2001-2002 Dönem Faaliyet Raporu
2001-2002 Dönem Faaliyet Raporu

2001-2002 Dönem Faaliyet Raporu

03.06.2000 tarihinde dernek merkezinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulunda; Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine Leyla Ezgi, Ümit Erdem, Tunç Demircan, Ayşenur Ulugergerli, Mustafa Sütlaş, Zerrin Güler,Yücel Güner, Süleyman Anıl, Leyla Hacıosmanoğlu, Gönül Keskin Yedek üyeliklere de; İlin Gönenç, Hadi Sağın, Aslı Yantaç, Bilge Aydın, Mehmet Yazar, Özlem Aydemir, Faruk Turan, Hanife Eğe, Muhsin Özbek, Gül Özdinç getirilmiş, denetleme Kurulu Asil üyeliklerine Nejla Uygan, Celal Mestçioğlu, Halide Abukay, Yedek üyeliklerine de Gülten Kara, Gökçen Özkalıpçı, Mustafa Özdemir getirilmiştir. Genel kurulda alınan karar uyarınca Genel kurulların iki yılda bir Mayıs ayında yapılması ve asil üye sayının yediye indirilmesi için tüzük değişikliği yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Genel kurulu izleyerek yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında tüzük gereği görev bölümü yapılmış ve Başkanlığa Leyla Ezgi, İkinci Başkanlığa Tunç Demircan, YK sekreterliğine Mustafa Sütlaş, Saymanlığa Yücel Güner getirilmiştir. Dönem içinde derneğe üye olmak için başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilerek üyelikleri yapılmıştır. Tüzük değişikliği ile ilgili işlemler yerine getirilerek tüzük değişikliği kesinleştirilmiştir. YK’nun görev süresi içinde derneğin kayıtları ile ilgili defterler düzenli olarak tutulmuştur.

 

EĞİTİM ÇALIMALARI

Yönetim Kurulu faaliyetleri arasında bu dönem de önceki dönemde olduğu gibi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

 

2000-2001 yılında yapılan aylık toplantılar ve konuşmacıları;

• 2 Aralık 2000’de “AIDS ve Hasta Hakları” başlıklı konferans İstanbul Tabip Odası Konferans salonunda Dt. Arın Namal tarafından katılımcılara anlatılmıştır.

• 6 Ocak 2001’de Mustafa Lütfü Sağlık Eğitim Vakfı toplantı salonunda “Kozmetoloji, Dermatoloji ve Hasta Hakları” konusunda Doç Dr. Nahide Onsun tarafından katılımcılara anlatılmıştır.

• Aynı vakfın toplantı salonunda 3 Şubat 2001’de “Hasta Haklarının Hukuki ve Tıbbi Yönleri” Av.Y.Tunç Demircan ve Dr. Mustafa Sütlaş tarafından katılımcılara anlatılmıştır.

• 7 Nisan 2001’de 70.Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilatason Merkezinde Doç. Dr. Hürriyet Yılmaz e Omurilik Felçlisi Hakan Dülger “Omurilik Felçlileri , sorunları ve Hasta Hakları” konusunda birlikte bir konferans sunmuşlar, Dr. Mustafa Sütlaş ve Av. Tunç Demircan da konunun hasta haklarıyla ilgili bölümünde sorulan soruları dernek adına yanıtlamışlardır.

• 12 Mayıs 2001’de Av.Tunç Demircan, AV.Zerrin Güler. Hem.Leyla Hacıosmanoğlu ve Av.Ümit Erdem’in katılımıyla Dost Yaşam Down Sendromu Vakfın’da “Down Sendromu ve Hasta Hakları” ile ilgili bir konferans yapılmıştır.

 

Katıldığımız Ortak Etkinlikler

• 3 Aralık 2000’de yapılan “Özürlüler Günü’nde Omurilik Felçlileri grubunun Feshane’de gerçekleştirdiği toplantıya derneğimiz anıda Av.Tunç Demircan katılmıştır.

• “İnsan Halkları 2000 Etkinliği” kapsamında 8 Aralık rrr2000 tarihinde yapılan toplantıda Dernek YK üyesi Dr. Mustafa Sütlaş “Hasta Hakları” konusunda bir konuşma yapmış ve ayrıca derneğimizle etkinliklerini tanıtmıştır.

 

Birim ve grup eğitimi etkinlikleri:

• 16 Nisan 2001’de Mustafa Sütlaş tarafından İ.Ü. Bakırköy Sağlık Meslek Lisesinde 4. sınıflara “Etik ve Hasta Hakları” konulu eğitim verildi.

• 26 Nisan 2001’de Bakırköy Devlet Hastanesi İstanbul Sağlık Müdürlüğü hemşirelik eğitimi Koordinatörlerine Dr. Mustafa Sütlaş ve Av.Tunç Demircan tarafından “Hasta Hakları” konusunda bir konferans verilmiştir. YK üyesi Gönül Keskin bu etkinliğe katılmıştır.

• 17 Mayıs 2001’de Bakırköy Devlet Hastanesi çalışanlarına Hemşirelik Haftası nedeniyle Dr. Mustafa Sütleş tarafından “Hasta Hakları” konferansı verilmiştir.

• 23 Ekim 2001’de Baltalimanı Kemik Hastanesi çalışanlarına Dr. Mustafa Sütlaş, Av.Tunç Demircan tarafından “Hasta Hakları” Konferansı verilmiştir. Aynı toplantıda Dernek Başkanı Leyla Ezgi derneğimizi tanıtan bir sunuş gerçekleştirmiştir.

• 14 Kasım 2001’de Şirinevler 70.Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde merkez personeline Dr. Mustafa Sütlaş, Av.Tunç Demircan tarafından “Hasta Hakları” konferansı verilmiştir. Dernek YK üyeleri Leyla Ezgi, Hem.Leyla Hacıosmanoğlu ve Gönül keskin de toplantıya katılarak derneğimizi tanıtı etkinliklerde bulunmuşlardır.

• 29 Ocak 2002’de Kartala Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına Dr. Mustafa Sütlaş, Av. Sülayman Anıl tarafından “Hasta Hakları” Konferansı verilmiştir. Aynı toplantıda Dernek Başkanı Leyla Ezgi derneğimizi tanıtan bir sunuş gerçekleştirmiştir.

 

HASTA HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

 

2000 YILI Hasta Hakları Günü etkinlikleri:

26 Ekim Hasta Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde 1. Hasta Hakları Sempozyum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörleri Salonunda İstanbul Barosu’nun katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte Dernek Başkanı Leyla Ezgi ve Baro adına Av. Hasan Alıcı ve Dt. Metin Öncel, Prof.Dr.T.Saylan, Prof. Dr.A.Erdemir’in açış konuşlarından sonra Hasta Hakları Plaket töreni yapılmıştır. Sağlıkçılar adına Dt.Arın Namal’a, Hasta Yakınlarına adına Levent Resul’e plaket verilmiştir.

 

Daha sonra Yargıtay Emekli Üyesi Çetin Aşçıoğlu Hasta Hakları konusunda bir konferans vermiş ve arkasından “Hasta Haklarının İdari Yönü, Ötenazi ve Belgelendirilmesi” konularını kapsayan ve Doç. Dr.İştar Gözaydın,Prof. Dr. Şebnem Koruru K.Fincancı ve Doç. Dr. Sibel İnceğlu’nun katıldığı bir panel gerçekleştirilmiştir.

Hafta kapsamında NTV televizyonu ve yön FM deki yapılan programlara dernek adına Leyla Ezgi, Av.Zerrin Güler ve DR. Mustafa Sütlaş katılmıştır.

 

Aynı hafta içinde Dr. Mustafa Sütlaş Cumhuriyet Kitap Kulubünde bir imza günü düzenleyerek “Hasta Hakları Kitabı’nı imzalamıştır. Ayrıca Haydarpaşa Numune Hastanesi ve İstanbul Lepra Hastanesi çalışanlarına “Hasta Hakları” ile ilgili eğitiler verilmiştir.

 

 

2001 Yılı Hasta Hakları Günü etkinlikleri:

 

2. Hasta Hakları Sempozyumu 26 Ekim’in içinde olduğu hafta değil, bir sonraki hafta içinde gerçekleştirilmiştir. 3 Kasım 2001 Cumartesi günü Sultanahmet Eresin Crown Otelde ONKO-DAY adlı dernekle birlikte; “Kanser Hastalıklarında Uygulamalar ve Hasta Hakları” başlığıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantı kapsamında Uludağ Ünv. Tıp Fak.Radyasyon Onkolojisi ABD Başkanı Prof. Dr. Kayıhan ENGİN Kanser hastalığı ve bu amaçla kurulan gönüllü örgütlenmeler hakkında bir konferans vermiştir. Bu konferansın ardından düzenlenen panelde; Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkan Yard. Z. DR. Emire ÖZEN, İst.Ünv. Onkoloji Enstitüsünden Uzm.Dr.Yavuz Dizdar, Uludağ Ünv.Uludağ Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Deontoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR; H.Ü.Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji ABD öğ.Üyesi Nükhet Büken, Gazeteci Yazar Nevval SEVİNDİ, Sağlık Muhabiri ve TV Programcısı Sibel GÜNEŞ katılarak kendi konularında birer konuşma yapmışlardır. Konuşmalar sonrasında katılımcıların soruları yanıtlanmış, görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

 

Panelin ardından ONKO-DAY (Onkoloji Dayanışma Derneği) gönüllüleri tarafından bir şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirilmiştir.

 

DERNEK TANITIMI

• Dernek YK üyeleri ve gönüllülerinin katkı ve desteğiyle 2000 ve 2001 yılları kasım aylarında Tepebaşı TüyapKitap Fuarına ve Hediye Fuarına katılınmış ve bağış karşılığı temin edilen kitaplar satılmıştır.

• 8-11 Aralık 2000’de yine aynı mekanlarda düzenlenen İnsan Hakları 2000 etkinliğine de katılınmış ve derneğe ait bir stand açılmıştır

• Mart 2001’de ise 1. Kadın Bianeli kapsamında Tepebaşı Tüyap’da dernek adına bir stand kurularak tanıtım yapılmıştır.

• 26 Mayıs 2001 tarihinde Piyanist Evren Kutlaş dernek yararı için bir piyano resitali gerçekleştirmiştir.

 

BASIN AÇIKLAMALARI

Mayıs 2000’den sonra hasta haklarıyla alanında toplumu ilgilendiren çeşitli konularda dernek yönetim kurulu tarafından aydınlatıcı nitelikte basın açıklamaları gerçekleştirilmiştir.

Bunların arasında önemli bazıları şunlardır;

• Cezaların tecil edilmesiyle ilgili yasa nedeniyle, hekim hataları nedeniyle açılan ceza davaların da işlemden kaldırılması kamu vicdanının olumsuz etkilenmiş, bağımsız mahkemelerde yargılanma hakkının ortadan kalkması sonucunu doğurmuş ve bu konuda hukukçular tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılabileceği kanaati oluştuğu için buna yönelik olarak kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir basın açıklaması yapılmıştır.

• Türk Oftalmoloji Derneğinin başvurusu üzerine konuyla ilgili bir grup gönüllü örgütlenmeyle birlikte pratisyen hekimlere gözlük reçetesi yazma yetkisi veren yasa değişikliği konusunda bunun hasta hakları açısından olumsuz sonuçlar verebileceğini öngören bir basın açıklaması yapılmıştır.

• Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından hazırlanarak imzala açılan “Özürlüler Yasası Taslağı” değerlendirilerek Başbakanlık Özürlüler Dairesi Müdürlüğüne görüş bildirilmiştir.

• 2001 yılının ilk aylarında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ilaç fiyatlarının artması üzerine yaşanan ilaç darlığı konusunda bu duruma yol açan nedenleri ve sorumluları topluma anlatan ve ne yapılması gerektiğini ortaya koyan bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

 

RADYO TV PROGRAMLARI-YAZILI BASIN

Derneğimizi ve çalışmalarını anlatmaya, toplumu hasta hakları konusunda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik olarak çok sayıda yayın kuruluşuyla ilişkiye geçilmiş ve bu konularda değişik yayınların gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.

• 6 Haziran 2002’de Yön FM’de yayınlanan Merhaba Acil adlı programa Dernek Başkanı Leyla Ezgi katılmıştır.

• 8 Şubat 2001’de BRT Radyosunda Tanju Cılızoğlu tarafından hazırlanan “Haftanın Panoraması” adlı programa YK üyeleri Av.Tunç Demircan ve Dr. Mustafa Sütlaş katılmıştır.

• 22 Mart 2001’de Flash TV’de Av. Cengiz Hortoğlu tarafından hazırlanan canlı sohbet programına Mustafa Sütlaş, Tunç Demircan ve Ümit Erdem katılmışlardır.

• 8 Mayıs 2001’de Yön FM Merhaba Acil programında İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili olarak Av.Tunç Demircan görüş bildirmiştir.

• NTV’ de yayınlanan “3 Temel İhtiyaç-Sağlık” programında “Hasta Hakları” işlenmiş ve dernek YK adına Dr.Mustafa Sütlaş ve Av.Zerrin Güler katılmışlardır.

• 3 Temmuz 2001’de ise Medical Channel adlı TV kanalında “Hasta Hakları” konusu ele alınmış ve derneğimiz adına başkan Leyla Ezgi ile Dr. Mustafa Sütlaş konuşmacı olarak programda yer almışlardır.

• 24 Eylül ve 30 Ekim 2001’de Yön FM’de yayınlanan Merhaba Acil programında iki kez daha dernek başkanı Leyla Ezgi konuk olarak yer almıştır.

• Benzer programlar Kanal 8’de Leyla Ezgi ve Ev.Zerrin Güler’in, ATV Kahvaltı Haberleri programında Leyla Ezgi’nin, Medical Channel’de ise Leyla Ezgi ve Av.Süleyman Anıl’ın katılımlarıyla yinelenmiştir.

• Ayrıca Best FM adlı radyoda ilaç yokluğu konusunda yapılan kısa söyleşiye telefon bağlantısı ile Dr. Mustafa Sütlaş katılmış ve soruları yanıtlayarak dernek YK’nun görüşlerini belirtmiştir.

• Dönem içinde çok sayıda yazılı medya organına görüş ve bilgi verilmiş, bu organların yayınlarında hasta hakları ve derneğimiz hakkında kamuoyunu aydınlatıcı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda; Dernek Başkanı Leyla Ezgi Beşiktaş Gazetesi ve Tempo Dergisi’yle; Dernek YK Sekreteri Dr. Mustafa Sütlaş Hürriyet Gazetesi’nde Banu Zorlutuna, Dünya Gazetesi’nden Ufuk Çarşıbaşı ile; YK üyesi Av.Tunç Demircan Yeni Evrensel Gazetesi’nden Özlem Dinler’le görüşmüşlerdir. 14 Eylül 2000’de de Cumhuriyet Gazetesi’nden Saadet Uslu YK üyeleriyle toplu olarak Hasta Hakları konusunda röportaj gerçekleştirmiştir.

 

İNTERNET WEB SAYFASI

Bu arada derneğin HAYAD adlı İnternet Web sayfası Mayıs 2001’den başlayarak yayına girmiş ve DR. Mustafa Sütlaş tarafından sürekli güncellenmeye başlamıştır. Bu sayfa içinde 7 adet elektronik bülten yayınlanmıştır.

 

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Dernek gerek kamu gerekse özel aynı alanla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki ve işbirliğini sürdürmüştür. Bu kapsam içinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin Organ Nakli Merkezi’nin kapanmasıyla ilgili olarak söz konusu sağlık kurumuyla görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştır.

 

“Sağlıkta Kalite Çalışma Grubu’nun düzenli olarak gerçekleştirdiği bazı toplantılara YK temsilen YK üyeleri katılmışlardır.

 

Kısa adı “Tükoder” olan Tüketiciyi Koruma Derneği’nin talebi üzerine hazırlamayı planladıkları” Hasta Hakları Rehberi’nin hazırlanması ile ilgili bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

 

26 Haziran 2001 tarihinde Özel Koç Vakfı Amerikan Hastanesi yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirilmiş ve hastane hizmetlerinde hasta hakları konusunda işbirliği yapılması hususunda görüş alışverişinin gerçekleştiği bir ortak toplantı yapılmıştır.

 

2. Hasta Hakları Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili olarak ONK-DAY adlı dernekle görüşmek üzere Bursa’ya gidilmiştir. Aynı hafta kapsamında yapılacak panel için Medical Channel ve Eresin Crown Otel ile görüşülerek sponsorluk yapmaları sağlanmıştır.

 

Şişli ve Beşiktaş Belediyeleriyle görüşülerek derneğe katkı ve destek yapmaları istenmiştir.

 

Son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülmüş ve örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer çalışanlara yönelik olarak “Hasta Hakları” konusunda eğitim yapılması için anlaşma sağlınmış, beş ilçede bu eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için Vilayet makamından onay alınmıştır.

 

KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR

Derneğimiz alanında mevcut tek sivil örgütlenme olduğu için bir çok toplantıya katılımcı olarak çağrılmış ve yer almıştır. Bu kapsamda en önemli etkinliklerden bir tanesi 8-9 Mart 2002 tarihlerinde Ankara’da TTB tarafından düzenlenen “ Tıp Eğitimi Buluşması”adlı toplantı olmuş ve bu toplantıda yer alan bir anele katılan Dernek Genel Sekreteri Dr. Mustafa Sütlaş “ Tıp Eğitiminin Hasta Hakları bakışılma Yeniden Kurgulanması” başlıklı bir sunu gerçekleştirmiştir.

 

HASTA BAŞVURULARI

Geçen iki yıllık dönemde de önceden olduğu gibi sağlık hizmeti alırken hakları ihlal edilerek mağdur olan yada mağdur olduğu düşüncesinde olan bir çok hasta ve hasta yakını danışmanlık hizmeti talep ederek derneğimize başvurmuştur. Bu başvurularla ilgili belgeler toplandıktan sonra alının uzmanları tarafından değerlendirilerek mağdurlara gerekli önerilerde bulunmuş, yönlendirmeler yapılmış, yardımcı ve destek olunmuştur.

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.