler ve düzenlenen panele katılmışlardır. Adana Valisi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişilik bir katılımın olduğu panel Hekimevi'nde gerçekleştirilmiştir. (6.3.2004)

Penl sonrasında yerel yayın yapan Metro TV'de dernek YK üyesi ve Mustafa Sütlaş'ın katıldığı bri canlı yayın gerçekleştirilmiştir.(6.3.2004)

Ertesi günü dernek aktivistlerine hasta hakları uygulamaları ve dernek etkinlikleri konusunda MS ve LH tarafından bilgi vermeye yönelik bir iç toplantı gerçekleştirilmiştir.(7..3.2004)

İzmir Hasta Hakları Derneği(HASAD):

HAYAD YK Başkanı Leyla Ezgi ve YK yedek üyesi Mustafa Sütlaş İzmir'de 1998'de kurulan derneğin yeniden aktif hale gelmesi ve çalışmalarını sürdürmesi doğrultusunda İzmir'deki hasta hakları konusuyla ilgilenen kişilerle bir toplantı yapmıştır. Tabip Odasında düzenlenen toplantıdan sonra derneğin halen başkanlığını sürdüren Aydın Çubukgil ve derneğin eski başkanı Müride Baysal ve diğer aktivistleriyle görüşmeler yapılmıştır. (6-7.12.2003)

İstanbul'a dönüldükten sonra bünyesinde oluşturulan Hasta Hakları Kurulu için üye isteyen İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi başhekimliğine İzmir'deki dernekle bilgi verilerek derneğin temsilci yollamasının uygun olacağı bildirilmiştir. Süreç içinde dernek başkanı Aydın Çubukgil'in söz konusu toplantılara katıldığı öğrenilmiştir. (08.12.2003)

DİĞER ÖRGÜTLER:

Türk Tabipleri Birliği:

TTB'nin düzenlediği hekim eylemleri ile ilgili olarak dernek başkanı tarafından görüşmeler yapıldı ve hasta haklarıyla ilgili broşürün örneği gönderilerek basılması talep edildi. TBMM'nin ziyaret edildiği gün Ankara'ya giden dernek üyeleri TTB'yi de ziyaret ederek MK üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu ve Genel Sekreter Dr. Orhan Odabaşı ile hekim eylemleri konusunda görüşüldü. (MS, LH, TD, BT)(23.12.2003)

İstanbul Tabip Odası:

İTO tarafından düzenlenen Hastaneler ve depreme hazırlık konulu panele dinleyici olarak katılınmıştır. (LE-GK)(19.6.2002)

İTO tarafından düzenlenen SSK lar ile ilgili toplantıya Leyla Ezgi katılmış ve dernek adına bir sunum yapmıştır.

İstanbul Tabip Odası'nda Evlenme işlemleri sırasında yapılan sağlık muayenesi konusunda ilgili derneklerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiş, bu toplantıya derneğimiz adına Süleyman Anıl, Erkan Pekmezci, Mustafa Sütlaş ve Leyla Hacıosmanoğlu katılmıştır. SA bu çalışmanın daha sonraki bölümlerine de katılmıştır.(10.6.2002)

Yeni seçilen oda yönetim kurulu Leyla Ezgi, Süleyman Anıl ve Mustafa Sütlaş tarafından ziyaret edilerek başarılar dilendi, ilişki ve işbirliğinin sürmesi temennisinde bulunuldu (11.6.2002).

Oda tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde düzenlenen "toplu nöbet" uygulamasına derneğin pankartıyla katılındı ve yapılan toplantıda dernek başkanı tarafından sağlık hakkı talebi dile getirilerek sağlık çalışanlarının desteklendiği ifade edildi.(3.11. 2003)

Aynı çerçevede yine Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde oda dışında SES ve diğer sendika ve demokratik kitle örgütleri tarafından yapılan yürüyüşe derneği temsilen katılındı ve destek verildi. (5.11. 2003)

Hekimlerin aldığı karar uyarınca iş bırakmaları konusunda yaptığımız destek açıklaması doğrultusunda

İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe katıldık.(MS, LH,) (24.12.2003)

Spina Bifidalı Çocuklar Dayanışma Derneği:

İstanbul Tıp Fakültesi 1933 Reformu amfisinde gerçekleştirilen dernek üyelerinin periyodik eğitim toplantılarından birisine katılındı ve hasta hakları konusu Mustafa Sütlaş tarafından anlatıldı, dernek başkanı Leyla Ezgi de dernekle ilgili bilgi verdi. (3.2.2003)

Mazlum-Der:

"Hasta Hakları" konusunda düzenlenen konferansa dernek adına Tunç Demircan katılmıştır.(5.4.2003)

Özürlüler Vakfı:

Haziran 2003 içinde gerçekleştirilecek olan ve derneğimizin de çağrılı olduğu "Özürlüler Kongresi"ni düzenleyen Özürlüler Vakfı'nın Yönetim kurulu ile görüşüldü ve görüş alışverişinde bulunuldu. Söz konusu görüşmeye dernek adına Leyla Ezgi, Mustafa Sütlaş, Celalettin Cengiz ev Bülent Tokdemir katıldı. (23.4.2003)

Kas Hastalıkları Derneği:

Yıldız Üniversitesi Oditoryumunda Kas Hastalıkları Derneği'nin geleneksel yıllık şölenine dernek adına Mustafa Sütlaş katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Etkinlik sırasında 2002 yılı Hasta Hakları Hizmet Plaketi Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir'e Mustafa Sütlaş tarafından verilmiştir.(19.10.2003)

Multipl Skleroz Derneği

Derneğin olağan aylık bilgilenme toplantısında "Hasta hakları" konusu ele alındı, dernek broşürü ve Hasta Hakları Yönetmeliği bırakıldı. (MS) (8.2.2004)

Konya Tüketiciler Derneği

Konya Tüketiciler Birliği Başkanı Kemal Özer'in bürosunda, Tabip odası başkanı Dr. Nazmi Zengin'in de katılımıyla Konya'da kurulması öngörülen bir Hasta Hakları derneği konusu görüşüldü. Dernek başkanı kendisinin Konya'daki Hastanenin Hasta Hakları Kurulu'na seçildiğini belirtti ve bu tür bir çaba içinde olacağını söyledi.(25.3.2004)

İstanbul Barosu:

İstanbul barosunun düzenlediği toplantıya Faruk Sağın konuşmacı olarak katılmıştır. Daha sonra Leyla Ezgi’de bir sunum yapmıştır.

KİŞİ VE KURULUŞLAR:

• Epsilon Şirketi (Sedat Özkol): Eğitim ve işbirliği amacıyla LE ve SA görüşmeye katılmıştır(4.7.2002)

• Acıbadem Hastanesi(Metin Çakmakçı) : Hasta Hakları Plaketleri hakkında MS ile görüşülmüştür.(30.7.2002)

• Türk Hemofili Derneği (Cumhur Aktekin): Hemofililere sağlanan Faktör 8 konusunda görüşüldü.(28.8.2004)

• SES Aksaray Şubesi: (Songül Beydilli): Haseki Kardioloji Enstitüsü'nde görevden alınan sağlık çalışanları ve merkezin kapatılması konusunda sendikanın hazırladığı basın açıklaması ve yapılacak etkinliğe katılım konusunda görüşme yapılmıştır (28.8.2002).

 

• İstanbul Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Birimi (Tülin Bayram): Fakültenin sağlık hizmetleri konusunda bilgi ve işbirliği (20.9.2002)

• DSÖ Türkiye Ofisi (Bekir Metin): HAYAD etkinlikler ve DSÖ çalışmaları ile Hasta Hakları Günü etkinliği konusunda görüşüldü (1.10.2002)

• Ressam (Noyan Yayla): Standda satılıp geliri katkı olması için 6 adet resim bağışlamıştır. (8.10.2002)

• Milas Zihinsel Özürlüler Derneği (Sezer İnce-Başkan): Milas'ta da benzer bir dernek kurma talebinde bulunmuştur. (9.11.2002)

• SAR-VAK (Sağlık Araştırma Vakfı): Hazırlık toplantısına dernek adına Mustafa Sütlaş katılmıştır(23.11.2002)

• Edirne'nin ilçesinde hekim olarak çalışan Uz. Dr. İpek Aktaş'la bölgesinde "hasta hakları" konusunda örgütlenme konusunda görüşüldü. (12.4. 2003)

• Amerikan Hastanesi: Hastane başhekim yardımcısı Dr. Satia Advan'ın daveti üzerine Hastane'de "terminal dönem hastalarına uygulanacak protokolle ilgili bir toplantı yapıldı. (MS)(24.04.2003)

• Aventis'in Toplantısı: Binbirdirek Sarnıcında Aventis adlı ilaç şirketi tarafından düzenlenen yemek ve dinletiye dernek adına Leyla Ezgi ve Mustafa Sütlaş katıldı.(25.4.2003)

• Bayındır hastanesi: 15-20 Eylül 2003 tarihleri arasıda düzenledikleri "Tıp Ödülleri" adlı bir etkinlikte 17 Eylül günü Hasta hakları ve HAYAD da konu edildi ve dernek başkanı Leyla Ezgi tarafından bir sunuş yapıldı. Söz konusu toplantının hazırlık aşamalarında başhekim ve diğer yetkililerle görüşüldü.(22.7.2003)

• ABD'de kurulmuş bulunan Uluslar arası Psikiyatrik Hastaların Hakları Derneği'nin temsilcileri ile ülkemizdeki psikiyatri hastalarının sorunları ve mevcut durumla ilgili olarak The Marmara otelinde yapılan bir toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.(MS) (14.9. 2003)

• İzmir'de TTB ve İzmir Tabip Odası tarafından düzenlenen UDKK Kurultayı'nın ilk oturumuna dernek adına Mustafa Sütlaş katılmış ve kurultay düzenleme kuruluyla görüşerek uzmanlık eğitimisırasında hasta haklarının da bir başlık olarak ele alınması konusunda bir öneride bulunmuş, kurultay söz konusu öneri doğrultusunda Kurultay Sonuç Bildirgesinde bu konunun ele alınmasını öneren bir düzenlemede bulunmuştur. (6.12.2003)

• Acil Yardım Vakfı; Ebru Nurluoğlu: Ortak etkinlik gerçekleştirmek üzere görüşülmüştür. (LE)(10.12.2003)

• Hasan Şahin: Kurmak istediği lösemili çocuklar dayanışma derneği ile ilgili olarak YK toplantısına katıldı ve kendisiyle görüşüldü, önerilerde bulunuldu.(12.12.2003)

• Gonca Yavaşça: Bilgi Ün'de gerçekleştirilen alan çalışmasıyla ilgili görüşme yapıldı. (10.12.2003)

• Ercan Küçükosmanoğlu: SSK Okmeydanı Hastanesi Çocuk İntaniye Servisi'Nin kapatılması konusunu aktardı, ortak etkinlik yapılmasına karar verildi.(10.12.2003)

• Fatma Can: Ordu Ünye'den arayan hasta hakları gönüllüsü bu ilçede dernek kurma girişimi içinde bulunduklarını söyleyerek destek talebinde bulunmuş, kendisine gerekli bilgi ve dokümanlar gönderilmiştir. (14.1.2004)

• Elazığ’dan Arayan Ramazan Bal Dernek kurmak istediğini bildirmiş kendisine gerekli bilgi verilerek dökümanlar gönderilmiştir.

• AB Türkiye Bürosu'ndan Figen Tunçkanat'la görüşüldü ve "Üreme Sağlığı Projesi" kapsamında bir toplantı için proje birimiyle bağlantı kuruldu (6.2.2004) ve düzenlenen toplantıya katılındı( 17.2.2004)

• Hasta yakını ve GİSD Başkanı Umut Oran’la Leyla Ezgi ve Süleyman Anıl’ıl sponsorluk için bir görüşme yapmıştır.

• Marmara Üniversitesi Ebelik bölümü 2 öğrencisi görüşülmüş ve derneğimizle ilgili bir rapor hazırlamışlardır.(LE)

 

HASTA BAŞVURULARI:

Geçen iki yıllık dönemde de önceden olduğu gibi sağlık hizmeti alırken hakları ihlal edilerek mağdur olan ya da mağdur olduğu düşüncesinde olan birçok hasta ve hasta yakını danışmanlık hizmeti talep ederek derneğimize başvurmuştur. Bu başvurularla ilgili belgeler toplandıktan sonra alanın uzmanları tarafından değerlendirilerek mağdurlara gerekli önerilerde bulunulmuş, yönlendirmeler yapılmış, yardımcı ve destek olunmuştur.

Başvurulardan bazıları: Aysun Zeytinci, Yıldız Aslan, Taner Demiral, Ebru Özbay, Sema Koç, Akın Kendir, Mehmet Ali B., Osman Akten, Nuray Karakaya, Ahmet Canpolat, Osman Kovan, Namık Kalaniz, Ahmet Canpolat, Recep Toklu, Rıza Kaya, Hasan Yaman, Hüseyin Ayar, Cahit Çoruh, Mustafa Dağlı, Esra Kayer, Emine Alpaslan, Mustafa Güner, Leyla Yıldız, Hüseyin Akat, Abdülmuttalip Atılmış, Aynur F.Hayrullahoğlu, Ayşe Elagöz, Ayla Coşkun, Feyruz B., İlhan Vardar, Mustafa Günfer, Yasemin Bal, Cafer Çakmak, Tekin Özdoğa, Asuman Kubat, Kevser Bozkurt, Mehmet Oran, Hasan Şahin, Musa Asma, Fatma Işık, Yaşar Kütüvan, Tahir B., Hasan Atmaca, Gülay Ergül,

DİĞER İLİŞKİLER VE ETKİNLİKLER:

Eğitim:

• Marmara Ün.den bir doktora öğrencisine(Özlem H.) hasta haklarıyla ilgili bilgi verildi. (28.5.2002)

• Edirne Tıp Fakültesi Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürlüğü'nden (Y.Hem. Ülkü Özbek) ile hasta hakları konusunda ve gerçekleştirdiği bir araştırma çalışmasıyla ilgili görüşme gerçekleştirilmiştir.(18.11.2002) Bu görüşme ertesinde söz konusu kişi tarafından Edirne'de hemşirelere yönelik bir Hasta hakları Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim etkinliği gerekli sunum malzemesi derneğimizce sağlanmıştır. (22.4.2003) Hasta Hakları Eğitimlerine 2004 yılında da devam etmektedir. Leyla Ezgi ile görüşerek eğitim bilgilerini güncelleştirmiştir.(10.5.2004)

• İletişim Yayınevi aracılığıyla bir proje için derneğe gelen bir sosyologla (Asena hn) Yeşil Kart konusundaki durumu değerlendirdik, bildiklerimizi aktardık. (7.4.2003)

• ABD'de Minnesota Ün.de doktora yapan Ayşegül Kozak isimli bir sosyolog hazırladığı tez çalışmasıyla ilgili olarak dernek ve hasta hakları hakkında bilgi aldı (23.7.2003)

Basın:

• Başbakan Bülent Ecevit'in Sağlık durumuyla ilgili bilgilerin basında yer alması üzerine MS tarafından Bianet'e bir açıklama yapılmıştır.( 31.5.2002)

Radyo:

• Sağlık Bakanlığı tarafından taslağı yayınlanan "Malpraktice yasası" konusunda Yön Fm'de yapılan programda HAYAD adına Mustafa Sütlaş görüş ve değerlendirmelerde bulunmuştur. (11.6.2002)

• Mağdur yakını Aynur Hayrullahoğlu'yla hasta hakları konusunda Yön FM'de yapılan programa HAYAD adına Mustafa Sütlaş katılarak görüş ve değerlendirmelerde bulunmuştur. (29.4.2003)

Sosyal Etkinlikler:

• Dernek YK yedek üyesi Av. Ümit Erdem ile dernek üyesi Ecz. İlhan Erdem'in düğün töreni Selimiye Askeri Orduevi'nde gerçekleştirilmiş ve dernek YK üyeleri ile bazı dernek üyeleri katılmışlardır. (31.8.2002)

• Dernek üyesi ve gönüllüsü piyano sanatçısı Evren Kutlay Sarıyer Koç Üniversitesi Kampüsündeki konser salonunda HAYAD yararına bir piyano resitali sunmuş ve resital sonrası bir kokteyl gerçekleştirilmiştir. (14.5.2003)

• Derneğimiz YK genel sekreteri Leyla Hacıosmanoğlu'nun babasının bir kaza sonucu 10 Haziran'da vefat etmesi üzerine YK üyeleri olarak başsağlığı ziyaretine gidilerek acısı paylaşıldı.(25.6.2003)

• Dernek ikinci başkanı Av. Zerrin Güler Fatih Aksaylı'nın düğün töreni Harbiye Orduevi'nde gerçekleştirilmiş ve dernek YK üyeleri ile bazı dernek üyeleri katılmışlardır.(20.10.2003)

Projeler Hazırlıkları:

AB mikro-projeler kapsamında dernek üyesi Dr. Hadi Sağın tarafından Parkinsonlu Hastalar Derneği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği ile birlikte bir ortak eğitim projesi oluşturuldu ve başvuruda bulunuldu ancak proje kabul edilmedi. (14.4.2003)

AB'ne verilecek mikro ve üreme sağlığı kapsamındaki projeler çerçevesinde öneri geliştirmek üzere AIDS'le Savaşım Derneği'nin ilgilileriyle görüşmeler yapıldı.(MS) (24-25.2.2004)

Kuramsal çalışmalar:

• İçel Tabip Odası'nın internet sayfasında yer alan hasta haklarıyla ilgili bir yazıya yanıt niteliğinde hasta ve hekim ilişkilerini irdeleyen bir yazı Mustafa Sütlaş tarafından yazılmıştır (6.9.2002).

• Türkiye Psikiyatri Derneğinin hazırladığı "Psikiyatrik Hastaların Hakları Yasası Taslağı" değerlendirilmiş ve görüş bildirilmiştir. (6.9.2002) Aynı konuda Şizofreni Dostları Derneği'nin de talebi üzerine yeniden bir çalışmaya başlanılmasına karar verilmiş ve bu konu çerçevesinde 26.3.2004 ve 28.4.2004 tarihlerinde ilgili tarafların katıldığı iki toplantı gerçekleştirilmiştir.

• Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "Hasta Hakları Yönergesi" üzerinde Mustafa Sütlaş tarafından bir değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiş, yönetim kurulu ve diğer ilgilenen üyelerin katkı ve önerileri de eklenerek, bakanlığa görüş ve öneriler iletilmiştir. (11-31.3.2003) Aynı konuda Bakanlık genel Müdür Yardımcısı Süleyman Demirel ile 23.7.2003 tarihinde bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirilmiştir. Genel Müdür yardımcısı bu görüşme sırasında 2003 yılı Hasta Hakları Günü etkinliğine katılacaklarını belirtmiştir.

• Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından yayınlanan Hekimden Hekime adlı dergi için talep edilen "Hekimler ve Hasta Hakları" başlıklı yazı Mustafa Sütlaş tarafından yazılarak iletilmiştir.(18.6.2003) Söz konusu yazı derginin Aralık 2003'de yayınlanan "Kış-2003" sayılı nüshasında yer almıştır.

• Dernek YK yedek üyesi Mustafa Sütlaş son dönemde yazdığı yazıların derlenmesiyle oluşturduğu "Hasta hakları" kitabının 2. cildini tamamlamış ve baskı için imkanların araştırılmasına başlanmıştır.(05 -13.9.2003)

• "Gelecek" adlı siyasi derginin Ekim 2003 tarihli nüshasında YK yedek üyesi Mustafa Sütlaş tarafından yazılan "Örgütler ve Hasta Hakları" başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. (Ekim 2003)

• İstanbul Tabip Odası'nın yayınladığı Hekim Forumu dergisi için "Hastalar nasıl doktor ister" başlıklı yazı Mustafa Sütlaş tarafından yazılmıştır.( 7. 1.2004)

• Ankara Tabip Odası'nın da katılımıyla Ankara'da düzenlenen Tüketici Hakları Kongresi için dernek adına Mustafa Sütlaş'tan istenen "Neden Hasta Hakları Tüketici Hakkı Değildir" başlıklı sunu, Ankara'daki hava muhalefeti nedeniyle katılımsız gerçekleştiği şeklindeki kongre düzenleme kurulu tarafından verilen bilgi üzerine ki yalnız yazılı sunum şeklinde ve kongre kitabında yer almak üzere iletilmiştir. (1-6.3.2004)

• Omurilik Felçlileri Derneği (OFD) tarafından yayınlanan "Kimlik" isimli dergide yayınlanmak üzere istenen dernek hakkındaki yazı YK Genel Sekreteri Leyla Hacıosmanoğlu tarafından hazırlanmış ve elektronik ortamdan gönderilmiştir. (8.3.2004)

• AB tarafından yayınlanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından dilimize çevrilerek bakanlık internet sitesine yerleştirilen "Avrupa Hasta Hakları Statüsü" ile ilgili bilgilendirmeye yönelik bir powerpoint eğitim materyali hazırlanmıştır: (MS) (12.3.2004)

 

EĞİTİM MATERYALLERİ

Hasta Hakları ve Dernek Tanıtım Broşürü:

Daha önceden basılmış bulunan dernek broşürünün mevcudu kalmadığı için Mustafa Sütlaş tarafından hazırlanan taslak üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Celalettin Cengiz tarafından bulunan bir matbaaya beşbin adet bastırılmıştır. (21.12.2002) Ayrıca yürürlükte olan "Hasta Hakları Yönetmeliği" de etkinliklerde kullanılmak üzere beş bin adet bastırılmıştır.

Sağlık Hizmetinden yararlanma hakkının ihlâline yol açan hükümet uygulamalarını eleştiren bir el ilanını hazırlanmış ve hekim eylemlerinde kullanılmak üzere basılması için TTB ile ilişkiye geçilmiştir. (3-5.10.2003)

BASIN AÇIKLAMALARI

• 2002 ve 2003 Yılı Hasta Hakları Günü Etkinliklerinde Hasta Hakları konusunda basın açıklamaları yapılmıştır.

• Sağlık Bakanlığı'nın bir proje kapsamında bazı hastanelerde uygulamaya koyduğu "Hasta Hakları Birimleri"yle ilgili olarak yapılan değerlendirmeden yola çıkılarak hazırlanan basın açıklaması Sağlık bakanlığı'na ve medya kuruluşlarına faks ve internet yoluyla iletilmiş, ayrıca derneğin internet sayfasına yerleştirilmiştir. (7-8.5.2003)

• Sağlık Bakanlığı'nın son dönemde uygulamaya koyduğu düzenlemelerle ilgili olarak bir basın açıklaması hazırlandı ve kamuoyuna duyuruldu. (6.10.2003) Aynı basın açıklaması biraz değiştirilerek Hasta Hakları Günü Bildirisi olarak hasta hakları günü etkinliği sırasında da okundu. (25.20.2003)

• Wernicke-Korsakoff hastaları ve Adli Tıp Uygulamaları konusunda bir basın açıklaması yapılmış ve internet sayfasına yerleştirilmiştir.

• Maliye Bakanlığı'nın tedavi konusundaki Tebliği ile ilgili Pratisyen Hekimler Derneği tarafından sorulan HAYAD görüşü Mustafa Sütlaş tarafından hazırlanmış ve YK üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra söz konusu derneğe iletilmiştir.(3.3.2004)

• Haseki Kardiyoloji Bölümüyle ilgili basın açıklaması

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.